***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 22:32***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 22.402.601 -613.706 21.788.895 21.788.895 917.076 917.076 917.076 4.180.008 5.395.294 2.158.860 7.554.154 58.942.993 58.942.993
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-1.422.688 -1.422.688 -1.422.688 0 0 3.581.548 -2.158.860 1.422.688
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.986.143 -370.437 3.615.706 3.615.706 183.914 183.914 183.914 -8.997.599 -8.997.599 -5.197.979 -5.197.979
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -8.997.599 -8.997.599 -8.997.599 -8.997.599
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.986.143 -370.437 3.615.706 3.615.706 183.914 183.914 183.914 0 0 3.799.620 3.799.620
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 -20.757 53.745.014 53.745.014
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 0 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 -8.997.599 -20.757 53.745.014 53.745.014
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-1.592.713 0 -1.592.713 -1.592.713 0 0 -7.404.886 8.997.599 1.592.713 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.880 -66.116 -166.996 -166.996 -232.395 -232.395 -232.395 -21.421.595 -21.421.595 -21.820.986 -21.820.986
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -21.421.595 -21.421.595 -21.421.595 -21.421.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-100.880 -66.116 -166.996 -166.996 -232.395 -232.395 -232.395 0 0 -399.391 -399.391
Sermaye Arttırımı
31 31.973.363 88.239 0 0 0 0 0 32.061.602 32.061.602
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 63.985.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.247.132 11.259.431
Dönem Karı (Zararı)
-21.421.595 -8.997.599
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.421.595 -8.997.599
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.938.463 10.873.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 9.343.712 7.406.436
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
438.491 1.208.529
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 311.988 1.100.498
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 126.503 108.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.740.570 1.986.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
624.278 471.678
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.116.292 1.514.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.665.639 2.416.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
36,38 -602.816 -1.492.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 5.268.455 3.909.063
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.468.340 298.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -7.367.720 -1.869.413
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36 649.431 -573.511
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
649.431 -573.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.367.075 10.124.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.052.200 2.496.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-744.210 46.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.307.990 2.449.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.656.169 -5.163.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.656.169 -5.163.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.993.526 -3.585.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-74.436 -521.236
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
987.725 16.540.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.737 53.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
876.988 16.487.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-99.486 31.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-389.139 355.004
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-389.139 355.004
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.107.074 -46.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.230 17.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.230 17.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.850.207 12.000.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-396.925 -740.684
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-44.390.995 -22.256.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
663.875 1.072.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
663.875 1.072.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.419.845 -23.818.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.629.492 -23.753.914
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.790.353 -64.534
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -4.123.604
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -4.123.604
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
9.762.159 3.119.845
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
5.695.107 3.119.845
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.067.052 0
Alınan Faiz
36,38 602.816 1.492.715
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.898.245 10.398.376
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.061.602 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.061.602 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.894.433 23.539.968
Kredilerden Nakit Girişleri
54.894.433 23.539.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.744.126 -9.232.529
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.744.126 -9.232.529
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
254.787 0
Ödenen Faiz
-8.568.451 -3.909.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.118 -598.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.260.118 -598.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.015.677 2.614.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.275.795 2.015.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.275.795 2.015.677
Ticari Alacaklar
21.468.868 18.418.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.959.482 1.970.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.509.386 16.447.284
Diğer Alacaklar
1.640.826 6.419.466
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.950 5.741.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.594.876 678.409
Stoklar
11 12.344.668 10.351.142
Peşin Ödenmiş Giderler
752.513 739.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 752.513 739.002
Diğer Dönen Varlıklar
11.648.436 6.847.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30 11.648.436 6.847.809
ARA TOPLAM
51.131.106 44.791.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.131.106 44.791.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
48 3.695.854 3.986.348
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3.695.854 3.986.348
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
15 142.531.637 96.420.590
Arazi ve Arsalar
8.119.570 8.097.520
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.680.129 2.907.172
Binalar
41.118.704 24.052.600
Tesis, Makine ve Cihazlar
71.351.267 44.045.175
Taşıtlar
113.505 124.534
Mobilya ve Demirbaşlar
9.164.280 9.583.296
Yapılmakta Olan Yatırımlar
984.182 7.610.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.949.167 249.993
Bilgisayar Yazılımları
1.949.167 249.993
Peşin Ödenmiş Giderler
56.550 4.123.607
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 56.550 4.123.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41 6.546.240 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
154.781.248 104.782.338
TOPLAM VARLIKLAR
205.912.354 149.573.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.011.090 4.521.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 2.011.090 4.521.185
Banka Kredileri
2.011.090 4.521.185
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.905.940 6.389.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 14.905.940 6.389.020
Banka Kredileri
14.905.940 6.389.020
Ticari Borçlar
42.156.711 48.348.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.012.847 887.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.143.864 47.461.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 270.800 370.286
Diğer Borçlar
1.013.754 1.148.106
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 254.787 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 758.967 1.148.106
Ertelenmiş Gelirler
1.028.420 1.111.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 1.028.420 1.111.322
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.310.942 1.201.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
28 286.775 269.545
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.024.167 932.042
ARA TOPLAM
62.697.657 63.090.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.697.657 63.090.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.599.377 27.520.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 65.599.377 27.520.054
Banka Kredileri
65.599.377 27.520.054
Ticari Borçlar
11.257.053 2.234.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 11.257.053 2.234.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.372.637 2.062.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.372.637 2.062.644
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 0 921.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.229.067 32.738.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.926.724 95.828.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.985.630 53.745.014
Ödenmiş Sermaye
31 44.762.708 12.789.345
Sermaye Düzeltme Farkları
31 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.222.204 23.981.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.222.204 23.981.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 23.272.463 24.966.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.050.259 -984.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
868.595 1.100.990
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
48 868.595 1.100.990
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
868.595 1.100.990
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.571.956 8.976.842
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.421.595 -8.997.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.985.630 53.745.014
TOPLAM KAYNAKLAR
205.912.354 149.573.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
32 163.957.226 144.487.342
Satışların Maliyeti
32 -98.536.814 -75.741.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.420.412 68.745.369
BRÜT KAR (ZARAR)
32 65.420.412 68.745.369
Genel Yönetim Giderleri
34 -18.963.980 -15.243.623
Pazarlama Giderleri
34 -65.903.323 -59.125.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 1.770.358 654.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -2.581.739 -3.253.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.258.272 -8.222.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 416.211 1.316.619
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -909.780 -91.549
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.751.841 -6.997.393
Finansman Gelirleri
38 1.863.184 1.926.394
Finansman Giderleri
38 -9.900.658 -5.796.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.789.315 -10.867.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.367.720 1.869.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 7.367.720 1.869.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.421.595 -8.997.599
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.421.595 -8.997.599
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.421.595 -8.997.599
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 42 -0,73990000 -0,70350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-166.996 3.615.706
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-126.100 5.110.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.645 -463.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.749 -1.031.661
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25.220 -1.124.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.529 92.609
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-232.395 183.914
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
48 -290.494 229.892
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-290.494 229.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48 58.099 -45.978
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
58.099 -45.978
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-399.391 3.799.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.820.986 -5.197.979
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.820.986 -5.197.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590194


BIST
18:051.414
Değişim :  0,35% |  4,99
Açılış :  1.412  
Önceki Kapanış :  1.409  
En Yüksek
1.422
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISGSY 10,67 37.041.022 % 10,00  
EMKEL 2,97 60.323.502 % 10,00  
OZRDN 9,03 4.413.389 % 9,99  
SAYAS 26,20 26.330.900 % 9,99  
PENTA 40,34 44.805.038 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4599 8,4665 % 0,73  
Euro 10,0250 10,0364 % 0,57  
Sterlin 11,7386 11,7975 % 0,71  
Frank 9,3140 9,3701 % 0,64  
Riyal 2,2532 2,2645 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 0,63  
Altın Gr. 493 493 4,44  
Cumhuriyet 3.271 3.321 13,00  
Tam 3.252 3.334 8,79  
Yarım 1.572 1.613 4,25  
Çeyrek 788 806 2,12  
Gümüş.Ons 25,38 25,43 -0,12  
Gümüş Gr. 6,92 6,93 0,03  
B. Petrol 70,25 70,25 -2,16