***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2021 18:26
***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansa


***SAFKR*** SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.250.000 -9.726 11.381.761 3.386.279 68.459 267.704 -255.672 -47.031 1.150.290 -76.314 12.747.947 57.863.697 247.480 58.111.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 -267.704 255.672 47.031 597.979 12.162.000 -12.747.947 47.031 0 47.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -106.116 5.301.283 5.195.167 0 5.195.167
Dönem Karı (Zararı)
30 5.301.283 5.301.283 116.374 5.417.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -106.116 -106.116 0 -106.116
Sermaye Arttırımı
30 6.000.000 -6.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
30 -4.000.000 -4.000.000 0 -4.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 3.765 1.828 5.593 0 5.593
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 0 0 0 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.250.000 -5.961 11.383.589 3.386.279 -37.657 1.748.269 2.085.686 5.301.283 59.111.488 363.854 59.475.342
Transferler
30 305.825 4.995.458 -5.301.283 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -159.918 12.093.339 11.933.421 -1.954 11.931.467
Dönem Karı (Zararı)
30 12.093.339 12.093.339 -1.954 12.091.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-159.918 -159.918 -159.918
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.961 5.961 5.961
Dönem Sonu Bakiyeler
35.250.000 0 11.383.589 3.386.279 -197.575 2.054.094 7.081.144 12.093.339 71.050.870 361.900 71.412.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.097.658 3.262.127
Dönem Karı (Zararı)
12.091.385 5.417.657
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 12.091.385 5.417.657
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.266.673 8.273.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.478.365 1.708.495
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.437 102.113
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 17.437 102.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.530 1.346.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 615.488 1.314.474
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 22.042 32.228
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -580.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-168.502 2.471.565
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.356.813 -4.709
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 952.500 1.026.047
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 803.511 1.450.227
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -567.700 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 365.818
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 0 365.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 912.266 2.212.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.423 -74.483
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -30.423 -74.483
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3 0 140.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.945.175 -9.221.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.281.592 -7.813.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -148.522 -692.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.430.114 -7.121.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.755 77.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.755 77.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.631.142 1.494.328
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -1.427.338 1.902.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.187.434 -4.284.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -40.819 48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.146.615 -4.333.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 17.515 -775.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.214 -247.592
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 48.510 -51.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 14.704 -195.839
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6 154.805 732.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-203.632 -307.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -51.925 -167.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -151.707 -139.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.412.883 4.469.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -315.225 -384.433
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -823.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.181.096 -3.601.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.131 557.358
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 50.131 310.868
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 246.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.231.227 -1.708.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -870.591 -1.597.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -360.636 -110.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.450.256
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.667.267 -2.689.830
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.961 5.593
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 5.961 5.593
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.351.432 2.330.624
Kredilerden Nakit Girişleri
47 12.351.432 2.330.624
Ödenen Temettüler
30 0 -4.000.000
Ödenen Faiz
37 -952.500 -1.026.047
Alınan Faiz
1.262.374 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.583.829 -3.029.096
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.583.829 -3.029.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 4.875.918 7.900.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 26.459.747 4.871.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 26.554.187 4.875.918
Ticari Alacaklar
7 30.909.587 33.012.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 956.035 807.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.953.552 32.204.614
Diğer Alacaklar
9 262.867 250.112
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 149.650 149.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 113.217 100.462
Stoklar
10 19.830.585 17.199.443
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.939.535 2.579.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.939.535 2.579.322
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 4.359 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 240.390 188.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 240.390 188.465
ARA TOPLAM
81.741.510 58.105.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.741.510 58.105.387
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.450.256 2.450.256
Maddi Duran Varlıklar
14 25.328.644 25.744.571
Arazi ve Arsalar
14 2.369.760 2.369.760
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 52.880 69.096
Binalar
14 20.420.534 20.825.120
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.432.344 1.581.987
Taşıtlar
14 308.040 284.123
Mobilya ve Demirbaşlar
14 625.855 495.041
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 57.534 43.901
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 61.697 75.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 3.442.839 3.293.757
Şerefiye
18 1.950.370 1.950.370
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.492.469 1.343.387
Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.128 8.003
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.128 8.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 650.443 715.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.947.310 32.212.447
TOPLAM VARLIKLAR
113.688.820 90.317.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.164.535 5.262.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.164.535 5.262.150
Banka Kredileri
47 1.164.535 5.262.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.767.541 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.767.541 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.767.541 0
Ticari Borçlar
7 13.568.564 15.323.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.982 48.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.560.582 15.274.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 342.042 324.527
Diğer Borçlar
9 1.431.734 1.368.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 48.510 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.383.224 1.368.520
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.262.676 2.107.871
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 46.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.262.676 2.060.943
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.555.321 704.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.883.305 2.581.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 448.229 588.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.435.076 1.993.034
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 151.705
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 151.705
ARA TOPLAM
25.975.718 27.824.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.975.718 27.824.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 12.681.506 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 12.681.506 0
Banka Kredileri
47 12.681.506 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.618.826 3.018.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.618.826 3.018.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.300.332 3.018.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.276.050 30.842.492
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.050.870 59.111.488
Ödenmiş Sermaye
30 35.250.000 35.250.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 0 -5.961
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.383.589 11.383.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.188.704 3.348.622
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.188.704 3.348.622
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 3.386.279 3.386.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -197.575 -37.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Yasal Yedekler
30 2.054.094 1.748.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.081.144 2.085.686
Net Dönem Karı veya Zararı
41 12.093.339 5.301.283
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
361.900 363.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.412.770 59.475.342
TOPLAM KAYNAKLAR
113.688.820 90.317.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 105.106.254 117.034.073
Satışların Maliyeti
31 -74.130.180 -88.788.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.976.074 28.245.769
BRÜT KAR (ZARAR)
30.976.074 28.245.769
Genel Yönetim Giderleri
33 -5.654.669 -6.277.531
Pazarlama Giderleri
33 -6.943.815 -8.960.401
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.198.988 -2.710.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 4.445.787 3.359.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.907.379 -6.192.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.717.010 7.464.376
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 402.652 73.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -899 -377.850
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 30.466 -77.247
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.149.229 7.082.760
Finansman Gelirleri
37 3.925.361 1.390.112
Finansman Giderleri
37 -4.458.026 -1.684.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.616.564 6.787.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.525.179 -1.370.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.415.503 -1.527.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -109.676 157.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.091.385 5.417.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.091.385 5.417.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 -1.954 116.374
Ana Ortaklık Payları
41 12.093.339 5.301.283
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-159.919 -106.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -199.899 -132.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 39.980 26.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 39.980 26.529
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
38 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
38 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-159.919 -106.116
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.931.466 5.311.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.954 116.374
Ana Ortaklık Payları
11.933.420 5.195.167http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905508


BIST
17:562.860
Değişim :  -0,28% |  -8,04
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:56
TKNSA 9,57 302.105.084 % 10,00  
POLHO 6,38 192.225.609 % 10,00  
COSMO 20,90 4.363.217 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.009.534 % 9,99  
BARMA 47,90 56.361.487 % 9,96  
17:56 Alış Satış %  
Dolar 17,9470 17,9559 % 0,10  
Euro 18,3982 18,4093 % -0,67  
Sterlin 21,6666 21,7753 % -0,77  
Frank 18,9174 19,0313 % -0,40  
Riyal 4,7633 4,7872 % -0,01  
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 3,62  
Altın Gr. 1.033 1.033 0,65  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.931 6.995 3,00  
Yarım 3.377 3.420 2,00  
Çeyrek 1.694 1.709 0,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,50 0,17  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,09  
B. Petrol 97,87 97,87 -1,73