***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2019 18:42***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.699.295 -37.699.295 -37.699.295
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 -37.699.295 1.620.374.242 1.620.374.242
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.219.598 44.219.598 44.219.598
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.246.854.797 44.219.598 2.094.555.620 2.094.555.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.230.745 172.275.185
Dönem Karı (Zararı)
44.219.598 -37.699.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.219.598 -37.699.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.690.760 162.811.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 5.157.645 4.241.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
455.531 1.179.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 455.531 1.179.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
109.265 439.939
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 31.553.184 11.951.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21.052.351 174.106.918
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.637.216 -29.108.427
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -20.700.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -5.637.216 -8.408.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.653.142 46.560.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.076.180 -7.702.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.161.615 -32.043.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -227.116.429 -149.298.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 92.250.675 6.487.237
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
70.861.168 95.578.445
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
70.861.168 95.578.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.436.879 133.540.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.257.216 171.672.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
973.529 602.507
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-832.810 3.939.343
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 187.470 752.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.125.117 -2.151.731
Alınan Faiz
22 7.104.837 5.344.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.203.005 146.822.676
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
629.987.906 333.293.219
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-705.532.890 -169.174.382
Ödenen Faiz
-38.658.021 -17.296.161
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.805.070 323.037.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.805.070 323.037.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 576.148.020 160.861.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 494.342.950 483.898.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 494.342.950 576.148.020
Ticari Alacaklar
12.240.258 14.939.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 409.447 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.830.811 14.715.355
Diğer Alacaklar
2.244.760 1.173.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.244.760 1.173.522
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0
Stoklar
8 729.562.707 13.905.086
Peşin Ödenmiş Giderler
151.120.425 71.298.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 151.120.425 71.298.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
970.078 1.943.606
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.004 1.803
ARA TOPLAM
1.390.486.182 679.410.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.390.486.182 679.410.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 153.142.049 153.142.049
Ticari Alacaklar
255.004 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
255.004 1.087.425
Stoklar
8 0 562.615.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.142.128.000 2.142.128.000
Maddi Duran Varlıklar
13 91.869.505 17.983.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.793.803 27.825.902
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.360.011 9.392.110
Peşin Ödenmiş Giderler
103.329 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 103.329 629.815
Diğer Duran Varlıklar
10 98.086.149 69.294.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.516.377.839 2.974.705.922
TOPLAM VARLIKLAR
3.906.864.021 3.654.116.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 200.512.503
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 344.980.823 604.235.007
Ticari Borçlar
111.640.741 44.096.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 111.640.741 44.096.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.463.104 1.213.928
Diğer Borçlar
302.972.622 197.712.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 275.125.331 176.912.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 27.847.291 20.799.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
157.349.664 37.783.834
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 157.349.664 37.783.834
Türev Araçlar
0 5.642.303
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.642.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.604.436 2.491.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
385.446 272.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.218.990 2.218.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.125
ARA TOPLAM
1.121.548.018 893.176.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.548.018 893.176.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 217.615.483 213.361.328
Ticari Borçlar
52.403.118 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 52.403.118 27.696.582
Diğer Borçlar
275.178 371.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 275.178 371.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
420.033.924 468.738.586
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 420.033.924 468.738.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
432.680 436.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
432.680 436.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
690.760.383 710.603.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.812.308.401 1.603.780.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.094.555.620 2.050.336.022
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 20.464.765
Yasal Yedekler
26.468.019 20.464.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.246.854.797 971.231.294
Net Dönem Karı veya Zararı
44.219.598 392.262.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.094.555.620 2.050.336.022
TOPLAM KAYNAKLAR
3.906.864.021 3.654.116.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 202.602.340 83.113.860 150.568.725 37.483.717
Satışların Maliyeti
19 -88.440.358 -16.771.978 -82.288.031 -5.010.358
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.161.982 66.341.882 68.280.694 32.473.359
BRÜT KAR (ZARAR)
114.161.982 66.341.882 68.280.694 32.473.359
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.996.804 -7.233.934 -3.221.786 -2.754.317
Pazarlama Giderleri
20 -12.103.582 -9.632.614 -3.331.241 -2.049.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 87.195.773 199.752.818 33.056.912 122.287.295
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -79.946.250 -110.492.131 -51.366.854 -80.055.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
97.311.119 138.736.021 43.417.725 69.900.677
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.311.119 138.736.021 43.417.725 69.900.677
Finansman Gelirleri
22 12.742.053 13.854.972 25.521.957 1.957.071
Finansman Giderleri
22 -65.833.574 -190.290.288 -15.869.607 -132.036.942
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,11000000 -0,15100000 0,14600000 -0,24100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
44.219.598 -37.699.295 53.070.075 -60.179.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797050


BIST
18:051.123
Değişim :  0,19% |  2,08
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.132
En Düşük
1.112
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,88 6.443.427 % 10,00  
EMNIS 36,30 657.030 % 10,00  
EGCYO 1,43 1.123.053 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.306.160 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8096 7,8186 % 0,02  
Euro 9,1688 9,1957 % 0,19  
Sterlin 10,0161 10,0663 % 0,30  
Frank 8,4668 8,5178 % 0,68  
Riyal 2,0769 2,0873 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -1,96  
Altın Gr. 477 478 5,27  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 24,21 24,26 0,05  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,01  
B. Petrol 41,23 41,23 -0,11