***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 19:52***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 0 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
-133.730.835 133.730.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
238.273.537 0 4.342.442 494.192.299 736.808.278 -2.105.400 734.702.878
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 876.649.531 0 4.634.292 5.016.306 355.561.802 494.192.299 2.320.212.980 -20.914.477 2.299.298.503
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.756.002 -18.756.002 -18.756.002
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.800 502.247.817 2.487.113.712 -21.231.508 2.465.882.204
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426.910.303 -79.703.939 83.485.951 0 0 645.167.863 2.075.860.178 -12.913.514 2.062.946.664
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 2.505.961.286 -123.631.162 107.247.230 5.016.306 839.053.617 645.167.863 4.562.973.890 -34.145.022 4.528.828.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
996.269.748 1.051.268.878
Dönem Karı (Zararı)
643.394.553 492.162.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
643.394.553 492.162.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
783.140.269 512.848.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 371.594.567 248.153.946
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
191.896 2.242.087
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.896 2.242.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.610.474 185.708.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.685.402 47.607.579
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
823.197 3.118.226
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-17 54.764.816
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
147.337.059 134.982.944
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 84.154.211 54.078.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.900.835 -3.347.932
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
92.377.060 146.166.358
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-25.887.104 -120.153.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-397.948.388 50.276.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.577.222 -264.375.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-631.106.204 89.625.482
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.604.851 -2.685.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
418.942.519 68.689.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.397.370 159.022.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.028.586.434 1.055.286.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.288.151 -3.967.391
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.535 -50.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-285.049.251 294.278.429
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -4.725.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.669.942 588.880.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-200.458.942 -73.022.065
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-192.260.251 -216.854.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-676.580.400 -65.518.541
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
423.727.650 461.773.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-661.693.250
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-360.376.626 -472.585.756
Ödenen Faiz
-162.971.550 -78.519.774
Alınan Faiz
84.733.376 23.813.988
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.640.097 1.280.028.766
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.413.909.171 -149.263.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.448.549.268 1.130.765.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.988.110.247 692.270.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.436.659.515 1.823.035.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.436.659.515 1.988.110.247
Ticari Alacaklar
6 610.904.419 187.401.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
610.904.419 187.401.375
Diğer Alacaklar
328.617.968 109.210.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.137.003 1.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
325.480.965 107.477.075
Türev Araçlar
21 130.391.137 31.979.841
Stoklar
56.408.104 30.803.253
Peşin Ödenmiş Giderler
7 909.961.498 725.431.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 9.418.493
Diğer Dönen Varlıklar
17.362.565 14.476.253
ARA TOPLAM
5.490.305.206 3.096.832.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.490.305.206 3.096.832.046
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
23.989.672 19.154.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.989.672 19.154.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 41.817.174 29.144.259
Maddi Duran Varlıklar
8 9.509.330.628 4.662.521.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 47.024.000 24.488.486
Peşin Ödenmiş Giderler
7 392.654.410 255.931.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.014.815.884 4.991.239.471
TOPLAM VARLIKLAR
15.505.121.090 8.088.071.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 575.059.202 541.267.652
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 771.235.522 355.987.254
Ticari Borçlar
6 812.652.674 393.710.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 715.728 764.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
811.936.946 392.945.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.811.887 47.977.139
Diğer Borçlar
70.772.285 44.161.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.772.285 44.161.520
Ertelenmiş Gelirler
7 730.877.506 415.447.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.587.247 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.562.594 63.993.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.207.014 48.679.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.355.580 15.313.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.547.198 1.205.896
ARA TOPLAM
3.120.106.115 1.863.750.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.120.106.115 1.863.750.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 5.970.520.688 2.711.225.518
Ertelenmiş Gelirler
3.481.714 7.379.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.183.844.948 626.518.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.470.616 13.638.842
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.162.374.332 612.879.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
698.338.757 394.558.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.856.186.107 3.739.682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.976.292.222 5.603.433.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.562.973.890 2.505.869.714
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.502.656.054 1.075.745.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.505.961.286 1.079.050.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.383.932 -20.165.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
-123.631.162 -43.927.223
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
107.247.230 23.761.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
839.053.617 355.561.802
Net Dönem Karı veya Zararı
645.167.863 502.247.817
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.145.022 -21.231.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.528.828.868 2.484.638.206
TOPLAM KAYNAKLAR
15.505.121.090 8.088.071.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.243.781.039 4.162.118.008 3.351.381.307 2.052.853.486
Satışların Maliyeti
15 -4.970.600.145 -3.398.938.437 -2.219.703.840 -1.277.784.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.273.180.894 763.179.571 1.131.677.467 775.068.885
BRÜT KAR (ZARAR)
1.273.180.894 763.179.571 1.131.677.467 775.068.885
Genel Yönetim Giderleri
16 -182.470.214 -128.330.649 -72.966.039 -44.624.529
Pazarlama Giderleri
16 -183.655.623 -133.140.446 -72.285.778 -48.164.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 903.382 58.299.523 254.642 42.195.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -126.260.954 -3.836.503 -224.471.870 -871.621
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
781.697.485 556.171.496 762.208.422 723.603.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 28.330.672 142.498.427 4.737.770 -1.402.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.900.835 3.347.932 5.614.584 883.961
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
818.928.992 702.017.855 772.560.776 723.084.660
Finansman Gelirleri
19 90.404.988 25.955.935 47.194.611 15.025.871
Finansman Giderleri
19 -173.562.367 -89.645.365 -3.843.551 -57.788.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
735.771.613 638.328.425 815.911.836 680.321.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.377.060 -146.166.358 -72.782.472 -141.850.070
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.358.293 -5.759.446 -18.358.293 -5.759.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-74.018.767 -140.406.912 -54.424.179 -136.090.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
643.394.553 492.162.067 743.129.364 538.471.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
643.394.553 492.162.067 743.129.364 538.471.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.773.310 -2.030.232 723.925 1.708.363
Ana Ortaklık Payları
645.167.863 494.192.299 742.405.439 536.763.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 6,30835285 4,83213684 7,25912702 5,24838842
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.415.770.099 238.198.369 1.086.108.472 97.216.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.415.770.099 238.198.369 1.086.108.472 97.216.864
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.782.012 4.342.442 -6.592.041 21.649.524
Yabancı Para Çevrim Farkları
-79.703.939 0 -51.066.752 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.859.644 5.428.052 44.083.654 27.061.905
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
94.859.644 5.428.052 44.083.654 27.061.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.373.693 -1.085.610 391.057 -5.412.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.373.693 -1.085.610 391.057 -5.412.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.419.552.111 242.540.811 1.079.516.431 118.866.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.062.946.664 734.702.878 1.822.645.795 657.337.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.913.514 -2.105.400 -6.341.211 1.390.187
Ana Ortaklık Payları
2.075.860.178 736.808.278 1.828.987.006 655.947.745http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719255


BIST
14:081.510
Değişim :  1,11% |  16,58
Açılış :  1.501  
Önceki Kapanış :  1.493  
En Yüksek
1.510
En Düşük
1.501
BIST En Aktif Hisseler14:07
TSPOR 4,87 304.737.094 % 9,93  
MERIT 28,78 2.550.023 % 9,93  
HEDEF 2,59 2.107.506 % 9,75  
ERBOS 113,10 119.777.540 % 9,06  
KARTN 53,40 76.025.784 % 8,54  
14:07 Alış Satış %  
Dolar 9,4229 9,4277 % -1,64  
Euro 10,9572 10,9646 % -1,55  
Sterlin 13,0162 13,0815 % -1,02  
Frank 10,2305 10,2921 % -1,40  
Riyal 2,5099 2,5225 % -1,46  
14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,64  
Altın Gr. 548 548 -8,86  
Cumhuriyet 3.620 3.675 -67,00  
Tam 3.602 3.692 -66,41  
Yarım 1.741 1.786 -32,12  
Çeyrek 873 893 -16,07  
Gümüş.Ons 24,33 24,36 -0,23  
Gümüş Gr. 7,40 7,41 -0,17  
B. Petrol 85,17 85,17 0,00