***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

15.08.2016 18:46***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.193.228 -43.638.599
Dönem Karı (Zararı)
43.947.083 8.497.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.322.430 68.987.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 21.935.073 19.637.349
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-97.032 -38.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.372.198 11.728.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 15.101.551 12.232.619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.779.990 25.172.036
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -763.636 -2.869.806
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 10.909.322 3.835.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
84.964 -629.645
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 8.626 -629.645
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 76.338
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -81.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.724.867 -117.004.916
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.339.751 -232.614.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.409.537 -1.093.245
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.894.580 -21.692.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.176.439 42.682.897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.742.562 95.712.597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.544.646 -39.520.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -657.052 -997.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.694.366 -3.121.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.345.368 -27.928.048
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 122.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.047 1.412.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -46.246.410 -30.599.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.980.917 6.107.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -237.689 -5.789.864
Alınan Faiz
797.767 819.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.680.849 91.741.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.536.463 205.076.190
Kredilerden Nakit Girişleri
149.536.463 205.076.190
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.629.257 -90.822.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.629.257 -90.822.801
Ödenen Temettüler
-13.500.000 -13.198.306
Ödenen Faiz
-13.088.055 -9.313.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.832.989 20.174.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.832.989 20.174.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 116.358.694 80.511.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 51.525.705 100.686.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
43.947.083 8.497.626 33.647.737 9.146.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.755.458 -728.810 -2.657.939 -1.386.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.444.323 -911.013 -3.322.424 -1.733.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
688.865 182.203 664.485 346.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
688.865 182.203 664.485 346.672
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-246.673 -1.268.760 16.151 -1.093.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
-246.673 -1.268.760 16.151 -1.093.713
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-246.673 -1.268.760 16.151 -1.093.713
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.002.131 -1.997.570 -2.641.788 -2.480.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.944.952 6.500.056 31.005.949 6.666.085
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
895.202 123.801 556.193 14.782
Ana Ortaklık Payları
40.049.750 6.376.255 30.449.756 6.651.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.525.705 116.358.694
Ticari Alacaklar
7 505.229.983 377.137.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 565.189 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
504.664.794 376.438.197
Diğer Alacaklar
1.797.518 1.838.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.797.518 1.838.908
Stoklar
8 116.394.140 109.402.528
Peşin Ödenmiş Giderler
8.038.244 7.993.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
180 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
16 8.027.564 10.918.574
ARA TOPLAM
691.013.334 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
691.013.334 626.569.239
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 4.650.417 13.445.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.650.417 13.445.390
Diğer Alacaklar
634.205 418.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
634.205 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.889.546 8.125.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 241.887.146 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
12 724.551.566 700.074.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.130.943 4.840.083
Peşin Ödenmiş Giderler
33.024.183 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 19.622.939 17.074.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.037.390.945 1.017.627.928
TOPLAM VARLIKLAR
1.728.404.279 1.644.197.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 196.048.480 37.899.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 347.524.895 393.777.419
Ticari Borçlar
7 165.794.458 145.618.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 17.875.831 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.918.627 134.183.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.943.916 5.323.081
Diğer Borçlar
9.565.292 1.824.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.310.058 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.255.234 1.818.512
Ertelenmiş Gelirler
9 3.212.381 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.557.086 4.162.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.150.267 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.150.267 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.005.762 3.950.726
ARA TOPLAM
749.802.537 597.741.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.802.537 597.741.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 26.378.286 124.340.822
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.870.490 12.968.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 17.870.490 12.968.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 75.142.671 77.381.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.391.447 214.690.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
869.193.984 812.431.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
839.185.675 812.635.925
Ödenmiş Sermaye
17 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 262.164.191 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
262.164.191 264.919.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
269.346.750 269.346.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.182.559 -4.427.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.463.910 -2.217.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.463.910 -2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.560.753 25.484.767
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
324.003.106 305.554.887
Net Dönem Karı veya Zararı
43.051.881 33.024.205
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 20.024.620 19.129.418
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
859.210.295 831.765.343
TOPLAM KAYNAKLAR
1.728.404.279 1.644.197.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 515.730.418 458.246.394 282.867.876 262.865.063
Satışların Maliyeti
18 -360.325.614 -339.760.085 -191.824.973 -196.185.647
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.404.804 118.486.309 91.042.903 66.679.416
BRÜT KAR (ZARAR)
155.404.804 118.486.309 91.042.903 66.679.416
Genel Yönetim Giderleri
-21.494.705 -17.073.396 -9.184.811 -9.344.758
Pazarlama Giderleri
-56.269.718 -49.914.162 -29.854.154 -28.369.704
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.163.876 -3.385.689 -2.017.732 -1.755.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.412.404 7.828.875 1.381.610 4.311.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -9.248.953 -13.508.507 -118.418 -5.900.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 763.636 2.869.806 180.698 1.555.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.403.592 45.303.236 51.430.096 27.176.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.054 629.645 3.122 358.278
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -94.018 -33.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.318.628 45.932.881 51.400.169 27.534.442
Finansman Gelirleri
22 4.787.268 8.859.391 1.194.783 3.071.713
Finansman Giderleri
22 -20.249.491 -42.458.807 -11.309.672 -18.656.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.856.405 12.333.465 41.285.280 11.949.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.909.322 -3.835.839 -7.637.543 -2.803.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.937.335 -8.597.711 -8.638.174 -4.104.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.028.013 4.761.872 1.000.631 1.301.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.947.083 8.497.626 33.647.737 9.146.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.947.083 8.497.626 33.647.737 9.146.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
895.202 123.801 523.227 -132.676
Ana Ortaklık Payları
43.051.881 8.373.825 33.124.510 9.279.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 235.746.750 -3.064.311 745.789 22.983.012 -208.011.543 269.781.320 50.275.322 763.053.825 18.032.460 781.086.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.501.755 47.773.567 -50.275.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-728.810 -1.268.760 8.373.825 6.376.255 123.801 6.500.056
Dönem Karı (Zararı)
8.373.825 8.373.825 8.373.825
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-728.810 -1.268.760 -1.997.570 123.801 -1.873.769
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -1.198.306 -13.198.306
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 235.746.750 -3.793.121 -522.971 25.484.767 -208.011.543 305.554.887 8.373.825 757.430.080 16.957.955 774.388.035
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Transferler
1.075.986 31.948.219 -33.024.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.755.458 -246.673 43.051.881 40.049.750 895.202 40.944.952
Dönem Karı (Zararı)
43.051.881 43.051.881 43.051.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.755.458 -246.673 -3.002.131 895.202 -2.106.929
Kar Payları
17 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -7.182.559 -2.463.910 26.560.753 -208.727.832 324.003.106 43.051.881 839.185.675 20.024.620 859.210.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553024


BIST
18:051.087
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.115
En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 1.948,10 1.743.550 % 10,00  
DNISI 8,91 10.059.702 % 10,00  
TACTR 8,91 2.068.528 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.685.602 % 10,00  
TKURU 531,30 1.637.998 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6355 7,6416 % 0,12  
Euro 8,9745 8,9858 % 0,07  
Sterlin 9,7385 9,7873 % -0,16  
Frank 8,3019 8,3520 % -0,14  
Riyal 2,0276 2,0377 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -2,28  
Altın Gr. 468 468 -1,16  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,48 24,51 -0,24  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,05  
B. Petrol 41,30 41,30 -0,14