***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:45***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.237 -7.329.520 -7.609.757 -259 -7.610.016
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -880.476 12.947.069 110.959 -42.997.407 -7.329.520 42.062.688 1.914 42.064.602
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.580 -6.690.220 -6.810.800 -83 -6.810.883
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.127.575 12.947.069 110.959 -57.839.629 -6.690.220 27.612.667 3.078 27.615.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.972.960 -14.427.170
Dönem Karı (Zararı)
-6.810.883 -7.610.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.822.834 1.231.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.121.475 1.084.683
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
266.566 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 266.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
616.585 27.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 616.585 27.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -4.933.691 4.231.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -893.769 -143.986
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.967.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.699.275 -7.759.852
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.847.766 -827.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -205.423 558.609
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 21.071.555 8.866.152
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 -1.232.758 -3.916.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -21.916.234 -11.006.362
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7,9,25 -1.568.649 -1.434.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.332.992 -14.138.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -639.968 -289.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.577.587 5.549.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.308 15.833
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 154.308 15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.136.721 -785.022
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.136.721 -785.022
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 25.560.000 6.318.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.017.005 17.505.929
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -4.083.314 21.736.969
Ödenen Faiz
22 -5.059.454 -4.264.634
Alınan Faiz
21 125.763 33.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.412.378 8.627.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.412.378 8.627.995
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.247.333 5.041.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.834.955 13.669.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.834.955 5.247.333
Ticari Alacaklar
20.482.180 18.634.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.482.180 18.634.414
Diğer Alacaklar
1.460.794 1.521.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.460.794 1.521.937
Stoklar
8 52.430.703 73.502.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.804.231 2.561.489
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.090.905 15.100.889
ARA TOPLAM
97.103.768 116.568.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.103.768 116.568.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 30.965.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.993.549 64.149.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.918
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 531.974
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.947.441 95.114.529
TOPLAM VARLIKLAR
167.051.209 211.682.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 41.375.641 64.042.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 22.656.142 15.998.073
Ticari Borçlar
21.770.000 43.686.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 21.770.000 43.686.234
Diğer Borçlar
8.177.710 7.408.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 6.300.251 6.099.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.877.459 1.309.446
Ertelenmiş Gelirler
9 7.348.288 8.499.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 769.347 808.488
ARA TOPLAM
102.097.128 140.443.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.097.128 140.443.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.700.418 30.642.217
Ertelenmiş Gelirler
9 2.227.576 3.255.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.410.342 2.518.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.410.342 2.518.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 395.804
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.338.336 36.812.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.435.464 177.256.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.612.667 34.423.467
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.819.494 11.940.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.819.494 11.940.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 12.947.069 12.947.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.127.575 -1.006.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-57.839.629 -42.997.407
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -6.690.220 -14.842.222
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.078 3.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.615.745 34.426.628
TOPLAM KAYNAKLAR
167.051.209 211.682.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 65.880.075 59.122.954 29.732.030 25.789.652
Satışların Maliyeti
18 -57.328.727 -51.254.069 -24.687.139 -22.341.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.551.348 7.868.885 5.044.891 3.447.910
BRÜT KAR (ZARAR)
8.551.348 7.868.885 5.044.891 3.447.910
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.407.836 -3.848.990 -2.415.985 -2.170.141
Pazarlama Giderleri
19 -4.326.634 -5.844.870 -2.415.871 -3.185.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 963.842 1.129.258 334.860 624.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.881.428 -1.447.038 -795.126 -475.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.100.708 -2.142.755 -247.231 -1.758.817
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 8.880.373 3.408.289 5.294.985 2.680.449
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -9.755 -19.876 -9.755 -10.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.769.910 1.245.658 5.037.999 911.589
Finansman Gelirleri
22 896.761 5.647.127 266.164 762.472
Finansman Giderleri
22 -16.248.531 -14.366.550 -7.582.465 -4.502.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.581.860 -7.473.765 -2.278.302 -2.828.474
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
891.557 143.986 502.281 135.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.212 1.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 893.769 143.986 500.514 135.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.690.303 -7.329.779 -1.776.021 -2.692.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.690.303 -7.329.779 -1.776.021 -2.692.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-83 -259 -126 -238
Ana Ortaklık Payları
-6.690.220 -7.329.520 -1.775.895 -2.692.417
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,12030000 -0,13180000 -0,03190000 -0,04840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.580 -280.237 -8.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -154.589 -350.296 -11.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.009 70.059 2.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 34.009 70.059 2.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.580 -280.237 -8.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.810.883 -7.610.016 -1.784.815 -2.692.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-83 -259 -126 -238
Ana Ortaklık Payları
-6.810.800 -7.609.757 -1.784.689 -2.692.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704845


BIST
14:441.528
Değişim :  0,03% |  0,53
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.527  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler14:42
AYEN 8,91 77.033.584 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
DYOBY 15,97 67.072.233 % 9,99  
KENT 358,90 5.113.607 % 9,99  
VAKFN 19,48 3.562.697 % 9,99  
14:42 Alış Satış %  
Dolar 7,3130 7,3176 % 0,30  
Euro 8,8033 8,8096 % 0,22  
Sterlin 10,1585 10,2095 % 0,36  
Frank 7,9523 8,0002 % 0,14  
Riyal 1,9472 1,9569 % 0,42  
14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 5,54  
Altın Gr. 408 408 3,42  
Cumhuriyet 2.713 2.754 16,00  
Tam 2.700 2.768 13,54  
Yarım 1.305 1.339 6,55  
Çeyrek 654 670 3,28  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 -0,17  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,02  
B. Petrol 63,49 63,49 -0,20