***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 18:21***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053
Transferler
14.028.274 -14.028.274
Dönem Karı (Zararı)
42.796.099 42.796.099 -1.075.873 41.720.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.293 271.619 -271.619 -227.293 -11.964 -239.257
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.411.430 19.591.496 404.766.697 42.796.099 1.174.035.668 -1.545.646 1.172.490.022
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
1.233.877 1.233.877 -732.913 500.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.369 -118.369 -6.230 -124.599
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.337.996 23.485.420 660.341.702 1.233.877 1.481.558.486 -1.609.401 1.479.949.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.698.179 97.927.651
Dönem Karı (Zararı)
500.964 41.720.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.286.616 -25.839.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.559.847 6.355.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.934 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-19.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
638.322 1.458.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 13.059.378 21.044.049
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
84.608.105 975.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.572.223 -51.987.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.872.223
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -20.700.000 -51.987.263
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 13.121 -3.605.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.995.028 82.010.902
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.776.704 -9.594.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.728.740 34.135.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.397.789 -80.820.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.352.827 39.548.245
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.489.845 -2.481.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
75.045.223 101.223.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.792.552 97.891.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
508.164
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
905.627 -472.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.938 -108.863.032
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
529.300 1.834.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.821.951 -3.533.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -111.997.737
Alınan Faiz
3.269.962 4.834.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.738.535 24.270.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
212.604.990 136.497.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-152.537.115 -88.002.740
Ödenen Faiz
-16.329.340 -24.224.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.407.776 13.334.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.407.776 13.334.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
172.203.795 151.658.652
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 237.611.571 164.993.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.611.571 172.203.795
Ticari Alacaklar
17.863.953 15.318.515
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 17.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.846.426 15.318.515
Diğer Alacaklar
2.193.917 2.293.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.193.917 2.293.789
Türev Araçlar
10.379.639 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.379.639 1.507.416
Stoklar
8 19.482.423 21.206.886
Peşin Ödenmiş Giderler
59.745.534 24.079.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 59.745.534 24.079.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 515.143 1.420.770
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.735.670 4.811.621
ARA TOPLAM
351.527.850 242.842.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
351.527.850 242.842.538
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 16.723 10.474
Ticari Alacaklar
1.165.445 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.165.445 914.245
Stoklar
8 419.769.988 318.647.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.319.980.000 1.299.280.000
Maddi Duran Varlıklar
13 440.230.751 446.739.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.965.462 18.724.365
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.531.670 290.573
Peşin Ödenmiş Giderler
12.872.432 31.938.491
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.872.432 31.938.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.426.553 5.439.675
Diğer Duran Varlıklar
10 53.482.103 39.177.269
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.273.909.457 2.160.871.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.625.437.307 2.403.713.837
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 72.845.461 44.126.121
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 416.872.938 241.887.296
Ticari Borçlar
64.611.445 45.013.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 6.599.324 1.220.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.012.121 43.793.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.725.527 1.793.761
Diğer Borçlar
37.536.414 51.014.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 20.510.754 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 17.025.660 16.697.131
Ertelenmiş Gelirler
9 40.233.427 20.031.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.960.508 3.466.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 908.149 700.519
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.052.359 2.766.093
ARA TOPLAM
639.785.720 407.333.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
639.785.720 407.333.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 190.160.328 249.189.334
Ticari Borçlar
16.608.093 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.608.093 23.259.439
Diğer Borçlar
476.050 1.012.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 476.050 1.012.947
Ertelenmiş Gelirler
9 297.038.546 242.195.670
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.398.999 1.129.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.398.999 1.129.976
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.486 20.481
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.702.502 516.807.847
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.145.488.222 924.141.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.481.558.486 1.480.442.978
Ödenmiş Sermaye
16 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
399.784.518 399.902.887
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
399.784.518 399.902.887
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 401.122.514 401.122.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.337.996 -1.219.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.485.420 19.591.496
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
660.341.702 404.843.189
Net Dönem Karı veya Zararı
1.233.877 259.392.437
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.609.401 -870.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.949.085 1.479.572.720
TOPLAM KAYNAKLAR
2.625.437.307 2.403.713.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 69.633.280 49.214.789 52.740.378 33.274.250
Satışların Maliyeti
19 -45.296.592 -29.547.451 -30.687.541 -19.934.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.336.688 19.667.338 22.052.837 13.340.101
BRÜT KAR (ZARAR)
24.336.688 19.667.338 22.052.837 13.340.101
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.452.691 -4.839.393 -2.741.875 -2.899.708
Pazarlama Giderleri
20 -11.182.971 -6.048.972 -5.863.947 -3.988.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 84.089.223 72.886.763 68.723.583 3.371.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -35.588.147 -24.599.910 -26.992.861 -8.064.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.202.102 57.065.826 55.177.737 1.759.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.202.102 57.065.826 55.177.737 1.759.175
Finansman Gelirleri
23 12.340.499 13.901.438 10.704.076 6.443.054
Finansman Giderleri
23 -68.059.666 -32.792.819 -41.438.971 -6.559.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
482.935 38.174.445 24.442.842 1.642.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.029 3.545.781 119.584 1.166.956
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 18.029 3.545.781 119.584 1.166.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
500.964 41.720.226 24.562.426 2.809.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
500.964 41.720.226 24.562.426 2.809.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-732.913 -1.075.873 -11.533 -107.436
Ana Ortaklık Payları
1.233.877 42.796.099 24.573.959 2.917.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,00500000 0,17100000 0,09800000 0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-124.599 -239.257 -59.845 -98.826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.599 -239.257 -59.845 -98.826
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.599 -239.257 -59.845 -98.826
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
376.365 41.480.969 24.502.581 2.710.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-726.683 -1.087.837 -1.256 -112.378
Ana Ortaklık Payları
1.103.048 42.568.806 24.503.837 2.823.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704031


BIST
18:051.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.119
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
RYSAS 7,15 203.307.988 % 10,00  
KERVN 0,44 1.778.241 % 10,00  
TACTR 8,36 1.094.516 % 10,00  
CRFSA 12,32 4.602.678 % 10,00  
EUKYO 2,31 11.485.094 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4865 7,4923 % 0,03  
Euro 8,8652 8,8900 % 0,16  
Sterlin 9,6295 9,6778 % 0,48  
Frank 8,2176 8,2671 % 0,16  
Riyal 1,9918 2,0018 % 0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 5,89  
Altın Gr. 471 471 0,07  
Cumhuriyet 3.115 3.163 -10,00  
Tam 3.102 3.179 -8,67  
Yarım 1.499 1.538 -4,20  
Çeyrek 752 769 -2,10  
Gümüş.Ons 27,25 27,30 0,14  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,03  
B. Petrol 41,23 41,23 0,70