***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

15.08.2016 18:32***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 0 258.696.079 -58.095.258 0 229.876.620 143.341.828 1.161.283.251 -123.035 1.161.160.216
Transferler
0 0 0 0 0 0 9.806.631 133.535.197 -143.341.828 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 66.032.468 29.550.606 0 0 -38.993.687 56.589.387 -4.059.148 52.530.239
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 0 324.728.547 -28.544.652 9.806.631 363.411.817 -38.993.687 1.217.872.638 -4.182.183 1.213.690.455
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.398.443 36.179.147 0 0 -203.831.327 -157.253.737 765.527 -156.488.210
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 417.338.826 14.040.393 5.016.306 481.327.846 -203.831.327 1.298.183.532 -1.940.113 1.296.243.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.785.976 330.587.375
Dönem Karı (Zararı)
-202.957.812 -42.151.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-202.957.812 -42.151.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.530.513 90.610.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 100.403.998 83.312.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
250.996 322.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250.996 322.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.292.935 55.328.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.071.391 20.814.617
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.256 651.684
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.186.288 33.862.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.885.159 -774.675
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.879.583 -1.800.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-61.051.718 14.911.331
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 -100.371.274 -60.690.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
233.230.287 302.898.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.229.709 -156.625.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
68.001.934 97.101.203
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.641.615 -2.194.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.943.322 70.697.176
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
248.156.355 293.920.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.802.988 351.357.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.927.456 -20.034.163
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-89.556 -736.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-423.707.173 -56.531.574
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-4.409.850 -11.499.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
699.307 22.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -177.694.225 -39.990.078
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 -242.302.405 -5.064.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.158.662 -87.922.906
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
697.352 869.726
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-103.439.951 -89.540.123
Ödenen Faiz
-19.298.154 -17.034.771
Alınan Faiz
17.882.091 17.782.262
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-511.079.859 186.132.895
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-17.186.120 54.585.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-528.265.979 240.718.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 954.974.093 856.890.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 426.708.114 1.097.609.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 426.708.114 954.974.093
Ticari Alacaklar
6 405.618.964 294.629.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 405.618.964 294.629.623
Diğer Alacaklar
127.824.355 189.515.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 325.327 278.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127.499.028 189.236.343
Türev Araçlar
21 19.900.192 2.341.144
Stoklar
18.006.323 13.364.708
Peşin Ödenmiş Giderler
7 593.704.185 347.664.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.199.634 29.034.468
Diğer Dönen Varlıklar
4.674.129 2.208.171
ARA TOPLAM
1.616.635.896 1.833.732.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.616.635.896 1.833.732.173
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.038.362 29.274.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.038.362 29.274.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 23.249.510 20.745.960
Maddi Duran Varlıklar
8 2.205.314.096 2.113.308.165
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.779.153 14.568.673
Peşin Ödenmiş Giderler
7 80.315.463 77.827.374
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.766.700 8.640.107
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.350.463.284 2.264.365.079
TOPLAM VARLIKLAR
3.967.099.180 4.098.097.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 8.919.128 6.826.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 197.788.225 201.887.265
Ticari Borçlar
6 278.842.415 245.899.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 344.505 1.013.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
278.497.910 244.885.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.740.279 12.636.938
Diğer Borçlar
29.125.933 12.043.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.125.933 12.043.950
Türev Araçlar
21 50.129.374 178.165.534
Ertelenmiş Gelirler
7 528.071.972 300.686.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.195.273 29.034.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.759.560 26.058.356
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.435.713 2.975.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
271.514 4.665.051
ARA TOPLAM
1.137.084.113 991.845.572
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.084.113 991.845.572
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.088.606.180 1.206.722.990
Ertelenmiş Gelirler
7.946.204 9.831.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
281.712.757 232.991.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.184.650 10.664.601
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
270.528.107 222.327.285
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
155.506.507 203.973.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.533.771.648 1.653.520.051
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.670.855.761 2.645.365.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.298.183.532 1.455.437.269
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.172.494 -3.172.494
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.172.494 -3.172.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.172.494 -3.172.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
431.379.219 384.801.629
Yabancı Para Çevrim Farkları
417.338.826 406.940.383
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
14.040.393 -22.138.754
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 9.806.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
481.327.846 363.411.817
Net Dönem Karı veya Zararı
-203.831.327 113.125.704
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.940.113 -2.705.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.296.243.419 1.452.731.629
TOPLAM KAYNAKLAR
3.967.099.180 4.098.097.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.488.781.057 1.417.042.133 797.680.256 833.895.804
Satışların Maliyeti
15 -1.604.870.009 -1.389.494.570 -827.410.369 -770.985.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-116.088.952 27.547.563 -29.730.113 62.910.454
BRÜT KAR (ZARAR)
-116.088.952 27.547.563 -29.730.113 62.910.454
Genel Yönetim Giderleri
16 -72.908.841 -47.067.736 -37.567.870 -24.867.549
Pazarlama Giderleri
16 -90.554.357 -82.871.997 -45.320.588 -47.599.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.060.927 56.090.056 639.066 -26.986.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -6.907.450 -1.668.643 32.474.139 -512.242
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-285.398.673 -47.970.757 -79.505.366 -37.054.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 614.814 11.997.392 547.749 3.232.906
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -245.577 0 9.167.692 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.879.583 1.800.720 832.574 1.625.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-283.149.853 -34.172.645 -68.957.351 -32.196.573
Finansman Gelirleri
19 38.422.006 35.517.490 6.742.868 43.799.344
Finansman Giderleri
19 -19.281.683 -28.584.811 -9.838.814 7.636.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-264.009.530 -27.239.966 -72.053.297 19.239.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
61.051.718 -14.911.331 59.659.419 19.254.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
61.051.718 -14.911.331 59.659.419 19.254.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.957.812 -42.151.297 -12.393.878 38.494.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.957.812 -42.151.297 -12.393.878 38.494.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
873.515 -3.157.610 1.237.161 3.201.583
Ana Ortaklık Payları
-203.831.327 -38.993.687 -13.631.039 35.292.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -1,99303159 -0,38127432 -0,13328222 0,34508596
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
46.469.602 94.681.536 29.599.324 64.091.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.290.455 65.130.930 -7.261.018 65.327.966
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.223.934 36.938.256 46.075.428 -1.545.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
45.223.934 36.938.256 46.075.428 -1.545.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.044.787 -7.387.650 -9.215.086 309.089
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.044.787 -7.387.650 -9.215.086 309.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.469.602 94.681.536 29.599.324 64.091.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.488.210 52.530.239 17.205.446 102.585.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
765.527 -4.059.148 786.671 3.222.272
Ana Ortaklık Payları
-157.253.737 56.589.387 16.418.775 99.363.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553012


BIST
11:091.429
Değişim :  -0,07% |  -0,97
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.434
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler11:09
UFUK 22,54 116.126 % 9,95  
EGEPO 5,60 46.884.155 % 8,11  
IZTAR 23,14 6.793.875 % 7,23  
PRKAB 20,00 54.045.039 % 5,71  
DOBUR 34,40 3.810.055 % 5,39  
11:09 Alış Satış %  
Dolar 9,3223 9,3307 % 0,39  
Euro 10,8272 10,8542 % 0,26  
Sterlin 12,8213 12,8856 % 0,36  
Frank 10,0550 10,1155 % 0,29  
Riyal 2,4812 2,4936 % 0,48  
11:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 7,92  
Altın Gr. 533 533 4,76  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,90 23,95 0,26  
Gümüş Gr. 7,17 7,17 0,10  
B. Petrol 84,13 84,13 -0,95