***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

03.03.2020 00:27***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.248.069 30.302.200
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.701.248 7.978.756
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 262.441 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -4.002.594 -1.309.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-873.285 9.949.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -873.285 -710.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 10.660.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
912.190 -662.189
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
28 -62.986 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 800.519 261.804
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
12 174.657 -923.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.487.420 -8.484.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.467.735 -11.051.383
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.467.735 -11.051.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
12 -19.685 2.566.907
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-19.685 2.566.907
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.188.668 -505.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.059.401 29.796.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.203.223 2.492.533
Ana Ortaklık Payları
58.262.624 27.303.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 179.026.662 153.828.929
Finansal Yatırımlar
5 100.000
Ticari Alacaklar
7 246.665.241 279.959.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 5.779.078 11.798.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.886.163 268.160.480
Diğer Alacaklar
8 20.652.153 77.747.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 15.870 78.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.636.283 77.668.416
Stoklar
9 136.690.124 148.642.367
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.964.152 11.690.051
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11, 28 684.596 5.013.151
Diğer Dönen Varlıklar
20 12.546.742 3.061.938
ARA TOPLAM
601.229.670 680.043.054
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 15.624.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
616.853.795 680.043.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 449.980 411.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
449.980 411.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 434.022.908 420.478.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 288.800.733 262.425.908
Maddi Duran Varlıklar
15 832.465.998 794.684.400
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.481.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.134.303 3.135.076
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.022.877 40.845.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 17.454.525 16.276.504
Diğer Duran Varlıklar
1.693.492 663.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.666.526.640 1.538.921.246
TOPLAM VARLIKLAR
2.283.380.435 2.218.964.300
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 67.689.569 114.316.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 165.562.876 209.830.191
Ticari Borçlar
7 206.009.724 214.714.877
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.631.067 389.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
204.378.657 214.325.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.464.997 5.099.642
Diğer Borçlar
8 2.451.423 2.205.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 230.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.451.423 1.974.892
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.077.209 2.455.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.539.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 6.915.086 16.826.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.604.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.310.222 16.826.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 7.524.037 4.938.823
ARA TOPLAM
467.234.531 570.386.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.234.531 570.386.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 291.856.027 60.730.085
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.714.571 12.054.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.714.571 12.054.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 73.225.658 82.570.447
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.796.256 155.355.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.030.787 725.741.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.437.349.648 1.464.117.336
Ödenmiş Sermaye
21 758.500.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 306.274.457 310.362.796
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
306.274.457 310.362.796
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-15.695.076 -11.959.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
321.969.533 322.322.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.880.309 -24.296.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
-27.880.309 -24.296.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.455.147 42.221.733
Diğer Yedekler
21 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
471.801.876 922.130.032
Net Dönem Karı veya Zararı
65.328.823 27.829.450
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 29.105.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.437.349.648 1.493.222.418
TOPLAM KAYNAKLAR
2.283.380.435 2.218.964.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.013.089.850 1.163.336.570
Satışların Maliyeti
22 -848.864.762 -972.650.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.225.088 190.686.485
BRÜT KAR (ZARAR)
164.225.088 190.686.485
Genel Yönetim Giderleri
23 -76.739.759 -45.199.602
Pazarlama Giderleri
23 -13.417.721 -13.636.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -5.347.460 -2.401.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 12.312.519 15.814.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -24.268.728 -39.020.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 2.716.150 -30.135.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.480.089 76.108.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 44.821.708 12.645.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -3.406.345 -6.782.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.895.452 81.971.591
Finansman Gelirleri
27 25.671.498 75.082.256
Finansman Giderleri
27 -62.972.487 -110.390.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.594.463 46.663.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-346.394 -16.361.526
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -9.348.735 -28.791.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 9.002.341 12.429.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.248.069 30.302.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.248.069 30.302.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.080.754 2.472.750
Ana Ortaklık Payları
65.328.823 27.829.450
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,08600000 0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.832.905 169.375.907
Dönem Karı (Zararı)
63.248.069 30.302.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.248.069 30.302.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.825.744 198.944.551
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 50.777.774 45.507.953
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.022.324 14.346.812
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.763.312 13.570.930
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -740.988 775.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.261.110 18.011.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 4.508.950 1.743.699
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.752.160 16.268.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.796.955 7.454.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.913.727 -8.916.952
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 29.852.685 16.873.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25 -142.003 -501.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.838.973 64.164.174
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.211.177 411.462
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -25.211.177 503.366
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-91.904
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.716.150 30.135.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 346.394 16.361.526
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.290.459 2.550.379
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.546.005 -2.557.859
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 255.546 5.108.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
78.754.529 -17.263.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100.000 99.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.530.757 -49.988.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.057.144 -22.320.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.693.231 -61.246.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.632.511 -2.155.113
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.563.150 123.645.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.365.355 -384.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.217 -1.938.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
622.094 -3.783.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.929.630 808.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.514.842 -545.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.585.212 1.354.109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.828.342 211.983.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.246.621 -1.201.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.480.570 -41.405.357
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -16.268.246 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.960.372 -55.425.044
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-84.581.950 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
12 -13.897.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.936.375 3.029.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,16 -95.912.130 -70.183.236
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.454 2.811.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.492.648 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
13.913.727 8.916.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.674.800 20.905.505
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
739.964.862 614.084.496
Kredilerden Nakit Girişleri
6 739.964.862 614.084.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-694.962.773 -556.394.394
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -694.962.773 -556.394.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.611.799 0
Ödenen Temettüler
21 -25.000.000 -21.500.000
Ödenen Faiz
-20.065.090 -15.284.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.197.733 134.856.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.197.733 134.856.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 153.828.929 18.972.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 179.026.662 153.828.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-171.751 2.158.915 96.644.108 -98.631.272
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.594.001 -1.688.821 -8.430.683 27.829.450 27.303.947 2.492.533 29.796.480
Dönem Karı (Zararı)
27.829.450 27.829.450 2.472.750 30.302.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.594.001 -1.688.821 -8.430.683 -525.503 19.783 -505.720
Kar Payları
21 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-2.350.221 -2.350.221 -2.350.221
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 919.779.811 27.829.450 1.461.767.115 29.105.082 1.490.872.197
Transferler
388.500.000 5.233.414 -365.903.964 -27.829.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 65.328.823 58.262.625 -2.203.224 56.059.401
Dönem Karı (Zararı)
65.328.823 65.328.823 -2.080.754 63.248.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-352.868 -3.735.471 -3.530.182 552.323 -7.066.198 -122.470 -7.188.668
Kar Payları
21 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.798 -57.626.294 -57.680.092 -26.901.858 -84.581.950
Dönem Sonu Bakiyeler
758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.969.533 -15.695.076 -27.880.309 47.455.147 -208.727.832 471.801.876 65.328.823 1.437.349.648 1.437.349.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823779


BIST18:051.121
Değişim :  -0,27% |  -3,00
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131
En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7822 7,7875 % 1,69  
Euro 9,0692 9,0810 % 1,95  
Sterlin 9,9856 10,0357 % 2,60  
Frank 8,3807 8,4312 % 2,04  
Riyal 2,0702 2,0806 % 1,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.873 10,94  
Altın Gr. 469 469 10,30  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,32 23,35 0,45  
Gümüş Gr. 5,84 5,85 0,21  
B. Petrol 42,76 42,76 0,35