***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 21:22***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.000.000 146.712.969 201.256.874 -315.402 8.832.313 82.501.296 220.260.368 816.248.418 740.516 816.988.934
Transferler
8.415.904 211.844.464 -220.260.368
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
191.735.942 191.735.942 -358.849 191.377.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.059.861 -132.921 134.926.940 134.926.940
Sermaye Arttırımı
15 93.000.000 -93.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-600.625 -600.625 -600.625
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
22.500 22.500
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 336.316.735 -448.323 17.248.217 201.345.760 191.735.942 1.142.310.675 404.167 1.142.714.842
Transferler
2.071.660 189.664.282 -191.735.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.028.274 14.028.274 -831.317 13.196.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.979.221 -735.814 -24.715.035 -30.659 -24.745.694
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-157.052 -157.052 -157.052
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 312.337.514 -1.184.137 19.319.877 391.010.042 14.028.274 1.131.466.862 -457.809 1.131.009.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.227.567 -4.105.321
Dönem Karı (Zararı)
13.196.957 191.377.093
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.110.159 -136.049.138
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 13.872.101 11.907.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
515.672
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
515.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.032.167 2.107.284
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.391.983 36.134.240
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.133.940 11.164.735
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.553.517 -196.956.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 21 -42.553.517 -196.956.608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -4.604.411 -255.467
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.322.224 -151.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.020.203 -59.398.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.155.993 -3.072.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
88.970.053 18.108.904
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.712.800 18.293.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.759.910 -28.686.030
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.159.033 -64.042.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.327.319 -4.070.099
Alınan Faiz
129.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -963.903 -100.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -135.849 -64.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.758.995 -5.312.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.070.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -2.928.228 -5.403.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.830.767 -1.002.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.728.161 -93.774.660
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-157.052 -600.625
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.052 -600.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.172.737 287.832.264
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.582.971 -328.302.965
Ödenen Faiz
-4.201.530 -52.703.334
Alınan Faiz
2.496.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.196.733 -103.192.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.196.733 -103.192.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.461.919 148.654.203
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.658.652 45.461.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 152.215.137 45.938.559
Ticari Alacaklar
10.622.448 9.424.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.047.288 1.493.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.575.160 7.931.186
Diğer Alacaklar
734.617 1.568.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 734.617 1.568.770
Stoklar
8 27.287.524 43.168.948
Peşin Ödenmiş Giderler
9.823.022 3.148.307
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.402.445 3.148.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 301.178 165.329
Diğer Dönen Varlıklar
10 17.713.136 9.773.669
ARA TOPLAM
218.697.062 113.188.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.697.062 113.188.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.474 10.474
Ticari Alacaklar
1.442.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.442.872
Stoklar
8 127.987.084 40.705.811
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 924.694.000 877.309.716
Maddi Duran Varlıklar
12 367.921.086 404.018.052
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 307.858 456.210
Peşin Ödenmiş Giderler
132.809.781 235.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 132.809.781 235.559.863
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 5.211.017 414.989
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.560.384.172 1.558.475.115
TOPLAM VARLIKLAR
1.779.081.234 1.671.663.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 47.776 15.335.302
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 250.221.905 129.822.065
Ticari Borçlar
34.531.948 26.092.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 872.514 11.319.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.659.434 14.773.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.908.026 1.094.651
Diğer Borçlar
19.601.182 34.885.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 10.947.354 13.905.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.653.828 20.980.535
Ertelenmiş Gelirler
9 24.462.087 27.748.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.366.150 1.268.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 547.303
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.818.847 1.268.627
ARA TOPLAM
333.139.074 236.247.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
333.139.074 236.247.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 246.703.746 257.415.754
Ticari Borçlar
5.093.625 8.772.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.093.625 8.772.927
Diğer Borçlar
830.410 19.895.020
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 19.895.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 830.410
Ertelenmiş Gelirler
9 61.668.263 5.729.718
Uzun Vadeli Karşılıklar
592.017 888.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 592.017 888.051
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.933.107 292.701.470
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
648.072.181 528.948.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.131.466.862 1.142.310.675
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -757.677 -600.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 311.153.377 335.868.412
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
311.153.377 335.868.412
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 312.337.514 336.316.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.184.137 -448.323
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.319.877 17.248.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.010.042 201.345.760
Net Dönem Karı veya Zararı
14.028.274 191.735.942
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-457.809 404.167
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.131.009.053 1.142.714.842
TOPLAM KAYNAKLAR
1.779.081.234 1.671.663.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 112.094.163 183.913.531
Satışların Maliyeti
18 -75.620.513 -122.744.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.473.650 61.168.704
BRÜT KAR (ZARAR)
36.473.650 61.168.704
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.158.273 -10.314.323
Pazarlama Giderleri
19 -13.377.686 -8.769.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 66.483.717 218.452.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -34.408.528 -13.549.414
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.012.880 246.988.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
170.295
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.012.880 247.158.298
Finansman Gelirleri
22 8.833.715 22.812.222
Finansman Giderleri
22 -48.254.049 -78.848.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.592.546 191.121.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.604.411 255.467
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -64.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.604.411 320.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.196.957 191.377.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.196.957 191.377.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-831.317 -358.849
Ana Ortaklık Payları
14.028.274 191.735.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 17 0,05600000 0,76700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.745.694 134.926.940
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 -23.979.221 84.745.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -958.090 -166.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.617 50.347.449
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
50.314.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
191.617 33.230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.745.694 134.926.940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.548.737 326.304.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-861.976 -358.849
Ana Ortaklık Payları
-10.686.761 326.662.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591663


BIST13:041.106
Değişim :  0,88% |  9,61
Açılış :  1.101  
Önceki Kapanış :  1.096  
En Yüksek
1.106
En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler13:02
ADESE 2,31 361.059.851 % 10,00  
ACSEL 13,42 3.756.373 % 10,00  
ISBIR 2.357,10 843.842 % 10,00  
DARDL 15,18 8.275.804 % 10,00  
RODRG 6,38 2.533.325 % 10,00  
13:02 Alış Satış %  
Dolar 7,6779 7,6817 % 0,25  
Euro 8,9943 8,9995 % 0,23  
Sterlin 9,7508 9,7997 % 0,16  
Frank 8,3175 8,3676 % 0,21  
Riyal 2,0410 2,0513 % 0,17  
13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -12,27  
Altın Gr. 467 467 -1,79  
Cumhuriyet 3.095 3.144 -32,00  
Tam 3.087 3.164 -28,25  
Yarım 1.492 1.530 -13,67  
Çeyrek 748 765 -6,83  
Gümüş.Ons 23,57 23,62 -0,78  
Gümüş Gr. 5,84 5,84 -0,18  
B. Petrol 42,11 42,11 0,40