***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:54***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 14.123.269 328.635.403 263.958.802 1.218.794.569 1.218.794.569
Transferler
263.958.802 -263.958.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.016.326 14.016.326 14.016.326
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 14.123.269 592.594.205 14.016.326 1.232.810.895 1.232.810.895
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
7.541.372 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.352.821 53.352.821 53.352.821
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 617.456.189 53.352.821 1.280.066.106 1.280.066.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.604.621 -28.655.793
Dönem Karı (Zararı)
53.352.821 14.016.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.907.469 3.966.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
333.600 311.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.343.487 24.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.596.947 2.624.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.568.053 1.005.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.613.450 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.065.808 -47.207.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.889.811 1.864.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.486.578 -8.729.388
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.811.863 2.123.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.526.202 -5.829.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
103.906.478 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.178.620 -36.634.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-19.178.620 -36.634.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.511.160 -29.224.366
Alınan Faiz
2.093.461 646.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -78.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.689.105 -1.254.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.555 -1.254.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.371.550 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.014.266 43.018.411
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.000.000 53.890.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.715.676 -4.916.046
Ödenen Faiz
-8.270.058 -5.955.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.070.218 13.108.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.070.218 13.108.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 147.805.077 38.906.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 136.734.859 52.014.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 136.734.859 147.805.077
Ticari Alacaklar
9.454.863 6.036.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 3.915.599 3.047.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.539.264 2.988.975
Diğer Alacaklar
267.690 17.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 267.690 17.511
Stoklar
7 22.575.977 25.841.133
Peşin Ödenmiş Giderler
6.443.193 9.227.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.632.087 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.811.106 6.806.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
625.010 281.268
Diğer Dönen Varlıklar
9 30.209.226 14.465.544
ARA TOPLAM
206.310.818 203.674.088
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.310.818 203.674.088
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 79.985.672 79.985.672
Stoklar
7 164.634.148 127.989.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.434.639.000 1.270.654.000
Maddi Duran Varlıklar
12 12.672.739 12.841.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
414.880 269.595
Peşin Ödenmiş Giderler
130.372.917 132.439.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 130.372.917 132.439.842
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.822.719.356 1.624.179.893
TOPLAM VARLIKLAR
2.029.030.174 1.827.853.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 259.434.316 193.421.278
Ticari Borçlar
45.717.917 56.127.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 26.519.503 25.543.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.198.414 30.584.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
760.349 737.882
Diğer Borçlar
2.079.088 19.374.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 0 10.947.355
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.079.088 8.426.912
Ertelenmiş Gelirler
8 15.743.985 15.529.326
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.839.990 1.865.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
125.294 87.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.714.696 1.777.291
ARA TOPLAM
325.575.645 287.055.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.575.645 287.055.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 222.387.743 246.703.746
Ticari Borçlar
35.029.593 5.093.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.029.593 5.093.624
Diğer Borçlar
372.939 366.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 372.939 366.277
Ertelenmiş Gelirler
8 165.360.082 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.066 253.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
238.066 253.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
423.388.423 314.085.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
748.964.068 601.140.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.280.066.106 1.226.713.285
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-757.677 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.479.386 71.479.386
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.299.223 16.299.223
Yasal Yedekler
14 16.299.223 16.299.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
617.456.189 609.914.817
Net Dönem Karı veya Zararı
53.352.821 7.541.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.280.066.106 1.226.713.285
TOPLAM KAYNAKLAR
2.029.030.174 1.827.853.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18.749.325 33.062.413
Satışların Maliyeti
-1.474.699 -16.802.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.274.626 16.259.524
BRÜT KAR (ZARAR)
17.274.626 16.259.524
Genel Yönetim Giderleri
-2.089.806 -852.865
Pazarlama Giderleri
-1.324.472 -1.152.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
63.569.645 6.377.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.306.646 -496.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.123.347 20.135.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.123.347 20.135.609
Finansman Gelirleri
3.349.045
Finansman Giderleri
-15.119.571 -6.119.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.352.821 14.016.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.352.821 14.016.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.352.821 14.016.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.352.821 14.016.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,21300000 0,05600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.352.821 14.016.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.352.821 14.016.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606487


BIST
11:591.101
Değişim :  -0,20% |  -2,15
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.104
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler11:59
CRFSA 23,98 20.482.052 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.703.161 % 10,00  
AKMGY 70,40 1.866.445 % 10,00  
AYCES 113,40 1.576.961 % 9,99  
UZERB 17,73 41.967 % 9,99  
11:59 Alış Satış %  
Dolar 7,7052 7,7107 % 0,13  
Euro 8,9854 8,9917 % 0,17  
Sterlin 9,7874 9,8365 % 0,12  
Frank 8,3009 8,3509 % -0,06  
Riyal 2,0486 2,0589 % 0,04  
11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -9,60  
Altın Gr. 459 459 -2,28  
Cumhuriyet 3.080 3.130 3,00  
Tam 3.040 3.116 -29,99  
Yarım 1.469 1.507 -14,51  
Çeyrek 737 754 -7,26  
Gümüş.Ons 22,09 22,13 -0,66  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 -0,17  
B. Petrol 41,36 41,36 -0,41