***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 23:39***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.568.279 5.568.279 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.493 -817.607 -919.100 0 -919.100
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -640.691 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -817.607 18.515.419 0 18.515.419
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 0 20.581.534
Transferler
893.925 -893.925
Dönem Karı (Zararı)
435.746 5.426.165 149.638 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 5.426.165 26.443.445 26.443.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.613.276 4.076.802
Dönem Karı (Zararı)
5.426.165 -817.607
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.426.165 -817.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.431.532 5.148.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.412.127 2.132.099
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4-21 267.199 -9.032
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
267.199 -9.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.090.812 342.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.043.904 342.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
46.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.872.004 2.872.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.854.197 2.808.950
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 17.807 63.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.815.280 -189.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.890 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-25.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.501.259 -1.069.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.023.543 994.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -6.023.543 994.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.259.467 1.018.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.259.467 1.018.297
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.581.549 -2.926.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.318.461 -318.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.318.461 -318.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -271 162.177
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-271 162.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.356.438 3.261.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -453.870 -271.765
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-289.292 1.087.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.620.054 -5.196.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.670 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.642.724 -5.196.418
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.466.969 -5.196.418
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-175.755
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.848.565 6.248.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 16.390.672 22.011.678
Kredilerden Nakit Girişleri
16.390.672 22.011.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -20.385.040 -12.954.466
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.385.040 -12.954.466
Ödenen Faiz
23 -2.854.197 -2.808.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.657 5.128.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.657 5.128.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.423.146 1.894.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.567.803 7.023.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.567.803 2.423.146
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
4 19.725.479 13.969.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.725.479 13.969.135
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10 396.120 755.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396.120 755.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
6 12.752.598 14.334.147
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.253.110 1.324.258
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.253.110 1.324.258
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.038 833.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.038 833.815
ARA TOPLAM
36.700.148 33.640.163
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.700.148 33.640.163
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
11 16.071 16.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.071 16.071
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.100.000 10.100.000
Maddi Duran Varlıklar
12 8.605.443 7.749.918
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 29.395.295 30.877.534
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 196.439 46.616
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 778.892
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.313.248 49.569.031
TOPLAM VARLIKLAR
85.013.396 83.209.194
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 15.807.289 14.875.497
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 15.807.289 14.875.497
Banka Kredileri
8.777.736 7.372.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.963.222 7.463.145
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.331 40.154
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.784.180 8.321.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.784.180 8.321.848
Banka Kredileri
6.784.180 8.321.848
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4 11.090.444 12.391.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.090.444 12.391.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.594.423 1.389.567
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 309.727 514.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.727 514.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
541.932
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.390 167.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 214.390 167.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
36.342.385 37.660.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.342.385 37.660.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.321.242 23.709.734
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.321.242 23.709.734
Banka Kredileri
3.172.709 5.080.159
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.148.533 18.629.575
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.302.931 1.257.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.302.931 1.257.580
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
603.393 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
603.393
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.227.566 24.967.314
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.569.951 62.627.660
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 26.443.445 20.581.534
Ödenmiş Sermaye
21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.652.466 2.216.720
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.502.828 2.502.828
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
149.638 -286.108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.733.168 -4.627.093
Net Dönem Karı veya Zararı
5.426.165 893.925
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.443.445 20.581.534
TOPLAM KAYNAKLAR
85.013.396 83.209.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 58.366.549 40.132.473 32.322.928 23.653.504
Satışların Maliyeti
20 -34.872.541 -27.100.355 -18.028.199 -15.250.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.494.008 13.032.118 14.294.729 8.403.322
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Faiz Gelirleri
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.494.008 13.032.118 14.294.729 8.403.322
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.380.081 -3.854.995 -1.557.932 -1.561.280
Pazarlama Giderleri
20 -7.584.912 -5.445.849 -4.455.799 -2.951.152
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -570.617 -468.481 -329.929 -241.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.811.636 1.793.793 1.836.089 1.344.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.047.706 -2.964.955 -998.459 -2.594.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.722.328 2.091.631 8.788.699 2.399.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.722.328 2.091.631 8.788.699 2.399.389
Finansman Gelirleri
23 742.880 237.318 -126.510 -298.658
Finansman Giderleri
23 -4.223.763 -3.335.608 -665.866 -397.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.241.445 -1.006.659 7.996.323 1.703.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.815.280 189.052 -1.595.142 -351.296
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -541.932 -541.932
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.273.348 189.052 -1.053.210 -351.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.426.165 -817.607 6.401.181 1.352.384
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
435.746 -101.493 266.003 -135.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 544.683 -130.119 324.238 -173.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.937 28.626 -58.235 38.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-108.937 28.626 -58.235 38.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.746 -101.493 266.003 -135.230
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.861.911 -919.100 6.667.184 1.217.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.861.911 -919.100 6.667.184 1.217.154http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956603


BIST18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5362 9,5399 % -0,47  
Euro 11,0667 11,0785 % -0,53  
Sterlin 13,0859 13,1515 % -0,49  
Frank 10,3241 10,3863 % -0,50  
Riyal 2,5346 2,5473 % -0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -16,60  
Altın Gr. 549 549 -7,70  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,54  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 -0,21  
B. Petrol 85,64 85,64 0,47