***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 23:44***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 832.182.941 507.378.625 3.753.058.255 -37.610.607 3.715.447.648
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-330.923.657 -330.923.657 -330.923.657
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.299.707 455.687.025 31.729.006 -2.132.417 2.131.817.567 -89.760.549 -221.159.956 5.016.306 501.259.284 507.378.625 3.422.134.598 -37.610.607 3.384.523.991
Transferler
-31.729.006 -115.977.386 115.977.386 13.525.981 525.581.650 -507.378.625 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.771.592 457.503.847 -26.216.837 178.996.775 1.333.369.118 1.941.881.311 -1.609.113 1.940.272.198
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 -21.846.702 39.219.720 17.373.018
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
101.082.981 -122.929.683
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 0 -3.904.009 2.574.427.009 0 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 0 5.342.169.207
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 0 0 1.917.654 1.331.451.464 -1.333.369.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
931.948 2.034.615.690 0 -26.202.150 0 0 -1.965.097.057 44.248.431 0 44.248.431
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 0 0 0 0 0 0 455.687.025 0 0 0 0 0 0 -2.972.061 0 0 0 0 0 4.609.042.699 0 0 0 -68.365.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.459.941 0 0 0 2.235.362.715 -1.965.097.057 0 5.386.417.638 0 5.386.417.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
462.719.934 3.565.566.089
Dönem Karı (Zararı)
-1.965.097.057 1.334.567.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.965.097.057 1.334.567.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.475.090.761 2.038.713.316
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 2.183.403.792 1.547.967.792
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.617.950 12.094.780
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 3.617.950 12.094.780
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-399.271.096 -59.419.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 29.775.897 206.807.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.504.554 -1.105.440
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -430.551.547 -265.122.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 554.745.306 470.630.839
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -15.417.638 -16.241.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -59.747.546 59.696.815
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 29.045.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-33 207.759.993 -5.060.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
79.818.974 331.695.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.309.338 -278.275.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-339.435.540 27.460.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.035.314 -16.655.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.852.694 220.884.682
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.127.796 378.281.830
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
589.812.678 3.704.977.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -127.006.316 -64.961.476
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -86.428 -227.481
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 -74.222.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-305.603.656 -539.472.224
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
24 0 623.183
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.951.650 -144.164.620
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-469.555.306 -395.930.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.055.720.754 -1.826.234.920
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.342.659.971 720.798.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.241.647.896 -830.070.250
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.241.647.896 -830.070.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.758.442.075 -1.375.775.278
Ödenen Faiz
-480.335.38 91.543.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-898.604.476 1.199.858.945
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
316.858.725 246.412.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-581.745.751 1.446.271.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 4.187.316.581 2.741.044.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35 3.605.570.830 4.187.316.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
35 3.605.570.830 4.187.316.581
Ticari Alacaklar
6 197.485.020 446.978.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 197.485.020 446.978.360
Diğer Alacaklar
7 91.118.025 88.182.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 227.927 102.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
90.890.098 88.079.717
Türev Araçlar
30 7.599.668 61.239
Stoklar
8 91.488.340 75.453.026
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.269.928.689 1.276.409.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 6.629.247 13.721.092
Diğer Dönen Varlıklar
19 88.735.013 829.576
ARA TOPLAM
5.358.554.832 6.088.952.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.358.554.832 6.088.952.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31 234.035.538 150.906.344
Diğer Alacaklar
205.188.513 144.500.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 205.188.513 144.500.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 77.210.982 57.154.173
Maddi Duran Varlıklar
10 1.432.548.082 1.675.901.667
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 19.788.996.107 11.906.754.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 111.125.949 79.791.006
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.863.012.788 955.359.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.712.117.959 14.970.368.921
TOPLAM VARLIKLAR
29.070.672.791 21.059.321.198
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
31 1.741.716.857 758.293.604
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31 2.154.972.636 1.536.570.246
Ticari Borçlar
6 910.641.319 722.788.625
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.159.362 1.543.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
888.481.957 721.244.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 30.178.231 38.411.053
Diğer Borçlar
7 30.346.928 33.397.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 534.406.386 963.908.296
Türev Araçlar
30 90.228.333 53.134.363
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 191.730.990 196.521.937
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
821.336.124 460.143.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 55.106.089 182.949.999
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 766.230.035 277.193.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 116.966 2.056.687
ARA TOPLAM
6.505.674.770 4.765.226.708
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.505.674.770 4.765.226.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 15.115.403.578 8.460.811.498
Türev Araçlar
30 3.838.005 1.505.350
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 316.272.170 318.913.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.138.088.518 1.675.179.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 99.124.346 69.675.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.038.964.172 1.605.503.722
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 604.978.112 495.515.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.178.580.383 10.951.925.283
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.684.255.153 15.717.151.991
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.386.417.638 5.342.169.207
Ödenmiş Sermaye
20 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.606.070.638 2.570.523.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.972.061 -3.904.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.972.061 -3.904.009
Yabancı Para Çevrim Farkları
26 4.609.042.699 2.574.427.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-68.365.331 -42.163.181
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -68.365.331 -42.163.181
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 18.542.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.235.362.715 903.911.251
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.965.097.057 1.333.369.118
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.386.417.638 5.342.169.207
TOPLAM KAYNAKLAR
29.070.672.791 21.059.321.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.803.559.909 11.025.224.523
Satışların Maliyeti
21 -6.062.262.535 -8.326.180.393
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.258.702.626 2.699.044.130
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.258.702.626 2.699.044.130
Genel Yönetim Giderleri
22 -274.563.009 -302.553.091
Pazarlama Giderleri
22 -168.837.261 -311.965.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 354.947.419 5.080.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -13.768.312 -27.622.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.360.923.789 2.061.983.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 2.555.377 925.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -208.950.014 -29.314.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 15.417.638 16.241.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.551.900.788 2.049.834.597
Finansman Gelirleri
25 398.878.172 99.535.989
Finansman Giderleri
25 -871.821.987 -755.105.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.024.844.603 1.394.264.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
59.747.546 -59.696.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 -60.501.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 59.747.546 804.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.965.097.057 1.334.567.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.965.097.057 1.334.567.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 1.198.797
Ana Ortaklık Payları
-1.965.097.057 1.333.369.118
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

28 -19,20921491 13,03394855
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.035.547.638 455.732.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 1.164.935 -2.214.490
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.034.615.690 457.503.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-232.987 442.898
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -232.987 442.898
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.202.150 149.972.028
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -29.024.747
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.401.307 231.942.068
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
26 -31.401.307 231.942.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.199.157 -52.945.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 5.199.157 -52.945.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.009.345.488 605.704.283
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.248.431 1.940.272.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.609.113
Ana Ortaklık Payları
44.248.431 1.941.881.311http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915315


BIST18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27