***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 23:38***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 672.835.123 -34.459.129 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
-133.730.835 133.730.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
406.215.860 -9.468.094 23.469.429 502.247.817 922.465.012 -2.422.431 920.042.581
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-25.626.678 -25.626.678 -25.626.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 329.935.124 502.247.817 2.480.243.036 -21.231.508 2.459.011.528
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.172.815 1.052.766.584 -45.833.326 -244.921.235 0 0 507.378.625 1.270.563.463 -14.155.050 1.256.408.413
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
27.707 2.224.049 2.251.756 -2.224.049 27.707
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.047.831.767 1.073.388.895
Dönem Karı (Zararı)
502.117.015 501.063.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
502.117.015 501.063.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
884.761.281 486.040.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 538.129.032 330.074.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
988.606 -2.318.015
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 988.606 -2.318.015
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
207.748.822 206.172.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 78.069.745 47.080.965
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 81.410 3.562.279
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 129.597.667 155.529.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 120.664.991 71.185.023
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -8.445.804 -4.111.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 40.148.831 102.204.683
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24-33 -14.473.197 -217.166.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-271.944.738 102.162.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.276.197 27.485.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-723.433.149 -144.563.830
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.379.069 -6.441.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
202.152.829 75.832.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
330.990.848 149.849.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.114.933.558 1.089.265.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -36.377.882 -6.305.067
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -190.079 -153.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -30.533.830 -9.418.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-550.689.926 616.548.999
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -4.725.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.013.498 990.574.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.382.610 -170.366.970
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-425.320.814 -198.933.060
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-535.817.690 -277.439.677
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.002.450 541.267.652
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-729.414.500 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-478.111.094 -747.949.714
Ödenen Faiz
-239.646.948 -111.118.289
Alınan Faiz
123.352.402 40.360.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.675.849 1.412.498.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
791.610.573 -116.658.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
752.934.724 1.295.839.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 1.988.110.247 692.270.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 2.741.044.971 1.988.110.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 2.741.044.971 1.988.110.247
Ticari Alacaklar
6 235.514.142 187.401.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
235.514.142 187.401.375
Diğer Alacaklar
7 479.758.270 109.210.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.580.011 1.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
478.178.259 107.477.075
Türev Araçlar
30 3.134.337 31.979.841
Stoklar
8 58.182.322 30.803.253
Peşin Ödenmiş Giderler
9 847.933.762 713.095.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 5.954.024 9.418.493
Diğer Dönen Varlıklar
19 40.558.563 14.476.253
ARA TOPLAM
4.412.080.391 3.084.495.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.412.080.391 3.084.495.304
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 72.613.409 19.154.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 72.613.409 19.154.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 39.797.114 29.144.259
Maddi Duran Varlıklar
10 8.248.203.635 4.662.521.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 46.859.897 24.488.486
Peşin Ödenmiş Giderler
9 845.333.090 255.931.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.252.807.145 4.991.239.471
TOPLAM VARLIKLAR
13.664.887.536 8.075.734.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 797.815.861 541.267.652
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 659.409.925 355.987.254
Ticari Borçlar
6 583.526.242 381.373.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.158.564 764.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
582.367.678 380.609.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 25.641.632 47.977.139
Diğer Borçlar
7 24.170.136 44.161.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 24.170.136 44.161.520
Türev Araçlar
30 189.722.017 0
Ertelenmiş Gelirler
9 740.526.677 415.447.882
Kısa Vadeli Karşılıklar
508.251.575 63.993.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 79.419.630 48.679.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 428.831.945 15.313.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 25.307.054 1.205.896
ARA TOPLAM
3.554.371.119 1.851.414.237
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.554.371.119 1.851.414.237
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 5.064.858.596 2.711.225.518
Türev Araçlar
30 104.993.760 0
Ertelenmiş Gelirler
9 121.994.007 7.379.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
624.090.226 626.518.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 25.019.690 13.638.842
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 599.070.536 612.879.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 479.132.180 394.558.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.395.068.769 3.739.682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.949.439.888 5.591.096.569
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.753.058.255 2.505.869.714
Ödenmiş Sermaye
20 102.299.707 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
31.729.006 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.129.685.150 1.075.745.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.132.417 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.132.417 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 2.131.817.567 1.079.050.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-310.920.505 -20.165.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
-89.760.549 -43.927.223
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -221.159.956 23.761.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
832.182.941 355.561.802
Net Dönem Karı veya Zararı
507.378.625 502.247.817
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37.610.607 -21.231.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.715.447.648 2.484.638.206
TOPLAM KAYNAKLAR
13.664.887.536 8.075.734.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.296.736.033 5.348.573.409
Satışların Maliyeti
21 -7.033.557.877 -4.573.774.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.263.178.156 774.799.100
BRÜT KAR (ZARAR)
1.263.178.156 774.799.100
Genel Yönetim Giderleri
22 -220.112.714 -182.705.706
Pazarlama Giderleri
22 -225.652.168 -186.893.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 39.751.010 58.750.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -65.442.710 -2.208.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
791.721.574 461.742.202
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 23.047.488 236.718.747
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -68.718.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 8.445.804 4.111.990
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
823.214.866 633.854.157
Finansman Gelirleri
25 123.684.898 87.427.780
Finansman Giderleri
25 -404.633.918 -118.014.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
542.265.846 603.267.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.148.831 -102.204.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -24.579.806 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.569.025 -102.204.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
502.117.015 501.063.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
502.117.015 501.063.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.261.610 -1.184.719
Ana Ortaklık Payları
507.378.625 502.247.817
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 4,95972706 4,91090247
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.053.939.399 406.215.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 1.466.019 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.052.766.584 406.215.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-293.204 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -293.204 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-299.648.001 12.763.623
Yabancı Para Çevrim Farkları
-54.726.766 -10.705.806
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-315.699.027 29.336.786
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -315.699.027 29.336.786
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.777.792 -5.867.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 70.777.792 -5.867.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
754.291.398 418.979.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.256.408.413 920.042.581
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.155.050 -2.422.431
Ana Ortaklık Payları
1.270.563.463 922.465.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744933


BIST18:051.433
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.433  
En Yüksek
1.438
En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHYAY 0,88 28.345.933 % 10,00  
OLMK 7,04 5.015.490 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.310.306 % 9,92  
FADE 9,55 197.507.608 % 9,90  
DMSAS 8,07 200.039.404 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2538 9,2584 % 0,51  
Euro 10,7979 10,8070 % 0,53  
Sterlin 12,7319 12,7957 % 0,29  
Frank 10,0202 10,0806 % 0,37  
Riyal 2,4581 2,4704 % 0,39  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 4,29  
Altın Gr. 531 531 3,60  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,41 24,45 0,14  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,05  
B. Petrol 85,61 85,61 -0,21