***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 19:14



***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.836 -8.558.410 -8.982.246 536 -8.981.710
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.024.075 12.947.069 110.959 -42.997.407 -8.558.410 40.690.199 2.709 40.692.908
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.190 -9.699.546 -9.999.736 762 -9.998.974
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.307.185 12.947.069 110.959 -57.839.629 -9.699.546 24.423.731 3.923 24.427.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.760.107 -15.963.740
Dönem Karı (Zararı)
-9.998.975 -8.981.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.224.162 3.841.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.696.782 1.623.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.168.976 160.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 902.410 160.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 266.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -8.323.006 5.534.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -766.914 478.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.955.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.805.505 -10.229.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.449.495 -6.286.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.057.026 -140.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 6.653.459 -19.533.344
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 540.468 -3.844.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.047.119 20.216.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7,9,25 -3.445.792 -641.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.028.642 -15.370.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -731.465 -593.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.382.096 3.883.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.308 15.833
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 154.308 15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.332.212 -2.450.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.332.212 -2.450.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 25.560.000 6.318.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.355.208 12.107.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 10.678.214 17.641.039
Ödenen Faiz
22 -8.673.677 -5.595.332
Alınan Faiz
21 350.671 61.313
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.022.803 26.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.022.803 26.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.247.333 5.041.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.224.530 5.068.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.224.530 5.247.333
Ticari Alacaklar
23.083.909 18.634.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.083.909 18.634.414
Diğer Alacaklar
3.312.397 1.521.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.312.397 1.521.937
Stoklar
8 66.848.799 73.502.258
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.106.099 2.561.489
Diğer Dönen Varlıklar
16 14.015.811 15.100.889
ARA TOPLAM
114.591.545 116.568.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.591.545 116.568.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 30.965.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.617.191 64.149.529
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 455.778
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.491.429 95.114.529
TOPLAM VARLIKLAR
184.082.974 211.682.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 47.193.025 64.042.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 26.345.512 15.998.073
Ticari Borçlar
35.639.115 43.686.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.639.115 43.686.234
Diğer Borçlar
5.682.871 7.408.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.787.466 6.099.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.895.405 1.309.446
Ertelenmiş Gelirler
9 8.572.594 8.499.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 715.767 808.488
ARA TOPLAM
124.148.884 140.443.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.148.884 140.443.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 31.176.562 30.642.217
Ertelenmiş Gelirler
9 1.713.521 3.255.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.616.353 2.518.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.616.353 2.518.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 395.804
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.506.436 36.812.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.655.320 177.256.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.423.731 34.423.467
Ödenmiş Sermaye
17 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.639.884 11.940.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.639.884 11.940.074
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 12.947.069 12.947.069
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.307.185 -1.006.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-57.839.629 -42.997.407
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -9.699.546 -14.842.222
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.923 3.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.427.654 34.426.628
TOPLAM KAYNAKLAR
184.082.974 211.682.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 142.364.526 116.181.025 76.484.451 57.058.071
Satışların Maliyeti
18 -114.930.551 -99.611.780 -57.601.824 -47.702.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.433.975 16.569.245 18.882.627 9.355.963
BRÜT KAR (ZARAR)
27.433.975 16.569.245 18.882.627 9.355.963
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.650.103 -5.903.172 -2.242.267 -2.054.182
Pazarlama Giderleri
19 -6.684.016 -8.825.797 -2.357.382 -2.980.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.541.324 2.222.863 577.482 1.093.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.093.674 -1.478.851 -1.002.403 -182.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.547.506 2.584.288 13.858.057 5.231.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.619.337 3.954.160 738.964 545.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -11.591 -27.933 -1.836 -8.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.155.252 6.510.515 14.595.185 5.769.748
Finansman Gelirleri
22 8.126.092 5.740.991 7.229.331 93.864
Finansman Giderleri
22 -41.732.724 -20.330.594 -24.694.036 -5.964.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.451.380 -8.079.088 -2.869.520 -100.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
752.596 -478.786 -138.961 -622.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.318 -12.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 766.914 -478.786 -126.855 -622.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.698.784 -8.557.874 -3.008.481 -723.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.698.784 -8.557.874 -3.008.481 -723.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
762 536 845 795
Ana Ortaklık Payları
-9.699.546 -8.558.410 -3.009.326 -723.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,17450000 -0,15390000 -0,05410000 -0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-300.191 -423.836 -179.611 -143.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -384.859 -529.795 -230.270 -179.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.668 105.959 50.659 35.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 84.668 105.959 50.659 35.900
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-300.191 -423.836 -179.611 -143.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.998.975 -8.981.710 -3.188.092 -866.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
762 536 845 795
Ana Ortaklık Payları
-9.999.737 -8.982.246 -3.188.937 -867.598



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718389


BIST




18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4633 7,4719 % 1,52  
Euro 9,0159 9,0272 % 1,40  
Sterlin 10,3820 10,4340 % 1,33  
Frank 8,0787 8,1274 % 0,80  
Riyal 1,9796 1,9895 % 1,21  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 -14,85  
Altın Gr. 411 412 1,42  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,30 26,35 -0,38  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 64,47 64,47 1,77