***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 23:19
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Diğer Düzeltmeler
-205.899 -205.899 -205.899
Transferler
592.402 9.406.335 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.583.150 262.977 -49.019.715 -50.339.888 11.928.992 -38.410.896
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-592.402 -592.402 -592.402
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.906.089 -953.780 56.523.350 -3.983.354 192.492.305 13.760.362 206.252.667
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.722.352 71.098.356
Dönem Karı (Zararı)
9.612.018 -36.664.399
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.612.018 -36.664.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
113.852.558 202.984.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 62.739.060 48.073.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.994.094 2.701.967
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -377.369 187.159
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.371.463 1.861.119
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 653.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.636.478 10.125.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,19 6.049.948 9.627.853
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.586.530 497.398
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.049.136 30.186.079
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -3.989.783 -441.363
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 39.038.919 30.627.442
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.013.728 196.599.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -19.863.367 -58.738.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -4.716.571 -25.795.282
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 0 -167.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.142.299 -80.896.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.510.897 -22.180.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.694.633 -33.997.653
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.640.002 -59.471.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.337.501 45.994.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.634.268 -11.240.861
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.322.277 85.424.018
Alınan Faiz
28 3.989.783 441.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,19 -10.449.566 -8.025.022
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -151.804 -208.261
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.988.338 -6.533.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.189.718 -70.942.935
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 13.859.056 -1.561.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.563 169.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -57.465.265 -66.860.474
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.625.072 -2.690.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.405.542 5.337.709
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
22 0 -592.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 348.698.844 284.461.143
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -331.065.467 -247.627.443
Ödenen Faiz
28 -39.038.919 -30.903.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.872.908 5.493.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.872.908 5.493.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.488.035 7.994.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.615.127 13.488.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.615.127 13.488.035
Ticari Alacaklar
8 95.289.877 88.401.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.399.244 1.478.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
92.890.633 86.922.970
Stoklar
10 145.794.765 139.526.226
Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.117.791 6.185.722
Diğer Dönen Varlıklar
21 40.228.553 34.990.267
ARA TOPLAM
300.046.113 282.591.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.046.113 282.591.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 59.614.449 20.158.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 59.180.191 19.765.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
434.258 392.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 205.862.310 181.568.192
Maddi Duran Varlıklar
14 1.178.896.366 937.170.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 13.230.510 3.494.950
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.329.976 363.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 60.775.185 64.378.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.519.708.796 1.207.133.238
TOPLAM VARLIKLAR
1.819.754.909 1.489.725.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 99.722.781 105.490.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 207.238.594 171.704.124
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 281.813 11.642.511
Ticari Borçlar
8 111.236.393 84.898.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 85.435.091 53.711.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.801.302 31.187.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.108.019 3.700.267
Diğer Borçlar
9 1.016.019 4.731.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 473.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.016.019 4.258.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 780.661 2.507.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.925.069 1.388.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.950.968 9.508.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.538.361 2.980.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.412.607 6.527.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.412.806 1.739.188
ARA TOPLAM
433.673.123 397.310.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
433.673.123 397.310.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 596.382.235 514.132.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.125.066 16.770.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.125.066 16.770.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 9.869.391 6.058.260
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.376.692 536.961.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.058.049.815 934.272.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
666.711.870 474.219.565
Ödenmiş Sermaye
22 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
22 -6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
444.719.021 304.766.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
444.719.021 304.766.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 448.527.084 307.620.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -3.808.063 -2.854.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
56.953.863 430.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 56.953.863 430.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 46.633.024 95.652.739
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -3.983.354 -49.019.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.993.224 81.232.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
761.705.094 555.452.427
TOPLAM KAYNAKLAR
1.819.754.909 1.489.725.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 520.703.719 495.656.452
Satışların Maliyeti
23 -403.978.641 -326.560.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.725.078 169.096.117
BRÜT KAR (ZARAR)
116.725.078 169.096.117
Genel Yönetim Giderleri
24 -46.930.271 -49.062.212
Pazarlama Giderleri
24 -33.660.875 -32.207.618
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -4.635.475 -1.503.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 979.874 27.440.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.318.960 -5.055.929
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
8 0 -187.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.159.371 108.520.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 324.793
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 19.863.367 58.738.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.022.738 167.583.943
Finansman Gelirleri
28 3.989.783 441.363
Finansman Giderleri
28 -39.683.932 -230.484.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.328.589 -62.459.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.716.571 25.795.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -8.524.723 -7.069.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 3.808.152 32.864.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.612.018 -36.664.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.612.018 -36.664.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.595.372 12.355.316
Ana Ortaklık Payları
-3.983.354 -49.019.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,00050000 -0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,00050000 -0,00640000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 140.117.299 -2.009.474
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 152.818.293 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -445.478 -2.046.446
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.465.400 -372.317
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.465.400 -372.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.720.916 409.289
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 89.096 409.289
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
30 -16.810.012 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 56.523.350 262.977
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 56.523.350 262.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.640.649 -1.746.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
206.252.667 -38.410.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.760.362 11.928.992
Ana Ortaklık Payları
192.492.305 -50.339.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826722


BIST18:052.830
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9157 17,9294 % 0,34  
Euro 18,4541 18,4816 % 0,36  
Sterlin 21,7794 21,8886 % 0,06  
Frank 18,9035 19,0174 % 0,12  
Riyal 4,7502 4,7740 % 0,22  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 -5,78  
Altın Gr. 1.029 1.029 -0,94  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.891 6.974 -10,00  
Yarım 3.358 3.409 -5,00  
Çeyrek 1.684 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,52 -0,11  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,02  
B. Petrol 97,34 97,34 -0,06