***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 17:45***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.225.000 123.907.468 44.904.349 -119.075 268.591 -10.101.063 14.895.310 209.980.580 209.980.580
Transferler
1.150.935 13.744.375 -14.895.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.773.146 12.289 1.107.537 19.382.037 41.275.009 41.275.009
Sermaye Arttırımı
13.775.000 -13.775.000 0 0
Kar Payları
-3.622.500 -3.622.500 -3.622.500
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.677.495 -106.786 1.419.526 1.128.349 19.382.037 247.633.089 247.633.089
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
2.223.401 20.583.937 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.399.250 -42.802 1.399.250 17.351.126 17.308.324 17.308.324
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000 0 0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 64.385.389 -159.974 3.642.927 13.480.715 17.351.126 258.832.651 258.832.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.266.772 -43.817.155
Dönem Karı (Zararı)
17.351.126 19.382.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.351.126 19.382.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.224.615 -5.724.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 2.378.468 1.769.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.928.871 -2.471.738
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.932.111 -2.484.414
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.240 12.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-112.565 -331.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -112.565 -331.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.288.699 -4.679.377
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.545.397 -3.811.801
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-743.302 -867.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.802 -5.180.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-42.802 -5.180.998
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 4.344.389 5.131.198
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16.953 38.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.476.555 -53.778.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.789.117 -14.990.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.936 236.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.828.053 -15.227.090
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.321 -3.259.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
100.321 -3.259.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-326.559 -480.918
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.307.435 -40.875.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.938.269 -41.590.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.630.834 715.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
268.001 5.827.665
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
268.001 5.827.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.900.814 -40.121.247
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -3.622.500
Alınan Faiz
38 4.530.234 3.811.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.896.192 -3.885.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-179.473 -314.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.712 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.712 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.185 -314.856
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -72.440 -85.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -112.745 -229.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.953 498.501
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
169.953 498.501
Kredilerden Nakit Girişleri
169.953 498.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.276.292 -43.633.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.276.292 -43.633.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.558.812 73.233.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.282.520 29.599.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 68.282.520 81.558.812
Ticari Alacaklar
261.279.871 271.679.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.948 102.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 261.137.923 271.576.436
Diğer Alacaklar
6.844 8.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.844 8.829
Stoklar
11 1.808.442 470.767
Diğer Dönen Varlıklar
30.818 129.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 30.818 129.154
ARA TOPLAM
331.408.495 353.846.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.408.495 353.846.990
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.603.740 6.923.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.603.740 6.923.916
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Maddi Duran Varlıklar
101.432.291 103.616.335
Arazi ve Arsalar
15 124.000 124.000
Binalar
15 100.750.221 102.833.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 194.349 191.882
Taşıtlar
15 0 7.500
Mobilya ve Demirbaşlar
15 363.721 459.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268.832 283.783
Bilgisayar Yazılımları
18 268.832 283.783
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.639.964 114.159.135
TOPLAM VARLIKLAR
441.048.459 468.006.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.953 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
169.953 0
Banka Kredileri
169.953 0
Ticari Borçlar
162.742.621 198.782.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 162.143.424 198.350.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 599.197 431.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 441.481 370.361
Diğer Borçlar
120.376 118.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 120.376 118.090
Ertelenmiş Gelirler
962.172 376.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 962.172 376.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.184.506 664.522
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.838 265.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 270.838 265.094
ARA TOPLAM
165.891.947 200.576.995
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.891.947 200.576.995
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.261.923 2.095.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.261.923 2.095.856
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 14.061.938 13.808.947
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.323.861 15.904.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.215.808 216.481.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.832.651 251.524.327
Ödenmiş Sermaye
30 60.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 100.132.468 110.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.225.415 65.667.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.385.389 65.784.639
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
64.385.389 65.784.639
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-159.974 -117.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.642.927 1.419.526
Yasal Yedekler
30 3.642.927 1.419.526
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.480.715 1.497.528
Net Dönem Karı veya Zararı
17.351.126 22.807.338
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.832.651 251.524.327
TOPLAM KAYNAKLAR
441.048.459 468.006.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 627.649.655 605.857.855 180.016.165 204.233.403
Satışların Maliyeti
31 -612.608.157 -591.128.125 -175.719.702 -198.938.460
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.041.498 14.729.730 4.296.463 5.294.943
BRÜT KAR (ZARAR)
15.041.498 14.729.730 4.296.463 5.294.943
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -4.608.309 -4.417.747 -1.464.319 -1.539.672
Pazarlama Giderleri
33,34 -9.261.322 -10.079.145 -2.952.376 -3.773.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 34.448.889 43.304.905 7.685.456 13.307.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -20.649.893 -25.291.843 -2.744.898 -5.958.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.970.863 18.245.900 4.820.326 7.330.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.970.863 18.245.900 4.820.326 7.330.866
Finansman Gelirleri
38 9.036.222 7.096.535 2.647.326 1.709.727
Finansman Giderleri
38 -2.311.570 -829.200 -468.303 -115.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.695.515 24.513.235 6.999.349 8.925.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.344.389 -5.131.198 -1.401.549 -1.863.028
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -4.080.698 -5.849.383 -1.386.363 -2.066.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -263.691 718.185 -15.186 202.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.351.126 19.382.037 5.597.800 7.062.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.351.126 19.382.037 5.597.800 7.062.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.351.126 19.382.037 5.597.800 7.062.059
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,29000000 0,32000000 0,09000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.802 21.892.972 -28.888 481.141
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 27.073.970 0 503.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -53.502 15.361 -36.110 6.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.700 -5.196.359 7.222 -27.992
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 10.700 -5.196.359 7.222 -27.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.802 21.892.972 -28.888 481.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.308.324 41.275.009 5.568.912 7.543.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.308.324 41.275.009 5.568.912 7.543.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564393


BIST
18:051.483
Değişim :  -2,30% |  -34,84
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523
En Düşük
1.483
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1744 7,1763 % 1,00  
Euro 8,7167 8,7211 % 0,98  
Sterlin 10,0975 10,1482 % 0,98  
Frank 7,8775 7,9249 % 0,74  
Riyal 1,9075 1,9170 % 0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -5,56  
Altın Gr. 416 416 3,04  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 0,09  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,09  
B. Petrol 66,04 66,04 1,56