***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 20:05***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 2.574.427.009 -42.163.181 18.542.287 903.911.251 1.333.369.118 5.342.169.207 5.342.169.207
Transferler
0 0 1.333.369.118 -1.333.369.118 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 508.422.903 -503.453.770 -401.505.032 -396.535.899 -396.535.899
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -3.904.009 3.082.849.912 -545.616.951 18.542.287 2.237.280.369 -401.505.032 4.945.633.308 4.945.633.308
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 4.609.042.699 -68.365.331 20.459.941 2.235.362.715 -1.965.097.057 5.386.417.638 5.386.417.638
Transferler
0 0 -1.965.097.057 1.965.097.057 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 412.591.862 125.760.361 0 0 -933.239.330 -394.887.107 -394.887.107
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -2.972.061 5.021.634.561 57.395.030 20.459.941 270.265.658 -933.239.330 4.991.530.531 4.991.530.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.480.986 -571.123.626
Dönem Karı (Zararı)
-933.239.330 -401.505.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-933.239.330 -401.505.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
778.446.622 555.128.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 584.897.408 428.247.054
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.965.504 -1.594.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.965.504 -1.594.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.756.472 18.684.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.240.897 18.118.948
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
543.267 565.376
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.972.308 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 187.585.671 119.678.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.686.315 -4.597.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-33.940.621 -92.290.597
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-131.497 87.000.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
271.476.870 -723.217.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.928.083 272.275.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.524.881 -820.615.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.647.319 -6.264.706
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.672.924 105.913.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.099.273 -274.526.171
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
116.684.162 -569.593.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.116.748 -1.409.671
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-86.428 -120.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.911.491 -808.680.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
281.017 281.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.059.539 -15.031.691
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-66.132.969 -793.930.351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.260.516 84.771.509
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
956.193.147 550.096.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.520.550 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-326.520.550 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-565.753.295 -381.343.144
Ödenen Faiz
-156.655.101 -106.773.485
Alınan Faiz
22.475.283 22.791.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.691.021 -1.295.032.226
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
316.785.647 417.326.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.094.626 -877.705.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.605.570.830 4.187.316.581
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 3.888.665.456 3.309.611.019


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 3.888.665.456 3.605.570.830
Ticari Alacaklar
6 207.806.798 197.485.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 207.806.798 197.485.020
Diğer Alacaklar
80.436.347 91.118.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 165.534 227.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.270.813 90.890.098
Türev Araçlar
21 71.743.790 7.599.668
Stoklar
89.768.306 91.488.340
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.407.163.522 1.269.928.689
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.275.095 6.629.247
Diğer Dönen Varlıklar
105.095.385 88.735.013
ARA TOPLAM
5.858.954.699 5.358.554.832
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.858.954.699 5.358.554.832
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
259.332.970 234.035.538
Diğer Alacaklar
238.682.799 205.188.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
238.682.799 205.188.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 80.466.785 77.210.982
Maddi Duran Varlıklar
8 1.477.434.610 1.432.548.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 22.122.335.898 19.788.996.107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 120.415.397 111.125.949
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.762.313.500 1.863.012.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.060.981.959 23.712.117.959
TOPLAM VARLIKLAR
31.919.936.658 29.070.672.791
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 2.576.681.630 1.741.716.857
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 2.504.052.160 2.154.972.636
Ticari Borçlar
6 919.534.036 910.641.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 22.189.162 22.159.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
897.344.874 888.481.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.713.876 30.178.231
Diğer Borçlar
21.008.389 30.346.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 688.655.920 513.935.986
Türev Araçlar
21 878.506 90.228.333
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 198.901.815 212.201.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
872.552.047 821.336.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
62.939.320 55.106.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
809.612.727 766.230.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
74.223 116.966
ARA TOPLAM
7.809.052.602 6.505.674.770
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.809.052.602 6.505.674.770
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 16.772.935.643 LER
26.928.406.127 23.684.255.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.991.530.531 5.386.417.638
Ödenmiş Sermaye
14 im Farkları
5.021.634.561 4.609.042.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.395.030 -68.365.331
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
57.395.030 -68.365.331
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
270.265.658 2.235.362.715
Net Dönem Karı veya Zararı
-933.239.330 -1.965.097.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.991.530.531 5.386.417.638
TOPLAM KAYNAKLAR
31.919.936.658 29.070.672.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.089.931.621 1.878.316.894
Satışların Maliyeti
15 -1.659.946.611 -1.959.276.549
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-570.014.990 -80.959.655
BRÜT KAR (ZARAR)
-570.014.990 -80.959.655
Genel Yönetim Giderleri
16 -63.930.918 -66.086.806
Pazarlama Giderleri
16 -36.349.002 -71.198.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 502.625 2.892.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -14.792.229 -14.061.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-684.584.514 -229.414.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 638.889 150.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.686.315 4.597.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-682.259.310 -224.666.037
Finansman Gelirleri
19 21.988.795 26.300.522
Finansman Giderleri
19 -306.909.436 -295.430.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-967.179.951 -493.795.629
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.940.621 92.290.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.940.621 92.290.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-933.239.330 -401.505.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
-933.239.330 -401.505.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-933.239.330 -401.505.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -9,12260022 -3,92479161
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
412.591.862 508.422.903
Yabancı Para Çevrim Farkları
412.591.862 508.422.903
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
125.760.361 -503.453.770
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.200.457 -645.453.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
157.200.457 -645.453.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.440.096 141.999.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.440.096 141.999.782
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
538.352.223 4.969.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-394.887.107 -396.535.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-394.887.107 -396.535.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936042


BIST
18:051.410
Değişim :  -0,16% |  -2,19
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler18:05
KERVN 0,77 2.692.358 % 10,00  
KSTUR 241,00 655.933 % 10,00  
CEOEM 10,79 153.926.393 % 9,99  
MERIT 29,14 68.820.385 % 9,96  
RALYH 5,20 3.025.673 % 9,01  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,2556 9,2572 % 0,87  
Euro 10,7396 10,7854 % 1,05  
Sterlin 12,6892 12,7529 % 1,37  
Frank 9,9951 10,0553 % 0,95  
Riyal 2,4623 2,4746 % 0,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -27,98  
Altın Gr. 526 526 -3,79  
Cumhuriyet 3.475 3.528 -31,00  
Tam 3.459 3.546 -29,89  
Yarım 1.672 1.715 -14,46  
Çeyrek 839 858 -7,23  
Gümüş.Ons 23,30 23,34 -0,19  
Gümüş Gr. 6,94 6,96 0,01  
B. Petrol 84,87 84,87 0,87