***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.05.2019 18:14***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 822.701 317.496
Satışların Maliyeti
18 -717.410 -276.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.291 40.765
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
105.291 40.765
Genel Yönetim Giderleri
19 -573.572 -571.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 29.878 119.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -59.692 -373.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-498.095 -784.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-498.095 -784.251
Finansman Gelirleri
22 476.484 207
Finansman Giderleri
22 -64.416 -3.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.027 -787.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.961 5.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -20.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -97.961 26.045
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.988 -781.576
DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.988 -781.576
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-183.988 -781.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.637.809 81.007
Dönem Karı (Zararı)
-183.988 -781.576
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -183.988 -781.576
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-268.472 9.922.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 93.543 31.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 35.248
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 35.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.152 -94.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 57.018 26.218
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.866 -120.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-444.919 -17.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -474.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 22.528 55.985
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -73.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.562 -35.269
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 9.976.813
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9.976.813
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
98.074 26.379
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-47.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.185.349 -9.060.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.579.646 5.432.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.774.933 10.925.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
804.713 -5.492.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.709.738 -17.643.586
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.859.427 -12.608.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.850.311 -5.034.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.332.864
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 568.696 1.017.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.210.522 1.804.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.983 4.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.259.505 1.799.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
92.021 235.331
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 170.413 5.641.449
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.262.892
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
170.413 378.557
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 90.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.234.135 -214.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.405.000 -236.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-170.865 22.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.637.809 81.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.250 -50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.250 -50.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -50.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.638.471 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.638.471 0
Kredilerden Nakit Girişleri
15 1.638.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-588 31.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-588 31.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.188 2.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.600 33.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 29.203 29.188 3.383
Ticari Alacaklar
4.850.425 14.430.037 676.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.434.295 10.209.228 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.416.130 4.220.809 1.970
Diğer Alacaklar
13.607.524 422.891 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 11.507.090 173.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.100.434 249.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.387.545 1.972.375 2.015.362
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.387.545 1.972.375 2.015.362
Diğer Dönen Varlıklar
16 149.455 2.554.455 19.815
ARA TOPLAM
20.024.152 19.408.946 2.714.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.024.152 19.408.946 2.714.987
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0 10.925.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.925.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
8 0 406 406
Maddi Duran Varlıklar
11 4.567.557 4.661.100 2.301
Arazi ve Arsalar
11 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.507.628 2.594.628
Taşıtlar
11 62.914 68.492
Mobilya ve Demirbaşlar
11 26.015 26.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.990 53.058 51.716
Diğer Haklar
12 42.312 43.536 51.716
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.678 9.522
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 638.738 629.110 1.049.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.258.285 5.343.674 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
25.282.437 24.752.620 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
320.366 20.558 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
320.366 20.558 0
Banka Kredileri
15 320.366 20.558
Ticari Borçlar
1.037.289 2.247.811 14.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 48.983 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 988.306 2.247.811 784.413 614.000 723.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 53.500 53.500 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 730.913 560.500 44.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 90.000 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 90.000 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 170.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.780 40.416 357.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.364 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.416 40.416 357.906
ARA TOPLAM
2.520.658 3.262.439 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.520.658 3.262.439 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0 0
Banka Kredileri
15 1.345.705
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.259 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 49.259
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 176.534 68.832 409.093
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.571.498 68.832 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.092.156 3.331.271 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.190.281 21.421.349 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.572.733 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-140.667 -140.697 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 316.702 316.702 294.296
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.146.362 -1.148.757 -1.128.312
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.146.362 -1.148.757 -1.128.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.146.362 -1.148.757 -1.128.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.505 0 -20.106
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -49.505 -20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 69.852 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -37.864.614 -40.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -183.988 2.604.194 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.190.281 21.421.349 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
25.282.437 24.752.620 14.744.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
781.576 -3.750.935 -3.750.935
Dönem Karı (Zararı)
-781.576 -781.576 -781.576
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.750.935 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -3.750.935 -1.148.418 69.852 -40.468.808 -781.576 8.693.461 8.693.461
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.395 -49.505 -183.988 -231.068 -231.068
Dönem Karı (Zararı)
-183.988 -183.988 -183.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.395 -49.505 -47.080 -47.080
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.383.870 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.146.362 -49.505 69.852 -37.864.614 -183.988 21.190.281 21.190.281


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.988 -781.576
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.080 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-47.599 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -114
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-47.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.080 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-231.068 -781.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-231.068 -781.576http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766552


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42