***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 21:32***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.730 -2.237.580 -2.355.310 1.279 -2.354.031
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -493.577 12.947.069 110.959 -32.350.587 -2.237.580 58.188.347 1.361 58.189.708
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.237 -4.637.103 -4.917.340 -21 -4.917.361
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -880.476 12.947.069 110.959 -42.997.407 -4.637.103 44.755.105 2.152 44.757.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.287.957 307.649
Dönem Karı (Zararı)
-4.917.361 -2.354.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
530.760 799.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
538.315 519.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-222.338 145.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222.338 145.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.167 134.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
222.950 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
237.649 2.082.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -686.929 -456.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -250.393 -3.557.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 19.067.225 12.796.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 1.308.856 2.540.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -18.332.639 -9.299.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,15 -868.471 59.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.148.952 527.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-139.005 -219.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.416 -117.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.092 -117.017
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -317.092 -117.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.843 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.567.602 -1.074.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.567.602 -1.074.294
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.567.602 -1.074.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.229 -883.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.229 -883.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.088.730 5.369.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.088.730 5.041.501
Ticari Alacaklar
16.529.961 15.843.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.529.961 15.843.032
Diğer Alacaklar
1.826.792 1.576.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.826.792 1.576.399
Stoklar
7 44.559.116 63.626.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.316.231 2.225.509
Diğer Dönen Varlıklar
8.056.605 12.456.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 8.056.605 12.456.183
ARA TOPLAM
81.377.435 100.768.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.377.435 100.768.965
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.305.000 43.373.843
Maddi Duran Varlıklar
10 63.455.970 63.693.026
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.760.970 107.066.869
TOPLAM VARLIKLAR
188.138.405 207.835.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 65.667.594 59.279.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.838.949 8.763.107
Ticari Borçlar
23.482.149 41.814.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.482.149 41.814.788
Diğer Borçlar
6.637.101 6.999.690
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 5.296.888 5.250.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.340.213 1.748.840
Ertelenmiş Gelirler
8 7.367.972 6.883.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 556.692 1.178.260
ARA TOPLAM
110.550.457 124.918.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.550.457 124.918.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 25.361.702 25.258.146
Ertelenmiş Gelirler
8 4.797.851 5.311.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.319.822 2.243.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.319.822 2.243.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 351.316 429.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.830.691 33.242.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.381.148 158.161.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.755.105 49.672.445
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.066.593 12.346.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.066.593 12.346.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-880.476 -600.239
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.997.407 -32.350.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.637.103 -10.646.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.152 2.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.757.257 49.674.618
TOPLAM KAYNAKLAR
188.138.405 207.835.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 33.333.302 25.620.526
Satışların Maliyeti
17 -28.912.327 -21.879.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.420.975 3.741.019
BRÜT KAR (ZARAR)
4.420.975 3.741.019
Genel Yönetim Giderleri
-1.678.849 -1.452.341
Pazarlama Giderleri
-2.659.164 -2.419.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
717.608 405.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-971.391 -593.088
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.821 -318.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
514.723 514.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.833 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
334.069 195.908
Finansman Gelirleri
4.884.655 386.301
Finansman Giderleri
-9.864.015 -2.683.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.645.291 -2.101.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.167 -134.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 8.167 -134.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.637.124 -2.236.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.637.124 -2.236.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21 1.281
Ana Ortaklık Payları
-4.637.103 -2.237.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 20 -0,08340000 -0,04020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-280.237 -117.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-350.296 -147.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.059 29.433
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.059 29.433
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-280.237 -117.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.917.361 -2.354.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21 1.281
Ana Ortaklık Payları
-4.917.340 -2.355.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606757


BIST
15:261.538
Değişim :  -0,28% |  -4,35
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.532
BIST En Aktif Hisseler15:26
VKFYO 8,91 48.517.783 % 10,00  
FADE 11,55 73.608.607 % 10,00  
TRILC 12,10 73.253 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.283.559 % 10,00  
15:26 Alış Satış %  
Dolar 7,7023 7,7073 % 2,33  
Euro 9,1451 9,1495 % 1,89  
Sterlin 10,6019 10,6551 % 1,96  
Frank 8,1983 8,2477 % 1,74  
Riyal 2,0429 2,0531 % 2,05  
15:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.689 -9,58  
Altın Gr. 418 418 6,32  
Cumhuriyet 2.779 2.821 40,00  
Tam 2.763 2.833 35,19  
Yarım 1.335 1.370 17,03  
Çeyrek 670 686 8,96  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,00  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,12  
B. Petrol 69,66 69,66 0,30