***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 16:36***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Tarihi 03.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili.
2 - 03 Ağustos 2021 günü saat 15:30'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8.maddesinde yönetim kurulu üye sayısının 6 üye olarak tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacağından gündemin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek adayların tespiti
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 Ana Sözleşme Tadili 8.Madde.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03.08.2021 Tarihinde
Yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağı
Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 03.08.2021 tarihinde, saat 14:00'da, Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00065960349 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Temmuz 2021 Tarihli ve 10365 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketimiz www.ozerden.com adresli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiştir.
Fiziken toplanan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının, eş zamanlı olarak, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür. Adresini bildiren pay sahiplerine mektup gönderildiği Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer ÖZERDEN'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşılmıştır.
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, itibari değeri 2.337.328,65 TL sermayesine tekabül eden 2.337.328,65 adet payın asaleten, 2.337.328,47 TL sermayesine tekabül eden 2.337.328,47 adet payın vekaleten olmak üzere tüm A Grubu pay sahiplerinin toplantıda hazır olduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu' nun 1527.' inci maddesi' nin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket‘in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 14:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Naci Tamer Özerden'in seçilmesine ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına toplantıya katılanların 4.674.656 adet kabul oyuyla, oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yasemin EFE tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin EFE'nin görevlendirmiştir.
2. 03 Ağustos 2021 günü saat 15:30'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. Maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının I-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) sayılı ilke kararı gereği kurumsal yönetim uygulamaları da değerlendirilerek esas sözleşmenin ‘Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 8. maddesinde yönetim kurulu üye sayısını 6 üye olarak tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacağından gündemin 11. Maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek adayların tespitine geçilmiştir. Pay sahiplerinden Naci Tamer Özerden Naci Tamer Özerden, Ebru Özerden ve Mustafa Mert Özerden'in yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesini önermiştir. Pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekili Sedat Özyurt, Sedat Özyurt'un yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesini önermiş, ayrıca çift haneli yönetim kurulu üyesi bulunması halinde yönetimde tıkanma olabileceği göz önünde bulundurulduğunda Şirketin yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi, ayrıca yönetim kurulu süresinin 3 (üç) sene olarak belirlenmesinin saat 15:30'daki olağan genel kurula tavsiye edilmesini önererek bunun oylanmasını talep etmiştir. Bu öneri sonucu yapılan oylamada Naci Tamer Özerden'in 2.337.328 adet ret, pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekilinin 2.337.328 adet kabul oyu verilmiş olmakla yönetim kurulu üye sayısına ilişkin öneri reddedilmiş sayılmıştır. Yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine geçilmiştir:
T.C. Kimlik Numaralı Naci Tamer Özerden'in yönetim kurulu üyesi olarak saat 15:30'da yapılacak olağan genel kurulda aday gösterilmesine toplantıya katılanların 4.674.656 adet kabul oyuyla, oybirliği ile karar verilmiştir.
Ebru Özerden'in yönetim kurulu üyesi olarak saat 15:30'da yapılacak olağan genel kurulda aday gösterilmesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekili, Ebru Özerden'in geçmişte de yönetim kurulu üyesi olduğu, Şirket ve faaliyetlerine hiçbir katkısının olmadığı, bundan sonra da olmayacağının açık olduğu, yönetim kurulu üyeliğinin halka açık şirkette aile bireyine paye vermek için kullanılmasının uygun olmadığını belirtti. Bu öneri sonucu yapılan oylamada pay sahiplerinden Naci Tamer Özerden'in 2.337.328 adet kabul, pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekilinin 2.337.328 adet ret oyu verilmiş olmakla öneri reddedilmiş sayılmıştır.
Mustafa Mert Özerden'in yönetim kurulu üyesi olarak saat 15:30'da yapılacak olağan genel kurulda aday gösterilmesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekili, Mustafa Mert Özerden'in şirketin profesyonel çalışanı olması, karar mercii ile icracının aynı kişilerden oluşmasının sakıncalı olmasının yanında, A Grubu paydaşlardan Naci Tamer Özerden, eşi ve oğlunun yönetim kuruluna girmesi halinde, 6 kişi olması öngörülen yönetim kurulunun yarısını oluşturacağı, bu durumun şirketin tüm paydaşlara eşit mesafede durması ilkesine de aykırı olacağını belirtti. Bu öneri sonucu yapılan oylamada pay sahiplerinden Naci Tamer Özerden'in 2.337.328 adet kabul, pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekilinin 2.337.328 adet ret oyu verilmiş olmakla öneri reddedilmiş sayılmıştır.
Sedat Özyurt'un yönetim kurulu üyesi olarak saat 15:30'da yapılacak olağan genel kurulda aday gösterilmesinin görüşülmesine geçildi. Bu öneri sonucu yapılan oylamada pay sahiplerinden Naci Tamer Özerden'in 2.337.328 adet ret, pay sahiplerinden Mustafa Nadi Özerden vekilinin 2.337.328 adet kabul oyu verilmiş olmakla öneri reddedilmiş sayılmıştır.
3. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.08.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ozel Kurul Toplanti Tutanagi1.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazir Bulunanlar Listesi imtiyazli pay sahipleri.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
03.08.2021 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960032


BIST
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27