***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:11***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.580 -6.690.220 -6.810.800 -83 -6.810.883
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.127.575 12.947.069 110.959 -57.839.629 -6.690.220 27.612.667 3.078 27.615.745
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 0 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.250 -9.870.816 -10.098.066 -190 -10.098.256
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 0 110.959 -44.181.529 -9.870.816 24.730.260 4.333 24.734.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.026.580 -16.972.960
Dönem Karı (Zararı)
-10.098.256 -6.810.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.515.790 -3.822.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 1.889.781 1.121.475
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
52.223 266.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 52.223 266.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
952.678 616.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 952.678 616.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -492.644 -4.933.691
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -737.136 -893.769
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -5.139.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -41.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.938.452 -5.699.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.217.761 -1.847.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -409.923 -205.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -10.531.249 21.071.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -3.711.347 -1.232.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.218.972 -21.916.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9,26 6.154.238 -1.568.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.675.594 -16.332.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -350.986 -639.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-444.010 24.577.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253 154.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253 154.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-444.263 -1.136.721
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -444.263 -1.136.721
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 25.560.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.433.000 -9.017.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 4.925.644 -4.083.314
Ödenen Faiz
23 -517.351 -5.059.454
Alınan Faiz
22 24.707 125.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.037.590 -1.412.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.037.590 -1.412.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.237.658 5.247.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.200.068 3.834.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.200.068 3.237.658
Ticari Alacaklar
16.490.698 20.760.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.490.698 20.760.682
Diğer Alacaklar
4.224.438 3.814.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.224.438 3.814.515
Stoklar
8 58.744.183 48.212.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.638.955 3.115.845
Diğer Dönen Varlıklar
17 12.321.805 14.133.568
ARA TOPLAM
102.620.147 93.275.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.620.147 93.275.202
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 5.405.000
Maddi Duran Varlıklar
12 62.420.059 63.113.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.368.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 69.156 10.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.033.069 5.231.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.296.179 73.760.026
TOPLAM VARLIKLAR
180.916.326 167.035.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 60.862.846 49.853.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 20.272.002 24.130.595
Ticari Borçlar
33.651.301 20.432.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.651.301 20.432.329
Diğer Borçlar
6.991.434 4.399.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 4.529.038 3.131.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.462.396 1.267.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.341.719 5.492.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.731.262 811.435
ARA TOPLAM
132.850.564 105.119.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.850.564 105.119.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.958.506 23.168.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 171.356 1.199.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.201.307 2.714.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.201.307 2.714.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.331.169 27.083.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.181.733 132.202.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.730.260 34.828.326
Ödenmiş Sermaye
18 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.540.417 -1.313.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.540.417 -1.313.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.540.417 -1.313.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.181.529 -44.892.560
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -9.870.816 711.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.333 4.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.734.593 34.832.849
TOPLAM KAYNAKLAR
180.916.326 167.035.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 60.151.567 65.880.075 32.509.085 29.732.030
Satışların Maliyeti
19 -52.330.303 -57.328.727 -25.641.721 -24.687.139
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.264 8.551.348 6.867.364 5.044.891
BRÜT KAR (ZARAR)
7.821.264 8.551.348 6.867.364 5.044.891
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.964.198 -4.407.836 -3.630.019 -2.415.985
Pazarlama Giderleri
20 -4.650.689 -4.326.634 -2.443.800 -2.415.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.247.011 963.842 1.354.134 334.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -585.997 -1.881.428 -176.869 -795.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.132.609 -1.100.708 1.970.810 -247.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.094.264 8.880.373 564.320 5.294.985
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -9.755 -9.755
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.345 7.769.910 2.535.130 5.037.999
Finansman Gelirleri
23 1.339.485 896.761 951.294 266.164
Finansman Giderleri
23 -11.909.282 -16.248.531 -6.088.613 -7.582.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.608.142 -7.581.860 -2.602.189 -2.278.302
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
737.136 891.557 199.058 502.281
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.212 1.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 737.136 893.769 199.058 500.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.871.006 -6.690.303 -2.403.131 -1.776.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.871.006 -6.690.303 -2.403.131 -1.776.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190 -83 -177 -126
Ana Ortaklık Payları
25 -9.870.816 -6.690.220 -2.402.954 -1.775.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,17750000 -0,12030000 -0,04320000 -0,03190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-227.250 -120.580 0 -8.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -291.346 -154.589 -11.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.096 34.009 0 2.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 64.096 34.009 2.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.250 -120.580 0 -8.794
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.098.256 -6.810.883 -2.403.131 -1.784.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190 -83 -177 -126
Ana Ortaklık Payları
-10.098.066 -6.810.800 -2.402.954 -1.784.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782898


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4471 7,4516 % 0,08  
Euro 8,9884 9,0066 % 0,22  
Sterlin 10,3631 10,4151 % 1,14  
Frank 8,0704 8,1190 % 0,69  
Riyal 1,9791 1,9890 % 1,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -17,79  
Altın Gr. 411 411 0,54  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,16 26,19 -0,53  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,04  
B. Petrol 64,06 64,06 1,36