***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 22:55***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 42.377.009 -1.894.332 40.482.677 1.075.488 41.558.165 4.180.008 -18.598.912 -19.715.874 -38.314.786 63.987.849 63.987.849
Transferler
0 0 0 -1.092.016 0 -1.092.016 0 -1.092.016 0 -18.623.858 19.715.874 1.092.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -342.052 -342.052 180.498 -161.554 0 0 -10.713.496 -10.713.496 -10.875.050 -10.875.050
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.713.496 -10.713.496 -10.713.496 -10.713.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -342.052 -342.052 180.498 -161.554 0 0 0 0 -161.554 -161.554
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 41.284.993 -2.236.384 39.048.609 1.255.986 40.304.595 4.180.008 -37.222.770 -10.713.496 -47.936.266 53.112.799 53.112.799
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727
Transferler
0 0 0 -1.545.564 0 -1.545.564 0 -1.545.564 0 -20.531.765 22.077.329 1.545.564 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -602.868 -602.868 39.803 -563.065 0 0 -17.461.268 -17.461.268 -18.024.333 -18.024.333
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.461.268 -17.461.268 -17.461.268 -17.461.268
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -602.868 -602.868 39.803 -563.065 0 0 0 0 -563.065 -563.065
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 61.190.070 -2.814.245 58.375.825 1.628.056 60.003.881 4.180.008 -56.813.689 -17.461.268 -74.274.957 46.473.394 46.473.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.347.112 2.743.163
Dönem Karı (Zararı)
-17.461.268 -10.713.496
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.461.268 -10.713.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.347.344 21.378.761
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.291.765 6.948.526
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
304.227 293.761
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 304.227 293.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.213.715 2.582.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
438.490 321.526
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 275.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
775.225 1.985.044
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
17 -320.876 -164.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.248.259 10.031.769
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16,17,18 -811.374 -194.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 18.059.633 10.226.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.607.417 1.975.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 67.575 -280.190
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -64.738 -8.545
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-64.738 -8.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.582.727 -7.468.246
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.582.810 -18.753.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.145.528 -1.498.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.437.282 -17.255.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.154.972 -4.697.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.154.972 -4.697.902
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.743.518 -10.896.071
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.067.857 -160.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.682.991 25.567.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
259.199 640.850
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.423.792 24.926.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
240.408 290.474
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.375.129 698.707
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.375.129 698.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
503.049 473.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.139 9.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29.139 9.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.303.349 3.197.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-956.237 -453.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.137.126 -11.727.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752.713 339.781
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752.713 339.781
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.207.221 -12.439.983
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.847.316 -11.371.028
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.905 -1.068.955
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.814.868 14.358
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.814.868 14.358
Alınan Temettüler
17 320.876 164.421
Alınan Faiz
16,18 811.374 194.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-796.697 8.005.809
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.612.286 36.149.996
Kredilerden Nakit Girişleri
6 42.612.286 36.149.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.742.189 -16.146.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -19.742.189 -16.146.220
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-5.540.532 -2.653.539
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.395.697 0
Ödenen Faiz
-14.730.565 -9.344.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.413.289 -978.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.413.289 -978.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.381.537 1.616.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.794.826 638.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.794.826 1.381.537
Ticari Alacaklar
51.781.948 34.100.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 9.878.095 5.336.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 41.903.853 28.763.385
Diğer Alacaklar
3.518.662 3.924.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.814.868 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.703.794 3.924.569
Stoklar
9 19.907.600 17.164.082
Peşin Ödenmiş Giderler
776.193 1.841.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
776.193 1.841.231
Diğer Dönen Varlıklar
20.739.026 16.363.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 20.739.026 16.363.279
ARA TOPLAM
100.518.255 74.775.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.518.255 74.775.008
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 4.713.698 4.663.944
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
7-a 206.567.626 210.137.811
Arazi ve Arsalar
12.425.000 12.425.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.054.649 9.546.143
Binalar
46.384.095 46.566.900
Tesis, Makine ve Cihazlar
118.799.413 122.201.135
Taşıtlar
0 33.288
Mobilya ve Demirbaşlar
19.409.669 18.982.295
Yapılmakta Olan Yatırımlar
494.800 383.050
Kullanım Hakkı Varlıkları
7-b 13.677.233 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.162.562 4.043.586
Bilgisayar Yazılımları
4.162.56218:051.349
Değişim :  -0,18% |  -2,48
Açılış :  1.356  
Önceki Kapanış :  1.352  
En Yüksek
1.363
En Düşük
1.346
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDIP 5,06 20.817.109 % 10,00  
TKURU 236,30 4.722.866 % 9,96  
RTALB 22,74 141.040.643 % 9,96  
AGYO 2,54 27.516.879 % 9,96  
YAYLA 4,87 41.906.914 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5481 8,5500 % 0,02  
Euro 10,1020 10,1080 % 0,40  
Sterlin 11,7843 11,8434 % 0,54  
Frank 9,2988 9,3548 % 0,43  
Riyal 2,2720 2,2834 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -3,34  
Altın Gr. 495 495 -0,86  
Cumhuriyet 3.290 3.339 -8,00  
Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,24 25,28 0,08  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,01  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,33