***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 15:06***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
474.153 936.331
Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
222.278 27.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
76.928 53.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 15.090 49.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.874 1.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.874 1.425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 54.964 1.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
174.947 855.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
267.770 958.048
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -288.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 555.770 958.048
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -77.071 -82.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.787 -12.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -5.787 -12.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
186 -459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.345 -9.983
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -10.345 -9.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
194 2.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
194 2.213
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
474.153 936.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -25.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
474.153 -24.063.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 474.153 -24.063.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.787.732 26.048.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.261.885 1.984.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 -2.833 -2.833 550.000 -3.713.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.602 26.323 26.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.602 -1.602 27.925 26.323 26.323
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -4.435 -4.435 550.000 682.576 27.925 6.256.066 6.256.066
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 -496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.274 222.278 220.004 220.004
Dönem Karı (Zararı)
222.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.274 220.004 220.004
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -6.641 550.000 186.234 222.278 5.951.871 5.951.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.261.885 1.787.732
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.259.104 3.525.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.258.000 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.104 555.989
Peşin Ödenmiş Giderler
77.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 77.071 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 208.590 208.786
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.806.650 5.522.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.806.650 5.522.507
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.045 21.930
Maddi Duran Varlıklar
42.217 54.984
Mobilya ve Demirbaşlar
10 42.217 54.984
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.649 97.972
Bilgisayar Yazılımları
11 95.649 97.972
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
318.622 334.597
TOPLAM VARLIKLAR
6.125.272 5.857.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.454 9.241
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.454 9.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.454 9.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.735 8.549
Diğer Borçlar
5.178 15.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.178 15.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.665 11.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 17.665 11.572
ARA TOPLAM
35.032 44.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.032 44.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.015 40.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 44.015 40.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 94.354 39.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.369 80.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.401 125.237
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.951.871 5.731.867
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.641 -4.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.641 -4.367
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.641 -4.367
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
14 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 186.234 682.576
Net Dönem Karı veya Zararı
14 222.278 -496.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.951.871 5.731.867
TOPLAM KAYNAKLAR
6.125.272 5.857.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 0 -476.100
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -476.100
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -476.100
Genel Yönetim Giderleri
16 -234.356 -380.821
Pazarlama Giderleri
16 -2.296 -2.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 2.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-675 -118.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.327 -975.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.270 68.778
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-229.057 -906.531
Finansman Gelirleri
18 1.399.425 8.103.076
Finansman Giderleri
19 -892.164 -7.161.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
278.204 35.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.926 -7.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -395 -4.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -55.531 -2.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.278 27.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.278 27.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
222.278 27.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.274 -1.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.843 -2.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
569 400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 569 400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.274 -1.602
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
220.004 26.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
220.004 26.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845920


BIST
18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3768 8,4188 % 0,09  
Frank 7,0641 7,1067 % 0,38  
Riyal 1,8106 1,8197 % 0,10  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 15,17  
Altın Gr. 381 381 4,29  
Cumhuriyet 2.468 2.500 26,00  
Tam 2.541 2.569 19,10  
Yarım 1.240 1.254 13,00  
Çeyrek 620 628 6,50  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,46  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
B. Petrol 35,77 35,77 -0,26