***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 19:51***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.959.607 7.164.273 1.136.906 6.846.777
Satışların Maliyeti
18 -1.780.760 -4.164.088 -1.063.350 -3.887.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.847 3.000.185 73.556 2.959.420
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
178.847 3.000.185 73.556 2.959.420
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.029.912 -1.120.058 -456.340 -548.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 186.895 245.116 157.017 125.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -410.267 -645.277 -350.575 -272.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.074.437 1.479.966 -576.342 2.264.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.074.437 1.479.966 -576.342 2.264.217
Finansman Gelirleri
22 989.292 457 512.808 250
Finansman Giderleri
22 -186.117 -12.699 -121.701 -9.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-271.262 1.467.724 -185.235 2.255.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
408.460 463.186 506.421 457.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 408.460 463.186 506.421 437.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.198 1.930.910 321.186 2.712.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.198 1.930.910 321.186 2.712.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.198 1.930.910 321.186 2.712.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.485.959 869.620
Dönem Karı (Zararı)
137.198 1.930.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 137.198 1.930.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-665.071 -525.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 184.228 30.388
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 157.082
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 157.082
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.330 -268.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 76.196 47.283
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.866 -316.053
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-444.919 -12.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -474.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 7.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 22.528 56.120
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-68.618
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.562 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-408.388 -431.964
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-47.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-958.086 -535.528
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.238.880 4.321.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.456.907 10.860.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
781.973 -6.539.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.260.864 -7.955.446
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.604.470 -2.941.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.656.394 -5.014.366
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.717.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 992.786 944.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.617.602 1.676.821
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.676.964 1.676.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.372 263.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 276.808 999.419
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
247.878 350.054
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28.930 649.365
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 11.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.407.778 931.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.405.778 -192.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.000 1.123.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.485.959 869.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.319 -801.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.569 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 44.569
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.250 -801.773
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -788.025
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.250 -13.748
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.479.832 10.335
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.479.832 10.335
Kredilerden Nakit Girişleri
15 1.479.832
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 10.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.192 78.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.192 78.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.188 3.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 66.380 81.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 66.991 29.188 3.383
Ticari Alacaklar
5.191.191 14.430.037 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 1.752.321 10.209.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.438.870 4.220.809
Diğer Alacaklar
13.158.650 422.891 676.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 11.252.133 173.174 674.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.906.517 249.717 1.970
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
963.455 1.972.375 2.015.362
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-10 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 963.455 1.972.375 2.015.362
Diğer Dönen Varlıklar
16 148.677 2.554.455 19.815
ARA TOPLAM
19.528.964 19.408.946 2.714.987
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.528.964 19.408.946 2.714.987
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0 10.925.543
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 0 10.925.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
8 0 406 406
Maddi Duran Varlıklar
11 4.432.303 4.661.100 2.301
Arazi ve Arsalar
11 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.420.628 2.594.628
Taşıtlar
11 15.595 68.492
Mobilya ve Demirbaşlar
11 25.080 26.980 2.301
Özel Maliyetler
11 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.670 53.058 51.716
Diğer Haklar
12 41.089 43.536 51.716
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.581 9.522
Peşin Ödenmiş Giderler
312 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 312 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.260.834 629.110 1.049.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.743.119 5.343.674 12.029.421
TOPLAM VARLIKLAR
25.272.083 24.752.620 14.744.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.727 20.558 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.727 20.558 0
Banka Kredileri
15 161.727 20.558 0
Ticari Borçlar
630.209 2.247.811 14.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 59.362 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 570.847 2.247.811 14.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 161.417 168.789 12.558
Diğer Borçlar
890.808 614.000 723.886
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 301.378 53.500 679.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 589.430 560.500 44.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.500 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.500 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 170.865 170.865 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.468 40.416 357.906
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.052 0 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.416 40.416 357.906
ARA TOPLAM
2.056.994 3.262.439 1.109.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.056.994 3.262.439 1.109.343
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0 0
Banka Kredileri
15 1.345.705 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.893 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 65.893 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 292.168 68.832 409.093
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.703.766 68.832 409.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.760.760 3.331.271 1.518.436
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.511.323 21.421.349 13.225.972
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.572.733 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-140.667 -140.697 -93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 316.702 316.702 294.296
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.146.506 -1.148.757 -1.128.312
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.146.506 -1.148.757 -1.128.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.146.506 -1.148.757 -1.128.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.505 0 -20.106
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -49.505 0 -20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 69.852 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -37.864.614 -40.468.808 -50.237.840
Net Dönem Karı veya Zararı
24 137.198 2.604.194 1.769.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.511.323 21.421.349 13.225.972
TOPLAM KAYNAKLAR
25.272.083 24.752.620 14.744.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.305 1.930.910 1.928.605 1.928.605
Dönem Karı (Zararı)
-2.305 1.930.910 1.930.910 1.930.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.305 -2.305
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.750.936 -3.750.936 -3.750.936
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -3.750.936 1.151.062 69.852 48.468.808 1.930.910 11.403.641 11.403.641
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.251 -49.505 137.198 89.974 89.974
Dönem Karı (Zararı)
137.198 137.198 137.198
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 2.251 -49.505 -47.224 -47.224
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.383.870 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.146.506 -49.505 69.852 -37.864.614 137.198 21.511.323 21.511.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
137.198 1.930.910 321.186 2.712.486
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.254 -2.30518:051.392
Değişim :  -1,94% |  -27,52
Açılış :  1.408  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.408
En Düşük
1.386
BIST En Aktif Hisseler18:05
BALAT 9,46 2.101.609 % 10,00  
OYLUM 8,15 25.292.039 % 9,99  
EDIP 3,76 61.073.276 % 9,94  
HUBVC 11,61 73.658.243 % 9,94  
GARFA 11,30 8.485.183 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6656 8,6675 % 0,24  
Euro 10,1693 10,1854 % 0,45  
Sterlin 11,8138 11,8730 % -0,21  
Frank 9,3123 9,3684 % 0,81  
Riyal 2,3063 2,3178 % 0,32  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 9,13  
Altın Gr. 491 491 3,38  
Cumhuriyet 3.246 3.296 19,00  
Tam 3.232 3.314 21,45  
Yarım 1.562 1.603 10,38  
Çeyrek 784 801 5,18  
Gümüş.Ons 22,23 22,26 -0,16  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 -0,04  
B. Petrol 74,23 74,23 -1,11