***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2017 18:14***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-216.079 -3.160.401 -3.376.480 1.658 -3.374.822
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -591.926 12.947.069 110.959 -32.350.587 -3.160.401 57.167.177 1.740 57.168.917
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.836 -8.558.410 -8.982.246 536 -8.981.710
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.024.075 12.947.069 110.959 -42.997.407 -8.558.410 40.690.199 2.709 40.692.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.963.740 3.258.915
Dönem Karı (Zararı)
-8.981.710 -3.374.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.841.227 7.469.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.623.454 1.632.388
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.612 490.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.612 490.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.534.019 5.738.973
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
478.786 -392.366
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.955.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.229.779 -441.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -6.286.295 3.539.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -140.384 -678.250
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -19.533.344 -23.817.564
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 -3.844.976 -4.714.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 20.216.963 29.161.654
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8,15 -641.743 -3.932.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.370.262 3.653.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-593.478 -395.075
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.883.655 -2.004.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.450.603 -4.424.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.450.603 -4.424.924
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.318.425 2.420.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.107.020 -2.293.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.641.039 3.442.072
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
17.641.039 3.442.072
Ödenen Faiz
-5.595.332 -5.738.973
Alınan Faiz
61.313 3.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.935 -1.039.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.935 -1.039.015
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.068.436 5.213.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.068.436 5.041.501
Ticari Alacaklar
22.129.327 15.843.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.129.327 15.843.032
Diğer Alacaklar
1.716.783 1.576.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.716.783 1.576.399
Stoklar
7 83.159.685 63.626.341
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.329.486 2.225.509
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.195.560 12.456.183
ARA TOPLAM
130.599.277 100.768.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.599.277 100.768.965
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 39.385.000 43.373.843
Maddi Duran Varlıklar
10 64.504.342 63.693.026
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.622
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
103.890.964 107.066.869
TOPLAM VARLIKLAR
234.490.241 207.835.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 60.654.766 59.279.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 17.143.966 8.763.107
Ticari Borçlar
62.031.751 41.814.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 62.031.751 41.814.788
Diğer Borçlar
7.149.187 6.999.690
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 5.007.227 5.250.850
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.141.960 1.748.840
Ertelenmiş Gelirler
8 6.117.877 6.883.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 482.351 1.178.260
ARA TOPLAM
153.579.898 124.918.254
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.579.898 124.918.254
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 33.142.950 25.258.146
Ertelenmiş Gelirler
8 3.769.741 5.311.906
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.502.375 2.243.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.502.375 2.243.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 802.369 429.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.217.435 33.242.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.797.333 158.161.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.690.199 49.672.445
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.922.994 12.346.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 11.922.994 12.346.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.024.075 -600.239
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.997.407 -32.350.587
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.558.410 -10.646.820
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.709 2.173
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.692.908 49.674.618
TOPLAM KAYNAKLAR
234.490.241 207.835.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 116.181.025 89.504.563 57.058.071 41.071.491
Satışların Maliyeti
17 -99.611.780 -74.983.202 -47.702.108 -33.758.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.569.245 14.521.361 9.355.963 7.312.759
BRÜT KAR (ZARAR)
16.569.245 14.521.361 9.355.963 7.312.759
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.903.172 -5.117.898 -2.054.182 -1.789.010
Pazarlama Giderleri
18 -8.825.797 -7.305.315 -2.980.927 -2.630.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.222.863 1.585.742 1.093.605 744.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.478.851 -678.085 -182.525 -118.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.584.288 3.005.805 5.231.934 3.519.185
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 3.954.160 2.286.956 545.871 514.056
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -27.933 -8.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.510.515 5.292.761 5.769.748 4.033.241
Finansman Gelirleri
21 5.740.991 2.346.233 93.864 570.612
Finansman Giderleri
21 -20.330.594 -11.190.101 -5.964.044 -4.969.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.079.088 -3.551.107 -100.432 -365.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-478.786 392.366 -622.772 75.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -478.786 392.366 -622.772 75.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.557.874 -3.158.741 -723.204 -289.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.557.874 -3.158.741 -723.204 -289.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
536 1.660 795 585
Ana Ortaklık Payları
-8.558.410 -3.160.401 -723.999 -290.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 23 -0,15390000 -0,05680000 -0,01300000 -0,00520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-423.836 -216.079 -143.599 -98.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -529.795 -270.099 -179.499 -122.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.959 54.020 35.900 24.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 105.959 54.020 35.900 24.587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-423.836 -216.079 -143.599 -98.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.981.710 -3.374.820 -866.803 -388.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
536 1.660 795 585
Ana Ortaklık Payları
-8.982.246 -3.376.480 -867.598 -388.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639647


BIST
18:051.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7784 7,7804 % 0,36  
Euro 9,2157 9,2230 % 0,29  
Sterlin 10,6670 10,7205 % 2,59  
Frank 8,2370 8,2866 % 2,22  
Riyal 2,0563 2,0667 % 2,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.686 1.686 5,58  
Altın Gr. 418 418 6,77  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,18 25,22 0,09  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,02  
B. Petrol 68,48 68,48 0,47