***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 23:55***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 -2.359.079 -2.359.079 51.406.692 51.406.692
Transferler
-1.592.713 -1.592.713 -1.592.713 1.592.713 1.592.713 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.880 -66.116 -166.996 -166.996 -232.395 -232.395 -232.395 -19.484.210 -19.484.210 -19.883.601 -19.883.601
Dönem Karı (Zararı)
-19.484.210 -19.484.210 -19.484.210 -19.484.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.880 -66.116 -166.996 -166.996 -232.395 -232.395 -232.395 -399.391 -399.391
Sermaye Arttırımı
20 31.973.363 88.239 32.061.602 32.061.602
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 -766.366 -19.484.210 -20.250.576 63.584.693 63.584.693
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 -766.366 -19.484.210 -20.250.576 63.584.693 63.584.693
Transferler
-1.651.664 -1.651.664 -1.651.664 -17.832.546 19.484.210 1.651.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.756.210 -844.073 19.912.137 19.912.137 206.893 206.893 206.893 -19.715.874 -19.715.874 403.156 403.156
Dönem Karı (Zararı)
-19.715.874 -19.715.874 -19.715.874 -19.715.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.756.210 -844.073 19.912.137 19.912.137 206.893 206.893 206.893 20.119.030 20.119.030
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 40.482.677 1.075.488 1.075.488 1.075.488 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.637.594 -18.255.093
Dönem Karı (Zararı)
-19.715.874 -19.484.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.715.874 -19.484.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.174.593 12.475.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 13.952.387 10.880.345
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
719.479 438.491
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 710.072 311.988
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.407 126.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
393.049 1.740.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
492.116 624.278
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -99.067 1.116.292
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-285.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.681.833 4.665.639
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24,26 -505.912 -602.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 14.187.745 5.268.455
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.791.677 1.468.340
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -231.096 -7.367.720
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 153.064 649.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
153.064 649.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.373.957 -10.849.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.057.396 -3.052.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-427.998 -744.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.629.398 -2.307.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.367.708 -5.656.169
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.592 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.399.300 -5.656.169
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
897.114 -2.813.569
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-694.351 -74.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.582.309 987.725
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
374.801 110.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.957.110 876.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
515.063 -99.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
860.875 948.925
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
860.875 948.925
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.671 -1.107.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.084 17.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.084 17.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.762 -17.858.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.722.356 -396.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.138.635 -48.383.034
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-353.694 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.116.163 2.615.503
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.116.163 2.615.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.692.816 -61.363.512
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.587.175 -59.573.159
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.105.641 -1.790.353
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.762.159
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 5.695.107
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 4.067.052
Alınan Temettüler
285.800 0
Alınan Faiz
23,24,26 505.912 602.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.116.996 67.898.245
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 32.061.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.600.704 52.868.240
Kredilerden Nakit Girişleri
55.600.704 52.868.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.535.467 -10.744.126
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.535.467 -10.744.126
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.402.788 254.787
Ödenen Faiz
-14.351.029 -6.542.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.659.233 1.260.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.659.233 1.260.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.275.795 2.015.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.616.562 3.275.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.616.562 3.275.795 2.015.677
Ticari Alacaklar
28.136.518 21.468.868 18.418.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.707.806 2.959.482 1.970.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.428.712 18.509.386 16.447.284
Diğer Alacaklar
1.824.808 1.640.826 6.419.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.358 45.950 5.741.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.810.450 1.594.876 678.409
Stoklar
9 10.093.728 10.990.842 8.177.273
Peşin Ödenmiş Giderler
1.503.414 752.513 739.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.503.414 752.513 739.002
Diğer Dönen Varlıklar
13.832.162 11.648.436 6.847.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 13.832.162 11.648.436 6.847.809
ARA TOPLAM
57.007.192 49.777.280 42.617.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.007.192 49.777.280 42.617.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32 4.047.190 3.695.854 3.986.348
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4.047.190 3.695.854 3.986.348
Diğer Alacaklar
1.800 1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.800 1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
11 181.010.588 150.541.000 101.974.547
Arazi ve Arsalar
12.425.000 8.119.570 8.097.520
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.840.500 11.680.129 2.907.172
Binalar
47.769.500 41.118.704 24.052.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
92.126.628 71.351.267 44.045.175
Taşıtlar
69.635 113.505 124.534
Mobilya ve Demirbaşlar
18.614.325 17.173.643 15.137.253
Yapılmakta Olan Yatırımlar
165.000 984.182 7.610.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.935.668 1.949.167 249.993
Bilgisayar Yazılımları
2.935.668 1.949.167 249.993
Peşin Ödenmiş Giderler
0 56.550 4.123.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 56.550 4.123.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.959.521 6.546.240 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.954.767 162.790.611 110.336.295
TOPLAM VARLIKLAR
246.961.959 212.567.891 152.953.672
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.043.521 2.011.090 4.521.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 20.043.521 2.011.090 4.521.185
Banka Kredileri
20.043.521 2.011.090 4.521.185
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.606.934 14.905.940 6.389.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 25.606.934 14.905.940 6.389.020
Banka Kredileri
25.606.934 14.905.940 6.389.020
Ticari Borçlar
44.014.871 42.156.711 48.348.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.409.561 1.012.847 887.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.605.310 41.143.864 47.461.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 785.863 270.800 370.286
Diğer Borçlar
11.333.891 8.070.228 6.866.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.657.575 254.787 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.676.316 7.815.441 6.866.516
Ertelenmiş Gelirler
1.042.091 1.028.420 1.111.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.042.091 1.028.420 1.111.322
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.252.959 1.310.942 1.201.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 327.859 286.775 269.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 925.100 1.024.167 932.042
ARA TOPLAM
104.080.130 69.754.131 68.808.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.080.130 69.754.131 68.808.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.665.751 65.599.377 27.520.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 67.665.751 65.599.377 27.520.054
Banka Kredileri
67.665.751 65.599.377 27.520.054
Ticari Borçlar
9.030.741 11.257.053 2.234.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.030.741 11.257.053 2.234.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.197.488 2.372.637 2.062.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.197.488 2.372.637 2.062.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 0 921.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.893.980 79.229.067 32.738.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.974.110 148.983.198 101.546.980
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.987.849 63.584.693 51.406.692
Ödenmiş Sermaye
20 44.762.708 44.762.708 12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları
20 11.713.515 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
40.482.677 22.222.204 23.981.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.482.677 22.222.204 23.981.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 42.377.009 23.272.463 24.966.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.894.332 -1.050.259 -984.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.075.488 868.595 1.100.990
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32 1.075.488 868.595 1.100.990
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.075.488 868.595 1.100.990
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.180.008 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.598.912 -766.366 -2.359.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.715.874 -19.484.210 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.987.849 63.584.693 51.406.692
TOPLAM KAYNAKLAR
246.961.959 212.567.891 152.953.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 198.291.944 162.495.808
Satışların Maliyeti
21 -111.128.901 -95.224.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
87.163.043 67.271.054
BRÜT KAR (ZARAR)
87.163.043 67.271.054
Genel Yönetim Giderleri
22 -20.789.733 -18.963.980
Pazarlama Giderleri
22 -67.472.185 -65.903.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.419.143 1.857.101
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.226.976 -2.581.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.906.708 -18.320.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 548.023 416.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -339.367 -909.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.698.052 -18.814.456
Finansman Gelirleri
26 516.407 1.863.184
Finansman Giderleri
26 -18.765.325 -9.900.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.946.970 -26.851.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
231.096 7.367.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 231.096 7.367.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.715.874 -19.484.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.715.874 -19.484.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-19.715.874 -19.484.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar -0,44050000 -0,67300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.912.137 -166.996
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.994.294 -126.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.055.091 -82.645
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-289.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.737.298 41.749
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-4.948.316 25.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
211.018 16.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
206.893 -232.395
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
32 -2.358 -290.494
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-2.358 -290.494
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 209.251 58.099
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
209.251 58.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.119.030 -399.391
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
403.156 -19.883.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
403.156 -19.883.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665236


BIST18:051.393
Değişim :  0,09% |  1,27
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4432 8,4445 % -0,13  
Euro 10,0201 10,0553 % -0,13  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -14,24  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01