***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:25
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.198.341 11.103.067 11.395.282 21.300.008 15.774.932 37.074.940
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.052.624 11.533.580 49.873.458 46.633.024 11.395.282 495.519.573 97.007.794 592.527.367
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
448.527.084 -3.808.063 56.953.863
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952.978 226.058.750 44.411.704 269.517.476 353.165 269.870.641
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -4.761.041 283.012.613 49.873.458 42.649.670 44.411.704 936.229.346 95.346.389 1.031.575.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.400.161 12.351.726
Dönem Karı (Zararı)
44.952.353 27.377.131
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.952.353 27.377.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.855.152 45.211.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 31.180.313 52.749.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-171.906 4.611.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -171.906 -279.387
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 4.891.383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.873.784 5.855.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.426.016 2.756.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.447.768 3.099.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.100.860 6.162.896
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.774.208 -2.336.123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 10.875.068 8.499.019
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
87.676.362 3.788.666
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -33.984.955 -26.677.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.410.099 -1.251.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-229.405 -29.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-70.986.303 -49.515.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.487.346 -16.192.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.514.561 -56.386.183
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.792.549 -4.946.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.203.387 31.364.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.604.766 -3.354.997
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.821.202 23.072.898
Alınan Faiz
2.774.208 2.336.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.793.575 -8.716.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.401.674 -4.340.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.370.514 -26.542.421
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
260.738 31.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -38.631.252 -40.433.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 13.859.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.979.311 30.125.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
315.111.824 335.074.453
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.216.067 -296.450.005
Ödenen Faiz
-10.875.068 -8.499.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.050.336 15.934.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.050.336 15.934.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.615.127 13.488.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.665.463 29.422.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.665.463 11.615.127
Ticari Alacaklar
6 152.949.129 95.289.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.313.296 2.399.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.635.833 92.890.633
Stoklar
8 183.587.314 145.794.765
Peşin Ödenmiş Giderler
4.225.215 7.117.791
Diğer Dönen Varlıklar
49.370.086 40.228.553
ARA TOPLAM
445.797.207 300.046.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
445.797.207 300.046.113
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 56.403.132 59.614.449
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 56.146.258 59.180.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
256.874 434.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 239.640.135 205.862.310
Maddi Duran Varlıklar
10 1.655.148.415 1.178.896.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 26.455.945 13.230.510
Peşin Ödenmiş Giderler
6.806.897 1.329.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
81.845.383 60.775.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.066.299.907 1.519.708.796
TOPLAM VARLIKLAR
2.512.097.114 1.819.754.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 82.212.999 99.722.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 336.460.552 207.238.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 378.195 281.813
Ticari Borçlar
6 140.439.780 111.236.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 107.969.275 85.435.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.470.505 25.801.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.361.419 3.108.019
Diğer Borçlar
7 326.941 1.016.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
326.941 1.016.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
755.916 780.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.734.096 1.925.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.680.957 6.950.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.616.999 2.538.361
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21.063.958 4.412.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.477.995 1.412.806
ARA TOPLAM
596.828.850 433.673.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.828.850 433.673.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 844.710.768 596.382.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.519.857 18.125.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.519.857 18.125.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.461.904 9.869.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.692.529 624.376.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.480.521.379 1.058.049.815
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
936.229.346 666.711.870
Ödenmiş Sermaye
13 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
443.766.043 444.719.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
443.766.043 444.719.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
448.527.084 448.527.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.761.041 -3.808.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
283.012.613 56.953.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
283.012.613 56.953.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.649.670 46.633.024
Net Dönem Karı veya Zararı
44.411.704 -3.983.354
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.346.389 94.993.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.031.575.735 761.705.094
TOPLAM KAYNAKLAR
2.512.097.114 1.819.754.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 379.382.893 404.642.989 158.465.229 121.712.973
Satışların Maliyeti
14 -279.771.184 -314.199.489 -132.844.251 -106.332.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.611.709 90.443.500 25.620.978 15.380.199
BRÜT KAR (ZARAR)
99.611.709 90.443.500 25.620.978 15.380.199
Genel Yönetim Giderleri
-23.553.718 -35.177.818 -3.423.876 -11.826.302
Pazarlama Giderleri
-24.193.656 -25.953.599 -10.350.927 -8.342.205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.758.856 -5.889.307 -650.180 -2.109.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
689.530 2.112.401 -481.365 570.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-85.890 -1.659.626 198.531 -558.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.709.119 23.875.551 10.913.161 -6.886.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
229.405 29.002 229.241 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 33.984.955 26.677.157 18.435.903 12.548.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.923.479 50.581.710 29.578.305 5.661.662
Finansman Gelirleri
15 2.774.208 2.336.123 1.090.459 653.987
Finansman Giderleri
15 -32.335.235 -26.792.248 14.831.372 -7.934.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.362.452 26.125.585 45.500.136 -1.618.511
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.410.099 1.251.546 -4.385.587 -5.517.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.326.544 -6.627.995 -3.747.618 -1.067.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.083.555 7.879.541 -637.969 -4.449.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.952.353 27.377.131 41.114.549 -7.135.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.952.353 27.377.131 41.114.549 -7.135.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
540.649 15.981.849 3.026.813 2.473.122
Ana Ortaklık Payları
44.411.704 11.395.282 38.087.736 -9.608.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / Kayıp 16 0,00580000 0,00150000 0,00490000 -0,00120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / Kayıp 16 0,00580000 0,00150000 0,00490000 -0,00120000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.140.462 -1.405.258 -1.460.903 -347.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.221.767 -1.624.158 -1.122.544 -163.838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-187.484 194.068 -585.319 -216.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
268.789 24.832 246.960 32.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
268.789 24.832 246.960 32.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
226.058.750 11.103.067 127.887.320 -25.313.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
226.058.750 11.103.067 127.887.320 -25.313.884
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.918.288 9.697.809 126.426.417 -25.660.986
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.870.641 37.074.940 167.540.966 -32.796.676
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
353.165 15.774.932 2.441.494 2.427.999
Ana Ortaklık Payları
269.517.476 21.300.008 165.099.472 -35.224.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887347


BIST
15:122.860
Değişim :  0,09% |  2,68
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.886
En Düşük
2.856
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:10
CMBTN 264,30 34.964.631 % 9,99  
INTEM 88,15 8.715.672 % 9,98  
TRCAS 12,78 16.167.889 % 9,98  
EKIZ 9,05 1.949.198 % 9,96  
ALMAD 3,21 4.057.109 % 9,93  
15:10 Alış Satış %  
Dolar 17,9617 17,9631 % 0,03  
Euro 18,2039 18,2169 % -0,20  
Sterlin 21,5333 21,6413 % -0,26  
Frank 18,8296 18,9430 % -0,40  
Riyal 4,7706 4,7945 % 0,03  
15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -1,91  
Altın Gr. 1.026 1.026 -1,95  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.891 6.941 -15,00  
Yarım 3.358 3.393 -8,00  
Çeyrek 1.684 1.696 -4,00  
Gümüş.Ons 20,12 20,15 -0,14  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,10  
B. Petrol 95,53 95,53 0,43