***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 19:31***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 0 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
-133.730.835 133.730.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.738.497 0 -17.307.082 -42.570.882 80.860.533 -3.495.587 77.364.946
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 779.114.491 0 -17.015.232 5.016.306 355.561.802 -42.570.882 1.664.265.235 -22.304.664 1.641.960.571
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.756.002 -18.756.002 -18.756.002
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.800 502.247.817 2.487.113.712 -21.231.508 2.465.882.204
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
333.736.695 -28.637.187 39.011.240 -97.237.576 246.873.172 -6.572.303 240.300.869
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.412.787.678 -72.564.410 62.772.519 5.016.306 839.053.617 -97.237.576 2.733.986.884 -27.803.811 2.706.183.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
308.745.701 330.671.699
Dönem Karı (Zararı)
-99.734.811 -46.309.477
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.734.811 -46.309.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
381.771.904 192.857.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 208.493.498 162.752.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.679 1.887.090
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.679 1.887.090
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.919.029 108.621.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.156.723 20.150.927
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.666.170 2.124.786
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-17 19.788.045
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.308.091 86.345.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 48.532.695 37.163.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.286.251 -2.463.971
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.594.588 4.316.288
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-25.547.334 -119.418.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.470.202 187.263.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.842.364 -408.852.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.458.363 123.406.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.334.708 -3.107.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.198.650 20.612.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.906.987 455.202.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
339.507.295 333.810.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.733.058 -3.106.673
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.536 -32.341
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-164.710.354 394.627.969
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -4.725.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.825.267 590.267.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.159.253 -47.670.433
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-166.376.368 -143.243.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-392.422.128 -82.433.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.315.650 359.875.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-405.913.250 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.255.812 -404.563.492
Ödenen Faiz
-87.481.875 -47.247.748
Alınan Faiz
39.913.159 9.502.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.386.781 642.866.445
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
341.685.844 -134.902.939
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.299.063 507.963.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.988.110.247 692.270.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.081.409.310 1.200.234.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 2.081.409.310 1.988.110.247
Ticari Alacaklar
6 638.869.572 187.401.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
638.869.572 187.401.375
Diğer Alacaklar
169.769.462 109.210.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.592.392 1.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
167.177.070 107.477.075
Türev Araçlar
21 85.967.713 31.979.841
Stoklar
47.137.961 30.803.253
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.022.831.023 725.431.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.022.127 9.418.493
Diğer Dönen Varlıklar
6.116.075 14.476.253
ARA TOPLAM
4.060.123.243 3.096.832.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.060.123.243 3.096.832.046
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.687.599 19.154.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.687.599 19.154.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 33.586.465 29.144.259
Maddi Duran Varlıklar
8 6.562.728.266 4.662.521.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.274.764 24.488.486
Peşin Ödenmiş Giderler
7 278.499.423 255.931.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.926.776.517 4.991.239.471
TOPLAM VARLIKLAR
10.986.899.760 8.088.071.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 506.237.699 541.267.652
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 518.062.514 355.987.254
Ticari Borçlar
6 563.908.805 393.710.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 981.156 764.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
562.927.649 392.945.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.572.355 47.977.139
Diğer Borçlar
41.806.769 44.161.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.806.769 44.161.520
Ertelenmiş Gelirler
7 1.133.666.224 415.447.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
69.720.342 63.993.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.793.878 48.679.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
36.926.464 15.313.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.662.491 1.205.896
ARA TOPLAM
2.870.637.199 1.863.750.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.870.637.199 1.863.750.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 4.063.850.916 2.711.225.518
Ertelenmiş Gelirler
4.260.267 7.379.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
850.327.391 626.518.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.011.951 13.638.842
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
833.315.440 612.879.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
491.640.914 394.558.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.410.079.488 3.739.682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.280.716.687 5.603.433.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.733.986.884 2.505.869.714
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.409.482.446 1.075.745.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.412.787.678 1.079.050.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.791.891 -20.165.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
-72.564.410 -43.927.223
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
62.772.519 23.761.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
839.053.617 355.561.802
Net Dönem Karı veya Zararı
-97.237.576 502.247.817
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.803.811 -21.231.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.706.183.073 2.484.638.206
TOPLAM KAYNAKLAR
10.986.899.760 8.088.071.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.892.399.732 2.109.264.522 1.697.654.435 1.223.442.026
Satışların Maliyeti
15 -2.750.896.305 -2.121.153.836 -1.513.889.893 -1.090.696.946
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.503.427 -11.889.314 183.764.542 132.745.080
BRÜT KAR (ZARAR)
141.503.427 -11.889.314 183.764.542 132.745.080
Genel Yönetim Giderleri
16 -109.504.175 -83.706.120 -51.823.155 -42.186.727
Pazarlama Giderleri
16 -111.369.845 -84.975.684 -64.075.955 -49.365.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 121.493.066 16.104.211 106.160.040 -6.151.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -22.633.410 -2.964.882 -22.367.222 -414.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.489.063 -167.431.789 151.658.250 34.626.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 23.592.902 143.901.013 1.234.534 143.255.833
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.286.251 2.463.971 2.146.330 1.368.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.368.216 -21.066.805 155.039.114 179.251.300
Finansman Gelirleri
19 43.210.377 31.311.822 26.075.966 35.785.257
Finansman Giderleri
19 -169.718.816 -52.238.206 -125.146.005 -29.869.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-80.140.223 -41.993.189 55.969.075 185.166.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.594.588 -4.316.288 -40.976.068 -25.060.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-19.594.588 -4.316.288 -40.976.068 -25.060.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.734.811 -46.309.477 14.993.007 160.106.199
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.734.811 -46.309.477 14.993.007 160.106.199
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.497.235 -3.738.595 -706.362 -563.599
Ana Ortaklık Payları
-97.237.576 -42.570.882 15.699.369 160.669.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -0,95077417 -0,41625158 0,15350603 1,57100475
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
329.661.627 140.981.505 158.446.911 53.440.416
Yabancı Para Çevrim Farkları
329.661.627 140.981.505 158.446.911 53.440.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.374.053 -17.307.082 13.492.318 -9.008.196
Yabancı Para Çevrim Farkları
-28.637.187 0 -22.228.517 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.775.990 -21.633.853 46.662.984 -11.260.245
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
50.775.990 -21.633.853 46.662.984 -11.260.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.764.750 4.326.771 -10.942.149 2.252.049
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.764.750 4.326.771 -10.942.149 2.252.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
340.035.680 123.674.423 171.939.229 44.432.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
240.300.869 77.364.946 186.932.236 204.538.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.572.303 -3.495.587 -3.915.467 -259.544
Ana Ortaklık Payları
246.873.172 80.860.533 190.847.703 204.797.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703289


BIST
18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2396 9,2435 % 0,34  
Euro 10,7951 10,8021 % 0,48  
Sterlin 12,7007 12,7644 % -0,58  
Frank 9,9852 10,0453 % -0,40  
Riyal 2,4493 2,4616 % -0,81  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 6,83  
Altın Gr. 528 528 -0,75  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,43 24,46 0,15  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,05  
B. Petrol 85,84 85,84 0,02