***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2019 18:03***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.653.340 11.015.411 693.733 3.851.138
Satışların Maliyeti
18 -2.271.002 -6.500.445 -490.242 -2.336.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
382.338 4.514.966 203.491 1.514.781
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
382.338 4.514.966 203.491 1.514.781
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.455.672 -1.602.632 -425.760 -482.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 332.624 551.825 145.729 306.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -398.479 -549.855 11.788 95.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.139.189 2.914.304 -64.752 1.434.338
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.139.189 2.914.304 -64.752 1.434.338
Finansman Gelirleri
22 1.528.400 589 539.108 132
Finansman Giderleri
22 -262.124 -17.319 -76.007 -4.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
127.087 2.897.574 398.349 1.429.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-310.765 524.176 -719.225 60.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -57.919 -57.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -252.846 524.176 -661.306 60.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.426.184 4.729.360
Dönem Karı (Zararı)
-183.678 3.421.750
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 -183.678 3.421.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-651.687 -224.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 279.565 93.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.415 441.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 98.415 441.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.528 -232.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.304 66.552
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 282.224 -299.084
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.520.134 -16.931
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.526.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 6.306
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 56.255
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-73.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.028 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
138.375 -494.074
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
36.536 -16.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.367 1.963.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.186.261 4.265.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.113.893 10.208.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.072.368 -5.943.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.062.947 -7.533.030
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.832.651 -4.477.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.230.296 -3.055.340
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -112.307 -496.496
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 831.531 -501.806
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.337.223 1.978.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.404.615 1.978.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.556 153.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 512.881 2.496.610
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
330.941 2.165.472
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
181.940 331.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.619.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.443.993 -19.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.484.409 -179.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.416 159.803
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.379.732 5.160.912
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.452 -431.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
58.467 -833.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.717 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 59.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.250 -833.877
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -822.252
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -1.250 -11.625
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.442.134 -3.750.936
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.750.936
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.442.134 0
Kredilerden Nakit Girişleri
15 1.442.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.417 144.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.417 144.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.479 2.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 102.896 147.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.499 29.188
Ticari Alacaklar
5.145.361 14.430.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 2.095.335 10.209.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.050.026 4.220.809
Diğer Alacaklar
13.985.256 422.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 12.532.265 173.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.452.991 249.717
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Stoklar
9 1.400 0
Peşin Ödenmiş Giderler
932.815 1.972.375
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 932.815 1.972.375
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.452 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 70.046 2.554.455
ARA TOPLAM
20.284.829 19.408.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.284.829 19.408.946
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.400 406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.400 406
Maddi Duran Varlıklar
11 4.328.776 4.661.100
Arazi ve Arsalar
11 1.971.000 1.971.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.333.628 2.594.628
Taşıtlar
11 0 68.492
Mobilya ve Demirbaşlar
11 24.148 26.980
Özel Maliyetler
11 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
47.350 53.058
Diğer Haklar
12 39.864 43.536
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.486 9.522
Peşin Ödenmiş Giderler
312 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 312 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 723.501 629.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.101.339 5.343.674
TOPLAM VARLIKLAR
25.386.168 24.752.620
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.293 20.558
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
123.293 20.558
Banka Kredileri
15 123.293 20.558
Ticari Borçlar
910.588 2.247.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 67.392 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 843.196 2.247.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 162.233 168.789
Diğer Borçlar
1.126.881 614.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 384.441 53.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 742.440 560.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 57.919 170.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.008 40.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.008 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 40.416
ARA TOPLAM
2.395.922 3.262.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.395.922 3.262.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.345.705 0
Banka Kredileri
15 1.345.705 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.212 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 45.212 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 414.544 68.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.805.461 68.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.201.383 3.331.271
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.184.785 21.421.349
Ödenmiş Sermaye
17 21.000.000 21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 41.572.733 41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)
-140.667 -140.697
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 316.702 316.702
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.383.870 -2.383.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.152.168 -1.148.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.152.168 -1.148.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.152.168 -1.148.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.505 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -49.505 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 69.852 69.852
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
69.852 69.852
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -37.864.614 -40.468.808
Net Dönem Karı veya Zararı
24 -183.678 2.604.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.184.785 21.421.349
TOPLAM KAYNAKLAR
25.386.168 24.752.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.769.032 -1.769.032 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.421.750 3.421.750 3.421.750
Dönem Karı (Zararı)
3.421.750 3.421.750 3.421.750
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.275 -6.275 -6.275
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.750.936 -3.750.936
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.750.936 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -3.750.936 1.151.062 69.852 48.468.808 3.421.750 12.890.511 12.890.511
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
17 2.604.194 -2.604.194 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -52.916 -183.678 -236.564 -236.564
Dönem Karı (Zararı)
-183.678 -183.678 -183.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -52.916 -52.886 -52.886
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.201.673 69.852 -37.864.614 -183.678 21.184.785 21.184.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.886 -6.275 -5.632 -3.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.567 -18.851 -4.901 -16.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48.319 12.576 -731 12.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.186 1.552 1.259 1.120
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-49.505 11.024 -1.990 11.798
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.886 -6.275 -5.632 -3.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.564 3.415.475 -326.508 1.486.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-236.564 3.415.475 -326.508 1.486.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797857


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42