***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2017 18:30***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 14.123.269 328.635.403 263.958.802 1.218.794.569 1.218.794.569
Transferler
2.071.660 261.887.142 -263.958.802
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.557.128 22.557.128 22.557.128
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 90.441.556 16.194.929 590.522.545 22.557.128 1.241.351.697 1.241.351.697
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.456.501 60.456.501 60.456.501
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.570.842 617.184.570 60.456.501 1.287.169.786 1.287.169.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.280.932 -37.398.624
Dönem Karı (Zararı)
60.456.501 22.557.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.456.501 22.557.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.276.251 21.106.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.070.203 883.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184.326 -46.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 19.714.445 19.806.367
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
822.668 463.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -51.987.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
52.737.991 -82.727.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-778.153 1.616.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.447.229 -17.140.937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.467.685 -15.915.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.818.961 -995.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.615.813 -26.071.310
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
91.333.452 -24.221.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.918.241 -39.063.936
Alınan Faiz
4.729.169 1.650.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
109.112 -1.989
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-475.590 16.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.233.843 -9.440.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.929.338 -984.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737 -8.455.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.608.990 24.470.773
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.946.734 68.695.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.547.332 -21.808.180
Ödenen Faiz
-22.790.412 -22.416.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.656.079 -22.368.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.656.079 -22.368.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 147.805.077 38.906.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 156.461.156 16.538.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 156.887.793 147.805.077
Ticari Alacaklar
6.454.495 6.036.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 3.047.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.454.495 2.988.975
Diğer Alacaklar
521.229 122.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 521.229 122.224
Stoklar
7 21.620.463 25.841.133
Peşin Ödenmiş Giderler
16.586.172 9.227.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.586.172 6.806.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
756.858 281.268
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.969.784 83.997
ARA TOPLAM
211.796.794 189.397.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.796.794 189.397.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 79.985.672 79.985.672
Ticari Alacaklar
359.920 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 359.920
Stoklar
7 211.677.429 127.989.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.434.639.000 1.270.654.000
Maddi Duran Varlıklar
12 11.801.768 12.841.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
397.619 269.595
Peşin Ödenmiş Giderler
68.728.821 132.439.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 68.728.821 132.439.842
Diğer Duran Varlıklar
9 24.896.955 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.832.487.184 1.638.456.727
TOPLAM VARLIKLAR
2.044.283.978 1.827.853.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 187.951.146 193.421.278
Ticari Borçlar
43.871.175 56.127.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 5.492.662 25.543.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.378.513 30.584.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
846.994 737.882
Diğer Borçlar
12.759.130 19.374.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 10.407.800 10.947.355
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.351.330 8.426.912
Ertelenmiş Gelirler
8 12.169.309 15.529.326
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.056.215 1.865.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
177.349 87.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.878.866 1.777.291
ARA TOPLAM
259.653.969 287.055.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.653.969 287.055.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 311.317.336 246.703.746
Ticari Borçlar
29.169.094 5.093.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.169.094 5.093.624
Diğer Borçlar
365.601 366.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 365.601 366.277
Ertelenmiş Gelirler
8 156.361.732 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.460 253.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
246.460 253.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
497.460.223 314.085.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
757.114.192 601.140.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.287.169.786 1.226.713.285
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-757.677 -757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.479.386 71.479.386
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 71.479.386 71.479.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.570.842 16.299.223
Yasal Yedekler
16.570.842 16.299.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
617.184.570 609.914.817
Net Dönem Karı veya Zararı
60.456.501 7.541.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.287.169.786 1.226.713.285
TOPLAM KAYNAKLAR
2.044.283.978 1.827.853.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 39.119.655 49.993.596 20.370.330 16.931.183
Satışların Maliyeti
16 -5.243.663 -21.141.729 -3.092.169 -4.951.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.992 28.851.867 17.278.161 11.979.564
BRÜT KAR (ZARAR)
33.875.992 28.851.867 17.278.161 11.979.564
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.640.766 -3.007.459 -2.227.755 -1.541.815
Pazarlama Giderleri
17 -3.997.832 -1.605.292 -2.673.360 -452.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 66.792.311 9.116.080 2.248.636 2.738.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -18.946.872 -922.563 -5.666.196 -426.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.082.833 32.432.633 8.959.486 12.297.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.082.833 32.432.633 8.959.486 12.297.024
Finansman Gelirleri
21 9.482.713 719.104 6.133.668 386.951
Finansman Giderleri
21 -23.109.045 -10.594.609 -7.989.474 -4.143.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,24100000 0,09000000 0,02800000 0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
60.456.501 22.557.128 7.103.680 8.540.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626732


BIST
18:051.124
Değişim :  0,41% |  4,61
Açılış :  1.129  
Önceki Kapanış :  1.120  
En Yüksek
1.135
En Düşük
1.124
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 2.852,00 3.192.890 % 10,00  
YBTAS 18.813,30 1.900.717 % 10,00  
MERKO 9,02 48.810.511 % 10,00  
CEMTS 14,96 245.603.747 % 10,00  
ATSYH 2,75 1.729.279 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6561 7,6604 % 0,46  
Euro 8,9002 8,9266 % 0,26  
Sterlin 9,7452 9,7941 % 0,59  
Frank 8,2234 8,2730 % 0,36  
Riyal 2,0386 2,0488 % 0,58  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -6,79  
Altın Gr. 459 459 0,89  
Cumhuriyet 3.052 3.098 8,00  
Tam 3.036 3.112 9,33  
Yarım 1.467 1.505 4,51  
Çeyrek 736 753 2,26  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 -0,25  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,03  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,10