***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 21:12***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 7.197.428 7.461.654
Satışların Maliyeti
24 -6.431.034 -6.316.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
766.394 1.145.196
BRÜT KAR (ZARAR)
766.394 1.145.196
Genel Yönetim Giderleri
25 -781.648 -740.430
Pazarlama Giderleri
25 -373.996 -391.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 943.862 423.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -754.791 -390.193
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-200.179 46.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 110.039 186.557
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -1.650
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.140 231.850
Finansman Gelirleri
28 181.254 37.966
Finansman Giderleri
29 -293.288 -61.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-202.174 208.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.580 -120.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -67.580 -120.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.754 87.532
DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.754 87.532
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-269.754 87.532
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 21.096 922.927 1.253.950 534.006 534.006 534.006
Transferler
534.006 -534.006
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.169 87.532 86.363 86.363
Dönem Sonu Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 19.927 922.927 1.787.956 87.532 22.589.366 0 22.589.366
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 13.225.000 6.546.024 12.362 922.927 1.188.857 337.872 22.233.042 22.233.042
Transferler
337.872 -337.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-914 -269.754 -270.668 -270.668
Dönem Sonu Bakiyeler
25 13.225.000 6.546.024 11.448 922.927 1.526.729 -269.754 21.962.374 0 21.962.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-841.984 -120.664
Dönem Karı (Zararı)
-269.754 87.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-269.754 87.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.458.457 -1.179.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 55.230 51.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-13 -31.019 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-13 -31.019 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
539 -2.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 539 -2.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.263 3.469
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.263 3.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 67.351 120.595
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.918 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
10-14 -1.563.213 -1.352.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
934.102 992.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.682.603 -878.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.682.603 -878.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
397.028 35.491
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -45.582 -66.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 442.610 101.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.705.067 -1.007.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -261.466 321.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-245.320 2.165.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 68.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -245.320 2.097.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 191.387 195.364
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.561 -157.180
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -288.561 -157.180
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 790.873 554.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-627.375 -236.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -627.375 -236.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-794.109 -99.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -47.875 -21.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.484 97.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 87.050 108.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.050 108.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -45.566 -11.009
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.566 -11.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
682.449 -735.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 682.449 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -735.090
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.051 -757.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -118.051 -757.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.922.902 3.837.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.804.851 3.080.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.75418:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,00 18,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 0,01  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37