***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2020 00:03***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.300.000 -317.535 2.502.828 769.842 220.000 6.049.326 26.524.461 26.524.461
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.700.000 328.140 -4.028.140 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.516 -2.731.389 -2.652.873 -2.652.873
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
6.049.326 -6.049.326 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -239.019 2.502.828 1.097.982 941.186 -2.731.389 22.571.588 22.571.588
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 19.434.519
Transferler
-5.568.279 5.568.279 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.493 -817.607 -919.100 -919.100
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -640.691 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -817.607 18.515.419 18.515.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.076.802 1.492.626
Dönem Karı (Zararı)
-817.607 -2.731.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-817.607 -2.731.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.148.726 5.860.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.132.099 2.753.700
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.032 70.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 -9.032 70.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
342.012 8.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 342.012 8.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.872.699 3.201.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.808.950 3.211.782
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
63.749 -9.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-189.052 -174.575
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.069.903 -1.360.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
994.987 -556.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
994.987 -556.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.018.297 -228.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.018.297 -228.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.926.601 -2.218.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-318.763 3.265.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-318.763 3.265.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.177 -1.622.520
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
162.177 -1.622.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.261.216 1.769.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -271.765 -242.771
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.087.351 -33.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11 -5.196.418 -4.606.878
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.196.418 -4.606.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.196.418 -4.606.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.248.262 2.529.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.011.678 6.589.047
Kredilerden Nakit Girişleri
22.011.678 6.589.047
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.954.466
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.954.466
Ödenen Temettüler
-1.300.000
Ödenen Faiz
-2.808.950 -3.211.782
Alınan Faiz
451.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.128.646 -584.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.128.646 -584.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.894.575 1.086.650
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.023.221 501.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.023.221 1.894.575
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 9.818.985 10.813.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.818.985 10.813.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 428.865 391.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
428.865 391.305
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 15.642.041 12.715.440
Peşin Ödenmiş Giderler
7 185.480 351.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
185.480 351.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 224.543
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.622.876 1.288.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.622.876 1.288.211
ARA TOPLAM
34.721.468 27.679.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.721.468 27.679.684
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 8.645.000 8.645.000
Maddi Duran Varlıklar
12 7.206.868 6.414.727
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.148.273 3.461.573
Mobilya ve Demirbaşlar
635.300 564.705
Özel Maliyetler
2.423.295 2.388.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 29.014.445 26.719.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
66.600 88.915
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 66.600 88.915
Peşin Ödenmiş Giderler
7 552.666 1.552.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
552.666 1.552.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.270.808 1.110.383
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.772.458 44.547.534
TOPLAM VARLIKLAR
81.493.926 72.227.218
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.402.495 16.489.973
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.402.495 16.489.973
Banka Kredileri
5 12.537.236 11.694.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.816.397 4.676.250
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 48.862 118.926
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.931.203 3.000.393
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.931.203 3.000.393
Banka Kredileri
8.931.203 3.000.393
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4 6.251.332 6.570.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.251.332 6.570.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.119.097 1.559.796
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.174.162 302.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.174.162 302.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 113.702 158.702
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
113.702 158.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
36.991.991 28.081.191
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.991.991 28.081.191
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.761.507 23.686.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.761.507 23.686.865
Banka Kredileri
5 7.344.015 13.607.823
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 17.417.492 10.079.042
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.225.009 1.024.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.225.009 1.024.643
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.986.516 24.711.508
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.978.507 52.792.699
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.515.419 19.434.519
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.862.137 1.963.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-640.691 -539.198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.627.093 941.186
Net Dönem Karı veya Zararı
-817.607 -5.568.279
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.515.419 19.434.519
TOPLAM KAYNAKLAR
81.493.926 72.227.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 40.132.473 30.494.061
Satışların Maliyeti
18 -27.100.355 -21.183.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.032.118 9.310.224
BRÜT KAR (ZARAR)
13.032.118 9.310.224
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.854.995 -5.064.643
Pazarlama Giderleri
20 -5.445.849 -5.108.714
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -468.481 -538.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.793.793 2.787.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.964.954 -183.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.091.632 1.203.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.091.632 1.203.116
Finansman Gelirleri
23 237.318 433.158
Finansman Giderleri
23 -3.335.609 -4.622.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.006.659 -2.985.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
189.052 254.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 189.052 254.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.607 -2.731.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
-817.607 -2.731.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-817.607 -2.731.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.492 78.516
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15 -130.118 98.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.626 -19.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.626 -19.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.492 78.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-919.099 -2.652.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-919.099 -2.652.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864048


BIST10:361.413
Değişim :  0,27% |  3,84
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler10:34
KSTUR 265,10 392.613 % 10,00  
MERIT 31,24 16.450.063 % 7,21  
TLMAN 30,42 13.329.702 % 6,81  
GUBRF 52,50 276.984.958 % 6,71  
UMPAS 1,29 3.569 % 5,74  
10:34 Alış Satış %  
Dolar 9,2856 9,2878 % 0,29  
Euro 10,7389 10,7667 % 0,19  
Sterlin 12,6999 12,7636 % 0,05  
Frank 9,9751 10,0352 % -0,19  
Riyal 2,4637 2,4761 % 0,08  
10:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 -2,85  
Altın Gr. 525 525 -1,13  
Cumhuriyet 3.468 3.520 -8,00  
Tam 3.450 3.537 -38,50  
Yarım 1.668 1.711 -18,63  
Çeyrek 836 856 -9,31  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -0,02  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 -0,00  
B. Petrol 85,32 85,32 0,48