***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 15:56***PMK*** PRİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.367.599 750.291
Satışların Maliyeti
18 -3.964.391 -405.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
403.208 345.291
BRÜT KAR (ZARAR)
403.208 345.291
Genel Yönetim Giderleri
19 -415.951 -328.930
Pazarlama Giderleri
19 -43
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.219 1.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.229 -344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.753 17.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.676 276.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.077 293.230
Finansman Gelirleri
23 78.657 130.708
Finansman Giderleri
24 -1.268 -64
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.312 423.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.973 -93.563
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.790 -39.942
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 817 -53.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.339 330.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.339 330.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.339 330.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.110.073 142.581
Dönem Karı (Zararı)
54.339 330.311
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
54.339 330.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.869 -91.342
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 25.124 67.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.277 44.132
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -5.676 -246.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -5.676 -246.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -5.856 42.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.048.658 -124.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-472.736 -55.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -472.736 -55.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.463 -439
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -503.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.745 -439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -83.757 -69.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.638 -2.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.638 -2.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.803
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 9.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.936 -6.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 11.936 -6.076
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-966.450 114.741
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -143.623 27.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.141.120 309.821
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 -1.124.724 375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.396 -65.179
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.193 452.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.251.193 452.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.212.066 2.332.330
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
960.873 2.784.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 960.873 3.212.066
Finansal Yatırımlar
3.180.900 2.050.500
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
8 3.180.900 2.050.500
Ticari Alacaklar
710.148 237.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 710.148 237.412
Diğer Alacaklar
529.208 28.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 503.208 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 26.000 28.000
Peşin Ödenmiş Giderler
96.140 12.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 96.140 12.383
ARA TOPLAM
5.477.269 5.540.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.477.269 5.540.361
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.259.101 1.259.101
Diğer Alacaklar
17.248 16.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 17.248 16.993
Maddi Duran Varlıklar
263.841 271.790
Mobilya ve Demirbaşlar
12 263.841 271.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.764 7.543
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.764 7.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.546.954 1.555.427
TOPLAM VARLIKLAR
7.024.223 7.095.788
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.737 11.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.737 11.375
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.483 160.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.260 10.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.623 6.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.637 3.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.334 31.398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 43.334 31.398
ARA TOPLAM
79.814 213.567
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.814 213.567
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
314.275 280.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 314.275 280.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 110.217 116.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.492 396.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
504.306 610.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.519.917 6.485.734
Ödenmiş Sermaye
17 750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 754.619 754.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-70.301 -50.145
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -70.301 -50.145
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.624 236.624
Yasal Yedekler
17 236.624 236.624
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 4.794.636 3.057.762
Net Dönem Karı veya Zararı
54.339 1.736.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.519.917 6.485.734
TOPLAM KAYNAKLAR
7.024.223 7.095.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -19.747 236.624 2.190.881 866.881 4.779.258 4.779.258
Transferler
866.881 -866.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.318 330.311 285.993 285.993
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -64.065 236.624 3.057.762 330.311 5.065.251 5.065.251
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 750.000 754.619 -64.065 236.624 3.057.762 1.736.874 6.485.734 6.485.734
Transferler
1.736.874 -1.736.874
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.156 54.339 34.183 34.183
Dönem Sonu Bakiyeler
17 750.000 754.619 -70.301 236.624 4.794.636 54.339 6.519.917 6.519.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
54.339 330.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.156 -44.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.195 -55.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.039 11.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.039 11.080
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.156 -44.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.183 285.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.183 285.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846521


BIST14:10109.737
Değişim :  0,57% |  625,48
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.783
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SRVGY 18,59 9.686.150 % 10,00  
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
SKTAS 3,88 12.251.658 % 9,92  
MNDRS 2,55 206.486.636 % 9,91  
MRSHL 92,40 30.086.071 % 9,80  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4418 8,4841 % -0,08  
Frank 7,0087 7,0509 % 0,37  
Riyal 1,7939 1,8029 % 0,25  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 10,86  
Altın Gr. 372 372 3,92  
Cumhuriyet 2.416 2.444 17,60  
Tam 2.487 2.515 18,20  
Yarım 1.213 1.228 8,80  
Çeyrek 607 614 4,40  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,12  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,03  
B. Petrol 39,52 39,52 -0,27