***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 19:35
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.723.038 3.436.600
Dönem Karı (Zararı)
5.637.606 31.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.828.428 254.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
841.431 758.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-115.385 -60.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -115.385 -60.917
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
294.148 137.446
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 511.190 590.125
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -217.042 -452.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.643.274 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -721.443 -580.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -1.483.905 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.913.860 4.489.800
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 10.388 -1.827.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 26.361 5.624.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.049.437 122.833
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 61.586 626.606
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.468.409 -401.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.899.466 -843.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 72.029 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.005.824 59.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 15.007 -47.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.041.103 1.177.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.723.038 4.776.460
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.339.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.546.938 -1.907.314
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.172.819 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.458.741 -1.907.314
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.376.587 -1.907.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -82.154 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.183 -511.270
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-636.553 -511.270
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -636.553 -511.270
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.2.1 -47.630 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.508.083 1.018.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.508.083 1.018.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.140.988 15.123.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 632.905 16.141.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 8.901 4.943.555 967.231 20.493.569 4.157.643 54.170.899 79.135 54.250.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.157.643 -4.157.643 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.512 92.067 114.579 -57.192 57.387
Dönem Karı (Zararı)
92.067 92.067 -60.158 31.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.512 22.512 2.966 25.478
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
617.944 617.944 617.944
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.413 0 5.561.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.231 0 0 0 24.651.212 92.067 0 54.903.422 21.943 54.925.365
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.600.000 51.533 8.075.829 1.399.707 24.184.148 601.211 57.912.428 -850.489 57.061.939
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
34.065 -8.685 1.598.095 1.623.475 1.623.475
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23.600.000 51.533 8.109.894 1.399.707 24.175.463 2.199.306 59.535.903 -850.489 58.685.414
Transferler
2.199.306 -2.199.306 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.630 -31.076 5.486.702 5.407.996 150.904 5.558.900
Dönem Karı (Zararı)
0 5.486.702 5.486.702 150.904 5.637.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.630 -31.076 -78.706 -78.706
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-30.531 30.259 -272 699.585 699.313
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.600.000 -26.628 8.109.894 -31.076 1.399.707 26.405.028 5.486.702 64.943.627 0 64.943.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 632.905 6.140.988
Finansal Yatırımlar
6 40.988 51.376
Ticari Alacaklar
7.471.647 8.373.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.471.647 6.993.774
Diğer Alacaklar
225.161 10.858.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 10.074.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 225.161 783.855
Stoklar
11 3.809.273 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
411.366 868.433
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 411.366 868.433
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 35.102 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.249.806 2.480.560
ARA TOPLAM
14.876.248 32.864.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.876.248 32.864.428
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
364.068 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 364.068 0
Diğer Alacaklar
2.450 2.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.450 2.450
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 22.268.922 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 18.474.558 18.600.000
Maddi Duran Varlıklar
16 11.901.542 11.166.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
610.157 1.717.613
Şerefiye
3 0 1.030.700
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 610.157 686.913
Peşin Ödenmiş Giderler
1.925.476 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.925.476 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 699.562 1.289.209
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.246.735 32.775.928
TOPLAM VARLIKLAR
71.122.983 65.640.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 636.553
Ticari Borçlar
2.143.503 5.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.143.503 4.903.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 421.227 349.198
Diğer Borçlar
86.375 167.348
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 86.375 167.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 79.400 64.393
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.166 147.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 24.056 105.584
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 42.110 42.110
ARA TOPLAM
2.796.671 6.625.197
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.796.671 6.625.197
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
3.086.797 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 3.086.797 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
295.888 329.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 295.888 329.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.382.685 329.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.179.356 6.954.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.943.627 59.535.903
Ödenmiş Sermaye
21.1 23.600.000 23.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.052.190 8.161.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.083.266 8.161.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.2.1 8.109.894 8.109.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2.2 -26.628 51.533
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -31.076 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.3 1.399.707 1.399.707
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.4 26.405.028 24.175.463
Net Dönem Karı veya Zararı
5.486.702 2.199.306
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.5 0 -850.489
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.943.627 58.685.414
TOPLAM KAYNAKLAR
71.122.983 65.640.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 9.098.447 10.474.411 3.515.890 5.050.386
Satışların Maliyeti
22.2 -6.659.439 -8.002.856 -2.912.928 -4.074.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.439.008 2.471.555 602.962 976.263
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.439.008 2.471.555 602.962 976.263
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -1.574.983 -1.396.488 -700.824 -398.871
Pazarlama Giderleri
24.2 -1.197.431 -1.872.076 -513.720 -894.602
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -1.874.784 -855.880 -1.142.435 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 4.505.319 2.214.243 784.929 801.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -2.105.017 -3.095.904 866.773 -1.704.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
192.112 -2.534.550 -102.315 -1.219.938
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 4.710.618 1.650.893 2.450.649 934.922
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26.2 -1.873.489 -272.755 -646.195 -209.964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.643.274 0 1.643.274 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.672.515 -1.156.412 3.345.413 -494.980
Finansman Gelirleri
27.1 315.457 1.217.171 159.326 937.660
Finansman Giderleri
27.2 -59.901 -615.976 139.737 -263.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.928.071 -555.217 3.644.476 179.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
709.535 587.126 67.785 -100.462
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0 28.635 84.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 709.535 587.126 39.150 -185.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.637.606 31.909 3.712.261 78.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.637.606 31.909 3.712.261 78.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.5 150.904 -60.158 0 23.480
Ana Ortaklık Payları
5.486.702 92.067 3.712.261 55.259
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.706 25.478 -84.837 -122.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.2.2 -59.538 31.848 -67.202 -153.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-31.076 0 -31.076 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -31.076 0 -31.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.908 -6.370 13.441 30.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.908 -6.370 13.441 30.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.706 25.478 -84.837 -122.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.558.900 57.387 3.627.424 -44.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.895 -57.192 0 23.507
Ana Ortaklık Payları
5.408.005 114.579 3.627.424 -67.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782145


BIST
17:321.980
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5335 13,5470 % 0,13  
Euro 15,3087 15,3434 % 0,17  
Sterlin 18,3306 18,4225 % 0,29  
Frank 14,6883 14,7768 % 0,35  
Riyal 3,5956 3,6136 % 0,72  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 -1,06  
Altın Gr. 789 789 2,87  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 -0,02  
Gümüş Gr. 10,18 10,19 -0,03  
B. Petrol 88,90 88,90 0,41