***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 19:52***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720
Transferler
3.893.924 255.498.513 -259.392.437
Dönem Karı (Zararı)
1.233.877 1.233.877 -732.913 500.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.369 -118.369 -6.230 -124.599
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.337.996 23.485.420 660.341.702 1.233.877 1.481.558.486 -1.609.401 1.479.949.085
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Transferler
114.000.000 6.003.253 118.316.982 -234.955.963
Dönem Karı (Zararı)
-33.908.497 -33.908.497 -959.472 -34.867.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.566 -179.566 8.551 -171.015
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.354.083 3.354.083 3.354.083
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.617.256 29.488.673 782.012.767 -33.908.497 1.829.551.898 -770.691 1.828.781.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.802.852 21.698.179
Dönem Karı (Zararı)
-33.908.497 500.964
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.908.497 500.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.511.515 76.286.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.927.865 7.559.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
591.652 -19.934
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
591.652 -19.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.221.875 638.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 18.145.503 13.059.378
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
56.302.036 84.608.101
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.677.416 -29.572.223
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -20.700.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.677.416 -8.872.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 13.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
129.705.141 -55.995.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.264.397 -2.776.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.685.168 -29.728.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-114.306.951 -99.397.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.379.608 13.352.828
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
140.623.934 75.045.223
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
140.623.934 75.045.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.958.115 -12.489.839
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.308.159 20.792.552
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.494.693 905.627
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.456.149 -28.938
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-471.235 -6.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.020 529.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.099.287 -3.821.951
Alınan Faiz
6.110.353 3.269.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.475.781 43.738.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
472.290.614 212.604.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-490.007.736 -152.537.115
Ödenen Faiz
-18.112.742 -16.329.340
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.354.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.870.922 65.407.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.870.922 65.407.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
635.172.561 172.203.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 705.043.483 237.611.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 705.043.483 635.172.561
Ticari Alacaklar
90.384.529 20.756.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 64.712 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 90.319.817 20.532.089
Diğer Alacaklar
27.034.318 4.013.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 22.999.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.035.220 4.013.187
Türev Araçlar
40.200 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
40.200
Stoklar
8 20.271.111 15.637.828
Peşin Ödenmiş Giderler
102.681.779 73.726.931
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
766.142
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 102.681.779 72.960.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 543.400 2.124.025
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.497.945 2.013.567
ARA TOPLAM
951.496.765 753.444.381
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
951.496.765 753.444.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
420.735 420.735
Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
Stoklar
8 682.415.672 562.615.968
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.562.278.000 1.562.278.000
Maddi Duran Varlıklar
13 659.735.742 588.276.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.254.297 28.546.081
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.820.505 10.112.289
Peşin Ödenmiş Giderler
285.370 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 285.370 629.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.791.728 5.705.796
Diğer Duran Varlıklar
10 82.207.696 69.294.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.021.522.065 2.818.854.500
TOPLAM VARLIKLAR
3.973.018.830 3.572.298.881
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 225.917.124 97.367.583
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 505.696.151 600.664.216
Ticari Borçlar
91.562.163 49.626.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.612.083
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 87.950.080 49.626.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.870.153 2.247.343
Diğer Borçlar
338.194.379 228.823.577
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 311.641.437 207.529.636
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 26.552.942 21.293.941
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
121.714.377 13.338.364
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 121.714.377 13.338.364
Türev Araçlar
0 5.637.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.637.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.332.792 3.867.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.280.433 815.053
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.052.359 3.052.359
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
441.194
ARA TOPLAM
1.292.728.333 1.001.572.557
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.292.728.333 1.001.572.557
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 225.725.89610:251.133
Değişim :  0,84% |  9,47
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.123  
En Yüksek
1.134
En Düşük
1.129
BIST En Aktif Hisseler10:25
KENT 307,00 510.234 % 27,86  
BFREN 962,90 7.430.699 % 10,00  
BALAT 9,24 744.698 % 10,00  
MERKO 12,00 1.222.488 % 9,99  
KAPLM 16,07 1.074.328 % 9,99  
10:25 Alış Satış %  
Dolar 7,7888 7,7951 % -0,28  
Euro 9,1342 9,1456 % -0,36  
Sterlin 9,9604 10,0104 % -0,50  
Frank 8,4169 8,4676 % -0,54  
Riyal 2,0699 2,0803 % -0,30  
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 -13,01  
Altın Gr. 472 472 -4,04  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,77 23,81 -0,40  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,11  
B. Petrol 41,25 41,25 -0,31