***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 19:57***PINSU*** PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 24.966.056 -984.143 23.981.913 23.981.913 1.100.990 1.100.990 1.100.990 4.180.008 8.976.842 8.977.599 17.954.441 53.745.014 53.745.014
Transferler
-398.213 -398.213 -398.213 -8.599.386 -8.977.599 -17.576.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-372.720 -372.720 -372.720 -152.309 -152.390 -152.390 1.228.373 1.228.373 703.344 703.344
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-372.720 -372.720 -372.720 -152.309 -152.390 -152.390 1.228.373 1.228.373 703.344 703.344
Dönem Sonu Bakiyeler
12.789.345 11.713.515 24.567.843 -1.356.863 23.210.980 23.210.980 948.681 948.681 948.681 4.180.008 377.456 1.228.373 1.605.829 54.448.358 54.448.358
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 23.272.463 -1.050.259 22.222.204 22.222.204 868.595 868.595 868.595 4.180.008 1.571.956 -21.421.595 -19.849.639 63.985.630 63.985.630
Transferler
-398.023 -398.023 -398.023 -21.023.572 21.421.595 398.023
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.820 -306.820 -306.820 36.553 36.553 36.553 -4.406.653 -4.406.653 -4.676.920 -4.676.920
Dönem Karı (Zararı)
-4.406.653 -4.406.653 -4.406.653 -4.406.653
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.820 -306.820 -306.820 36.553 36.553 36.553 -270.267 -270.267
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 22.874.440 -1.357.079 21.517.361 21.517.361 905.148 905.148 905.148 4.180.008 -19.451.616 -4.406.653 -23.858.269 59.308.710 59.308.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.957.173 -3.075.017
Dönem Karı (Zararı)
-4.406.653 1.228.373
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.406.653 1.228.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.885.549 4.760.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 3.090.840 2.109.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 -59.037 133.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-59.037 133.273
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.005.320 5.836.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.888 188.756
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.848.432 5.647.751
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-285.800 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.961.025 1.571.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12,14 -98.279 -78.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.059.304 1.649.651
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
724.622 99.748
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -548.919 -4.945.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.502 -44.097
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.502 -44.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.093.666 -8.794.776
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.131.805 -9.562.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.350.571 -712.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.781.234 -8.850.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.972.756 -2.071.260
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.428 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.992.184 -2.071.260
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.889.564 -1.555.682
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
241.813 -381.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.881 3.793.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
92.339 169.037
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-118.220 3.624.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
796.482 395.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.580 -464.152
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.580 -464.152
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-100.023 -3.116.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.648 4.168.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.648 4.168.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.614.770 -2.805.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-342.403 -269.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.310.961 -21.266.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.502 201.847
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.502 201.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.182.776 -25.337.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.847.074 -25.337.904
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.702 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.228.966 -1.840.357
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.228.966 -1.840.357
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
5.631.432
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
5.631.432
Alınan Faiz
98.279 78.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.811.349 24.383.125
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.419.336 28.928.820
Kredilerden Nakit Girişleri
21.419.336 28.928.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.628.988 -2.896.044
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.628.988 -2.896.044
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
80.305 0
Ödenen Faiz
-3.059.304 -1.649.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.785 41.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-456.785 41.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.275.795 2.015.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.819.010 2.057.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.819.010 3.275.795
Ticari Alacaklar
34.788.172 21.468.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.438.515 2.959.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.349.657 18.509.386
Diğer Alacaklar
4.438.576 1.640.826
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 312.322 45.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.126.254 1.594.876
Stoklar
14.234.232 12.344.668
Peşin Ödenmiş Giderler
510.700 752.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
510.700 752.513
Diğer Dönen Varlıklar
11.109.242 11.648.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.109.242 11.648.436
ARA TOPLAM
67.899.932 51.131.106
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.899.932 51.131.106
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.741.545 3.695.854
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3.741.545 3.695.854
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6 143.313.550 142.531.637
Arazi ve Arsalar
8.119.570 8.119.570
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.992.954 11.680.129
Binalar
40.846.237 41.118.704
Tesis, Makine ve Cihazlar
71.648.348 71.351.267
Taşıtlar
102.537 113.505
Mobilya ve Demirbaşlar
9.603.904 9.164.280
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 984.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.259.190 1.949.167
Bilgisayar Yazılımları
1.753.300 1.424.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
505.890 525.127
Peşin Ödenmiş Giderler
1.285.518 56.550
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.285.518 56.550
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 7.162.726 6.546.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.764.329 154.781.248
TOPLAM VARLIKLAR
225.664.261 205.912.354
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.531.316 2.011.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.531.316 2.011.090
Banka Kredileri
23.531.316 2.011.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.088.717 14.905.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.088.717 14.905.940
Banka Kredileri
18.088.717 14.905.940
Ticari Borçlar
44.409.479 42.156.711
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.111.019 1.012.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 43.298.460 41.143.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.067.282 270.800
Diğer Borçlar
1.067.479 1.013.754
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
335.092 254.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
732.387 758.967
Ertelenmiş Gelirler
3.364.693 1.028.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.364.693 1.028.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.737.723 1.310.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
301.423 286.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.436.300 1.024.167
ARA TOPLAM
94.266.689 62.697.657
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.266.689 62.697.657
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
59.680.544 65.599.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 59.680.544 65.599.377
Banka Kredileri
59.680.544 65.599.377
Ticari Borçlar
9.837.665 11.257.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 9.837.665 11.257.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.570.653 2.372.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.570.653 2.372.637
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.088.862 79.229.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.355.551 141.926.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.308.710 63.985.630
Ödenmiş Sermaye
9 44.762.708 44.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
9 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
88.239 88.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.517.361 22.222.204
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.517.361 22.222.204
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 22.874.440 23.272.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.357.079 -1.050.259
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
905.148 868.595
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
905.148 868.595
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5 905.148 868.595
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.451.616 1.571.956
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.406.653 -21.421.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.308.710 63.985.630
TOPLAM KAYNAKLAR
225.664.261 205.912.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 42.981.243 35.098.729
Satışların Maliyeti
10 -25.148.252 -19.569.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.832.991 15.529.493
BRÜT KAR (ZARAR)
10 17.832.991 15.529.493
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.004.155 -4.230.122
Pazarlama Giderleri
11 -13.997.365 -12.775.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 648.299 340.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.367.686 -893.067
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.887.916 -2.028.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 288.301 163.251
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -84.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.599.615 -1.949.058
Finansman Gelirleri
14 447.425 418.718
Finansman Giderleri
14 -3.803.382 -2.186.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.955.572 -3.717.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
548.919 4.945.633
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 548.919 4.945.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.406.653 1.228.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.406.653 1.228.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.406.653 1.228.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 KR olan 100 Adet Pay Başına Zarar 15 -0,09840000 -0,09600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-306.820 -372.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-383.525 -465.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.705 93.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
76.705 93.180
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
36.553 -152.309
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
45.691 -190.386
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
45.691 -190.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.138 38.077
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-9.138 38.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-270.267 -525.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.676.920 703.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.676.920 703.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603711


BIST
18:051.393
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.383  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,32 88.288.744 % 10,00  
DOBUR 14,08 3.163.760 % 10,00  
KTSKR 22,02 46.845.159 % 9,99  
SELVA 8,17 15.604.013 % 9,96  
ADESE 1,24 11.132.546 % 9,73  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4570 8,4674 % 0,35  
Euro 10,0447 10,0568 % 0,20  
Sterlin 11,6725 11,7310 % -0,87  
Frank 9,2634 9,3192 % -0,36  
Riyal 2,2382 2,2495 % -0,46  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -2,65  
Altın Gr. 491 491 -5,84  
Cumhuriyet 3.276 3.326 -29,00  
Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,47 25,52 0,00  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,02  
B. Petrol 74,41 74,41 -1,00