***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 18:10***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629
Transferler
0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.398.443 36.179.147 0 0 -203.831.327 -157.253.737 765.527 -156.488.210
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 417.338.826 14.040.393 5.016.306 481.327.846 -203.831.327 1.298.183.532 -1.940.113 1.296.243.419
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -133.730.835 133.730.835 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 140.738.497 -17.307.082 0 0 -42.570.882 80.860.533 -3.495.587 77.364.946
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 779.114.491 -17.015.232 5.016.306 355.561.802 -42.570.882 1.664.265.235 -22.304.664 1.641.960.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.671.699 16.785.976
Dönem Karı (Zararı)
-46.309.477 -202.957.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-46.309.477 -202.957.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
192.857.106 1.530.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 162.752.291 100.403.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.887.090 250.996
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.887.090 250.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.621.231 61.292.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.150.927 8.071.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.124.786 35.256
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
86.345.518 53.186.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 37.163.117 2.885.159
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -2.463.971 -1.879.583
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.316.288 -61.051.718
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-119.418.940 -100.371.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
187.263.084 233.230.287
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.852.093 -111.229.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
123.406.834 68.001.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.107.131 -4.641.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.612.920 32.943.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
455.202.554 248.156.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
333.810.713 31.802.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.106.673 -14.927.456
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-32.341 -89.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
394.627.969 -423.707.173
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-4.725.720 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -4.409.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
590.267.753 699.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.670.433 -177.694.225
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-143.243.631 -242.302.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.433.223 -104.158.662
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.875.028 697.352
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-404.563.492 -103.439.951
Ödenen Faiz
-47.247.748 -19.298.154
Alınan Faiz
9.502.989 17.882.091
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
642.866.445 -511.079.859
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-134.902.939 -17.186.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
507.963.506 -528.265.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 692.270.625 954.974.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.200.234.131 426.708.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 1.200.234.131 692.270.625
Ticari Alacaklar
6 619.353.484 212.269.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 619.353.484 212.269.499
Diğer Alacaklar
30.575.158 118.760.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 680.053 1.097.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.895.105 117.663.023
Türev Araçlar
21 1.045.107 1.127.368
Stoklar
27.468.853 24.361.722
Peşin Ödenmiş Giderler
7 538.839.072 399.994.707
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.025.310 3.586.742
Diğer Dönen Varlıklar
4.031.312 7.454.341
ARA TOPLAM
2.423.572.427 1.459.825.834
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.423.572.427 1.459.825.834
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.798.878 21.031.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.798.878 21.031.698
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 26.792.707 23.969.467
Maddi Duran Varlıklar
8 3.746.781.537 3.848.615.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.771.512 20.357.729
Peşin Ödenmiş Giderler
7 188.739.304 237.363.891
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.173.737 6.853.973
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.002.057.675 4.158.192.161
TOPLAM VARLIKLAR
6.425.630.102 5.618.017.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 359.875.028 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 482.363.079 338.293.216
Ticari Borçlar
6 338.490.663 317.877.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.026.930 1.455.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
337.463.733 316.422.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.865.688 24.600.271
Diğer Borçlar
60.048.743 32.220.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
60.048.743 32.220.476
Türev Araçlar
21 23.734.556 0
Ertelenmiş Gelirler
7 728.520.245 302.378.913
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.266.588 23.243.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28.941.457 12.166.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.325.131 11.077.402
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
301.501 212.930
ARA TOPLAM
2.059.466.091 1.038.827.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.059.466.091 1.038.827.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 1.955.014.397 2.338.272.374
Ertelenmiş Gelirler
10.543.173 6.660.918
Uzun Vadeli Karşılıklar
511.383.441 431.155.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.326.966 8.875.253
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
502.056.475 422.280.216
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
247.262.429 233.780.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.724.203.440 3.009.869.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.783.669.531 4.048.696.650
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.664.265.235 1.575.439.911
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
775.809.259 635.070.762
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
779.114.491 638.375.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.015.232 291.850
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-17.015.232 291.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
355.561.802 481.327.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-42.570.882 -133.730.835
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.304.664 -6.118.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.641.960.571 1.569.321.345
TOPLAM KAYNAKLAR
6.425.630.102 5.618.017.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.109.264.522 1.488.781.057 1.223.442.026 797.680.256
Satışların Maliyeti
15 -2.121.153.836 -1.604.870.009 -1.090.696.946 -827.410.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.889.314 -116.088.952 132.745.080 -29.730.113
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.889.314 -116.088.952 132.745.080 -29.730.113
Genel Yönetim Giderleri
16 -83.706.120 -72.908.841 -42.186.727 -37.567.870
Pazarlama Giderleri
16 -84.975.684 -90.554.357 -49.365.926 -45.320.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.104.211 1.060.927 -6.151.602 639.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.964.882 -6.907.450 -414.112 32.474.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-167.431.789 -285.398.673 34.626.713 -79.505.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 143.901.013 614.814 143.255.833 547.749
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -36.520.856 -245.577 -28.057.662 9.167.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 2.463.971 1.879.583 1.368.754 832.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-57.587.661 -283.149.853 151.193.638 -68.957.351
Finansman Gelirleri
19 67.832.678 38.422.006 63.842.919 6.742.868
Finansman Giderleri
19 -52.238.206 -19.281.683 -29.869.841 -9.838.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-41.993.189 -264.009.530 185.166.716 -72.053.297
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.316.288 61.051.718 -25.060.517 59.659.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.316.288 61.051.718 -25.060.517 59.659.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.309.477 -202.957.812 160.106.199 -12.393.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
-46.309.477 -202.957.812 160.106.199 -12.393.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.738.595 873.515 -563.599 1.237.161
Ana Ortaklık Payları
-42.570.882 -203.831.327 160.669.798 -13.631.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -0,41625158 -1,99303159 1,57100475 -0,13328222
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
140.981.505 10.290.455 53.440.416 -7.261.018
Yabancı Para Çevrim Farkları
140.981.505 10.290.455 53.440.416 -7.261.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-17.307.082 36.179.147 -9.008.196 36.860.342
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.633.853 45.223.934 -11.260.245 46.075.428
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.633.853 45.223.934 -11.260.245 46.075.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.326.771 -9.044.787 2.252.049 -9.215.086
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.326.771 -9.044.787 2.252.049 -9.215.086
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.674.423 46.469.602 44.432.220 29.599.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.364.946 -156.488.210 204.538.419 17.205.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.495.587 765.527 -259.544 786.671
Ana Ortaklık Payları
80.860.533 -157.253.737 204.797.963 16.418.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625313


BIST
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27