***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

31.10.2017 18:59***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.722.925 -19.441.437
Dönem Karı (Zararı)
60.545.481 45.833.981
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.545.481 14.855.430
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 30.978.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.775.451 48.198.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 37.106.583 27.335.578
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
383.815 604.467
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
652.967 1.091.250
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-269.152 -486.783
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.567.398 1.774.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.567.398 1.774.737
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,23 1.235.165 10.042.971
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.033.787 -222.851
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.260.345 10.925.115
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.660.694 1.057.403
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.652.087 -1.716.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.477.201 4.199.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -19.210.711 -600.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -201.407 4.847.378
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.628.191 -5.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.148.633 -140.727.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.866.259 -119.400.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.034.602 199.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.689.801 -2.527.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.952.286 -12.342.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.850.119 -15.209.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
555.387 1.993.936
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.279.410 3.566.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
932.604 -1.733.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.407.829 4.725.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.041.066 1.054.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.448.895 3.671.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.827.701 -46.695.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -980.891 -648.533
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.914.333 -6.693.710
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 34.596.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.610.781 -64.659.037
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-67.135 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.989.284 250.749
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -72.925.873 -52.255.781
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.118.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -341.000 -237.689
Alınan Faiz
733.943 222.851
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -15.757.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.572.922 36.331.230
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.543.600 202.189.171
Kredilerden Nakit Girişleri
327.543.600 202.189.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.766.690 -145.358.987
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-283.766.690 -145.358.987
Ödenen Temettüler
17 -17.500.000 -13.500.000
Ödenen Faiz
-3.003.832 -11.238.299
Alınan Faiz
5.299.844 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 4.239.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.760.784 -47.769.244
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.760.784 -47.769.244
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.206.315 103.196.750
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 22.445.531 55.427.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.545.481 45.833.981 18.737.025 1.886.898
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-949.699 -2.681.394 -120.629 74.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-822.154 -3.351.742 -224.820 92.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-364.970 0 74.034 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-364.970 0 74.034 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237.425 670.348 30.157 -18.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
164.431 670.348 44.964 -18.516
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
72.994 0 -14.807 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.513.439 -1.837.895 -1.237.925 -1.591.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.513.439 -1.837.895 -1.237.925 -1.591.222
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.513.439 -1.837.895 -1.237.925 -1.591.222
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.463.138 -4.519.289 -1.358.554 -1.517.157
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.082.343 41.314.692 17.378.471 369.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.907.337 1.499.549 1.841.388 604.347
Ana Ortaklık Payları
52.175.006 39.815.143 15.537.083 -234.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.445.531 91.206.315 103.196.750
Ticari Alacaklar
6 250.556.869 141.102.207 390.299.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 9.989.578 10.871.744 699.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.567.291 130.230.463 389.600.141
Diğer Alacaklar
53.610.755 54.686.543 1.838.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 51.335.055 51.130.369 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.275.700 3.556.174 1.838.908
Stoklar
7 73.003.573 65.149.588 109.402.528
Peşin Ödenmiş Giderler
9.391.775 8.772.602 7.993.857
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.540 3.986 2.919.296
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.711.780 2.670.714 10.918.574
ARA TOPLAM
414.725.823 363.591.955 626.569.239
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
414.725.823 363.591.955 626.569.239
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
67.135 0 0
Ticari Alacaklar
6 954.187 1.550.317 13.445.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
954.187 1.550.317 13.445.390
Diğer Alacaklar
493.834 452.648 418.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
493.834 452.648 418.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 425.323.693 406.112.982 8.125.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 260.112.203 259.771.203 244.706.712
Maddi Duran Varlıklar
12 627.569.235 623.323.097 700.074.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.022.293 2.448.600 4.840.083
Peşin Ödenmiş Giderler
37.931.646 33.598.533 28.942.048
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 44.689.848 39.533.042 29.493.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.399.164.074 1.366.790.422 1.030.047.151
TOPLAM VARLIKLAR
1.813.889.897 1.730.382.377 1.656.616.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.850.891 6.185.430 37.899.135
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 115.328.347 106.531.915 393.777.419
Ticari Borçlar
6 69.720.592 91.222.798 145.618.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 438.796 115.310 11.434.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.281.796 91.107.488 134.183.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.153.972 4.598.585 5.323.081
Diğer Borçlar
5.084.250 804.840 1.824.720
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.306.201 6.208 6.208
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.778.049 798.632 1.818.512
Ertelenmiş Gelirler
8 5.079.449 3.781.550 3.886.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.964.782 8.135.928 4.162.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 599.463 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
599.463 599.463 1.299.188
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 22.897.246 6.448.351 3.950.726
ARA TOPLAM
273.678.992 228.308.860 597.741.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.678.992 228.308.860 597.741.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 85.315.502 82.853.158 124.340.822
Ertelenmiş Gelirler
99.705 465.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.935.119 8.526.458 12.968.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.935.119 8.526.458 12.968.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 71.188.105 74.138.770 77.381.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.538.431 165.983.386 214.690.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
440.217.423 394.292.246 812.431.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.349.558.960 1.314.883.954 824.445.517
Ödenmiş Sermaye
17 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.467.266 1.467.266 1.467.266
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 23.130.220 23.130.220 23.130.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 201.788.189 202.737.888 264.919.649
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
201.788.189 202.737.888 264.919.649
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.952.188 211.952.188 269.346.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.163.999 -9.214.300 -4.427.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.586.075 -8.072.636 -2.217.237
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.586.075 -8.072.636 -2.217.237
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.062.818 28.530.253 25.484.767
Diğer Yedekler
17 -208.727.832 -208.727.832 -208.727.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
876.786.230 422.995.057 310.963.255
Net Dönem Karı veya Zararı
57.638.144 482.823.738 39.425.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 24.113.514 21.206.177 19.739.049
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.373.672.474 1.336.090.131 844.184.566
TOPLAM KAYNAKLAR
1.813.889.897 1.730.382.377 1.656.616.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 557.475.256 337.879.727 198.584.171 115.940.561
Satışların Maliyeti
18 -466.547.605 -276.520.864 -160.788.318 -94.780.431
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.927.651 61.358.863 37.795.853 21.160.130
BRÜT KAR (ZARAR)
90.927.651 61.358.863 37.795.853 21.160.130
Genel Yönetim Giderleri
-27.859.738 -15.722.799 -14.153.927 -5.413.728
Pazarlama Giderleri
-20.690.623 -12.510.582 -7.077.104 -4.468.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.832.870 -1.250.544 -512.631 -475.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.757.810 6.820.680 -481.398 3.511.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.997.976 -4.318.684 -2.419.530 -449.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 19.502.687 600.277 3.398.594 -163.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.806.941 34.977.211 16.549.857 13.701.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.679.991 11.723 1.586.770 2.669
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -51.800 -5.946 -42.533 -5.946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.435.132 34.982.988 18.094.094 13.698.158
Finansman Gelirleri
22 11.911.318 2.017.818 4.728.317 209.109
Finansman Giderleri
22 -14.002.376 -17.297.998 -2.273.543 -8.453.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.344.074 19.702.808 20.548.868 5.454.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
201.407 -4.847.378 -1.811.843 -1.996.028
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.424.224 -7.378.867 -2.975.659 -2.651.080
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 7.625.631 2.531.489 1.163.816 655.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.545.481 14.855.430 18.737.025 3.458.124
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9 0 30.978.551 0 -1.571.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.545.481 45.833.981 18.737.025 1.886.898
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.907.337 1.499.549 1.841.388 604.347
Ana Ortaklık Payları
57.638.144 44.334.432 16.895.637 1.282.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,15600000 0,03600000 0,04600000 0,00800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,08400000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 305.554.887 33.024.205 812.635.925 19.129.418 831.765.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
5.408.368 6.401.224 11.809.592 609.631 12.419.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -4.427.101 -2.217.237 25.484.767 -208.727.832 310.963.255 39.425.429 824.445.517 19.739.049 844.184.566
Transferler
1.075.986 38.349.443 -39.425.429 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.681.394 -1.837.895 44.334.432 39.815.143 1.499.549 41.314.692
Dönem Karı (Zararı)
44.334.432 44.334.432 1.499.549 45.833.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.681.394 -1.837.895 -4.519.289 -4.519.289
Kar Payları
17 -13.500.000 -13.500.000 -13.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 269.346.750 -7.108.495 -4.055.132 26.560.753 -208.727.832 335.812.698 44.334.432 850.760.660 21.238.598 871.999.258
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 411.185.465 472.590.747 1.292.841.371 19.867.576 1.312.708.947
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
11.809.592 10.232.991 22.042.583 1.338.601 23.381.184
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -9.214.300 -8.072.636 28.530.253 -208.727.832 422.995.057 482.823.738 1.314.883.954 21.206.177 1.336.090.131
Transferler
11.532.565 471.291.173 -482.823.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-949.699 -4.513.439 57.638.144 52.175.006 2.907.337 55.082.343
Dönem Karı (Zararı)
57.638.144 57.638.144 2.907.337 60.545.481
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-949.699 -4.513.439 -5.463.138 -5.463.138
Kar Payları
17 -17.500.000 -17.500.000 -17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000.000 1.467.266 23.130.220 211.952.188 -10.163.999 -12.586.075 40.062.818 -208.727.832 876.786.230 57.638.144 1.349.558.960 24.113.514 1.373.672.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638216


BIST
18:051.565
Değişim :  0,53% |  8,24
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.557  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4655 7,4737 % 0,12  
Euro 9,0657 9,0817 % 0,27  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 1,85  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,20 25,25 0,07  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,02  
B. Petrol 55,96 55,96 0,10