***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.03.2017 18:25***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.03.2017
Genel Kurul Tarihi 07.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Akdağ Turizm ve İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2017 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.
7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Şirket kurucularımızdan ve eski hissedarımız Sayın, Hüseyin Nami Özerden' in Onursal Başkan seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2017 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
10 - 2017 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,
13 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/Nisan/2017 tarihinde saat 14:00‘de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Akdağ Turizm ve İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No:26 Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da http://www.ozerden.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.
2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, finansal tablolar, kâr dağıtımı ile ilgili teklif ve yönetim kurulu Faaliyet Raporu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi No:8 Sarıyer/ İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde ve http://www.ozerden.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı' na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Şirketimizin pay sahiplerinin yukarıda belirtilen gün ve saatte bizzat veya yetkiye haiz vekil ve temsilcileri vasıtası ile toplantıya teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593439


BIST
18:051.509
Değişim :  1,09% |  16,27
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.513
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler18:05
SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5436 9,5485 % -0,38  
Euro 11,0739 11,0872 % -0,45  
Sterlin 13,0803 13,1459 % -0,53  
Frank 10,3223 10,3845 % -0,51  
Riyal 2,5334 2,5462 % -0,53  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -13,82  
Altın Gr. 550 550 -7,00  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 -0,41  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 -0,17  
B. Petrol 85,61 85,61 0,44