***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 20:06
***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***RTALB*** RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.100.000 10.280.923 70.981 -62.217 8.109.894 -98.740 1.399.707 26.405.028 4.422.850 86.628.426 66.330 86.694.756
Transferler
270.478 4.152.372 -4.422.850
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.552.033 49.552.033 9.172.385 58.724.418
Dönem Karı (Zararı)
49.552.033 49.552.033 9.172.385 58.724.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.252 3.403 -36.849 -36.849
Sermaye Arttırımı
4.900.000 -11.760.000 6.860.000
Sermaye Avansı
1.479.077 1.479.077 1.479.077
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 0 6.930.981 -102.469 8.109.894 -95.337 1.670.185 30.557.400 49.552.033 137.622.687 9.238.715 146.861.402
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 6.930.981 -52.047 9.309.308 -74.090 1.670.185 30.557.400 60.933.241 150.274.978 17.531.220 167.806.198
Transferler
780.453 60.152.788 -60.933.241
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.382.080 101.382.080 11.275.259 112.657.339
Dönem Karı (Zararı)
101.382.080 101.382.080 11.275.259 112.657.339
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.053 -6.053 -6.053
Sermaye Arttırımı
1.970.214 45.945.414 47.915.628 202.500 48.118.128
Dönem Sonu Bakiyeler
42.970.214 52.876.395 -52.047 9.309.308 -80.143 2.450.638 90.710.188 101.382.080 299.566.633 29.008.979 328.575.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.277.363 -8.886.182
Dönem Karı (Zararı)
112.657.339 58.724.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.343.930 -16.754.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.227.815 1.357.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.077.588 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.589.944
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.487.644
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-365.602 33.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 159.723 33.179
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -525.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.446.945 263.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -4.193.641
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 4.697.448
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27 2.904.735 707.018
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 -5.855.487 -443.088
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-54.787.669 -25.802.235
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -54.787.669 -25.802.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 18.106.059 7.392.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.071.875 -46.238.333
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 646.612 -1.372.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -44.557.905 -23.731.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.173.389 -3.654.051
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -13.772.719 -46.214.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 940.939 -9.580.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 56.691.547 22.164.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 58.844 141.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.548.010 4.452.344
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 642.206 11.556.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.241.534 -4.268.698
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -11.518.897 -4.617.484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.258.767 -9.394.383
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 -685.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.495.124 331.564
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.495.124 331.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.888.032 -9.040.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -16.801.185 -8.627.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -86.847 -413.487
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -59.500
Alınan Faiz
30 4.193.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.192.606 8.834.271
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.915.628 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23 47.915.628
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.479.077
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.216.040 7.338.188
Kredilerden Nakit Girişleri
9 24.216.040 7.338.188
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -444.114 -72.024
Ödenen Faiz
29 -4.697.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
202.500 89.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.656.476 -9.446.294
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.656.476 -9.446.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.464.181 12.378.781
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.120.657 2.932.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 70.120.657 17.464.181
Finansal Yatırımlar
6 270.184 916.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
270.184 916.796
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 270.184 916.796
Ticari Alacaklar
125.836.654 73.833.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 149.202 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 125.687.452 73.821.289
Diğer Alacaklar
46.103.078 3.044.885
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 42.804.663 2.121.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.298.415 923.779
Stoklar
11 46.242.997 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
7.980.946 7.355.463
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 38.800
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.980.946 7.316.663
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 8.536.872 8.016.102
Diğer Dönen Varlıklar
12 10.996.070 7.361.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 10.996.070 7.361.845
ARA TOPLAM
316.087.458 135.975.224
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
323.087.458 142.975.224
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
685.000 685.000
Diğer Finansal Yatırımlar
6 685.000 685.000
Diğer Alacaklar
6.254 46.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.254 46.053
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 114.462.453 59.680.837
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 17.059.500 17.000.000
Maddi Duran Varlıklar
18 43.103.254 30.442.659
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 601.819 956.661
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 619.547 760.207
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 619.547 760.207
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 1.566.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.441.422 2.411.876
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.979.249 113.549.715
TOPLAM VARLIKLAR
501.066.707 256.524.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 45.845.178 21.511.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.845.178 21.511.446
Banka Kredileri
9 45.845.178 21.511.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 751.515 810.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vli Kısımları
751.515 810.522
Ticari Borçlar
83.152.832 23.556.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 83.152.832 23.556.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 432.163 373.319
Diğer Borçlar
5.482.094 6.293.416
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.643.816 4.592.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 838.278 1.701.416
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 18.368.862 17.726.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.135.605 11.518.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
177.984 723.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 43.280 63.628
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 134.704 660.029
ARA TOPLAM
171.346.233 82.514.463
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.346.233 82.514.463
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 661.292 1.164.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 661.292 1.164.091
Diğer Borçlar
0 4.736.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 4.736.688
Uzun Vadeli Karşılıklar
483.570 303.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21-31 483.570 303.499
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.862 6.204.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.491.095 88.718.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.566.633 150.274.978
Ödenmiş Sermaye
23.1 42.970.214 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.2 52.876.395 6.930.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.177.118 9.183.171
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3 9.257.261 9.257.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3 -52.047 -52.047
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.3 9.309.308 9.309.308
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -80.143 -74.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.4 2.450.638 1.670.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.5 90.710.188 30.557.400
Net Dönem Karı veya Zararı
101.382.080 60.933.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 29.008.979 17.531.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.575.612 167.806.198
TOPLAM KAYNAKLAR
501.066.707 256.524.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 266.111.937 123.172.811 111.966.559 45.872.922
Satışların Maliyeti
24 -141.224.821 -61.099.779 -67.583.672 -23.413.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.887.116 62.073.032 44.382.887 22.459.388
BRÜT KAR (ZARAR)
124.887.116 62.073.032 44.382.887 22.459.388
Genel Yönetim Giderleri
26 -18.117.004 -5.861.923 -7.613.150 -2.327.505
Pazarlama Giderleri
26 -11.536.087 -13.907.307 -6.321.220 -6.539.551
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -7.146.417 -3.453.118 -2.465.508 -1.207.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 22.564.448 6.652.502 6.278.119 4.365.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -18.241.386 -5.930.595 -1.990.649 -4.290.332
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.410.670 39.572.591 32.270.479 12.459.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 7.256.328 4.910.132 3.341.459 2.244.422
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -758.708 -2.521.383 -263.173 -1.563.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 33.287.669 25.802.235 13.341.003 6.221.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.195.959 67.763.575 48.689.768 19.362.478
Finansman Gelirleri
29 4.679.910 1.282.811 279.972 657.163
Finansman Giderleri
29 -6.112.471 -2.929.483 -1.165.468 -1.051.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
130.763.398 66.116.903 47.804.272 18.968.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.106.059 -7.392.485 -6.806.450 -3.204.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -17.135.605 -8.152.393 -6.324.728 -3.542.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -970.454 759.908 -481.722 338.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.657.339 58.724.418 40.997.822 15.763.852
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.657.339 58.724.418 40.997.822 15.763.852
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.6 11.275.259 9.172.385 813.949 1.659.680
Ana Ortaklık Payları
101.382.080 49.552.033 40.183.873 14.104.172
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.053 -36.849 6.052 -52.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -50.315 -65.152
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-6.053 3.403 6.052 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4 -6.053 3.403 6.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 10.063 0 13.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 10.063 13.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.053 -36.849 6.052 -52.122
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.651.286 58.687.569 41.003.874 15.711.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.275.259 9.172.385 7.221.256 7.363.529
Ana Ortaklık Payları
101.376.027 49.515.184 33.782.618 8.348.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976608


BIST18:051.945
Değişim :  1,82% |  34,78
Açılış :  1.928  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.953
En Düşük
1.880
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 17.577,00 1.129.538 % 10,00  
EUHOL 5,29 37.367.842 % 9,98  
SANEL 11,58 114.894.335 % 9,97  
PRKAB 53,05 160.669.111 % 9,97  
KAPLM 47,86 43.548.429 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4931 13,4952 % -0,09  
Euro 15,2072 15,2571 % -0,29  
Sterlin 18,1409 18,2319 % -0,19  
Frank 3,5835 3,6014 % -0,23  
Riyal 801,5640 801,7030 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 7,69  
Altın Gr. 802 802 1,22  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,80 23,83 -0,12  
Gümüş Gr. 10,32 10,33 -0,08  
B. Petrol 86,96 86,96 1,53