***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 18:26***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
3.085.855 22.622.718 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.919 -25.447 3.264.919 18.129.307 18.103.860 18.103.860
Sermaye Arttırımı
20.000.000 -20.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 60.654.052 -191.103 6.728.782 19.834.770 18.129.307 265.288.276 265.288.276
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 80.132.468 75.162.179 -193.126 6.728.782 27.669.804 26.840.328 296.340.435 296.340.435
Transferler
2.807.734 24.032.594 -26.840.328 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.685.093 -136.868 1.685.093 16.562.425 16.425.557 16.425.557
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -10.000.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 70.132.468 73.477.086 -329.994 9.536.516 33.387.491 16.562.425 292.765.992 292.765.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.096.189 35.735.215
Dönem Karı (Zararı)
16.562.425 18.129.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.562.425 18.129.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.393 6.945.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 3.088.012 2.383.784
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.364.548 2.380.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.352.419 2.350.388
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.129 30.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.468 296.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -6.468 296.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.292.696 -2.618.845
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.663.745 -625.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-628.951 -1.992.923
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-136.868 -25.447
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-136.868 -25.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 7.255.556 4.553.403
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.192.691 -24.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.775.834 10.132.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.044.795 126.376.522
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.038 215.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.133.833 126.160.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.386.184 54.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.386.184 54.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.556.195 -553.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.433.090 -112.664.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.614.279 -116.572.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.181.189 3.908.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.665.860 -3.080.534
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.665.860 -3.080.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.417.652 35.207.819
Alınan Faiz
38 5.464.559 3.386.441
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -7.786.022 -2.859.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
17.597.578 -175.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-262.892 -175.953
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -155.773 -99.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -107.119 -76.881
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.860.470 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.000.000 -20.000.000
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.693.767 15.559.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.693.767 15.559.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.650.250 32.223.681
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 58.344.017 47.782.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 58.344.017 35.650.250
Ticari Alacaklar
8 209.738.111 245.764.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 79.087 168.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
209.659.024 245.595.855
Diğer Alacaklar
58.307 71.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 58.307 71.619
Stoklar
11 3.376.244 2.451.109
Diğer Dönen Varlıklar
214.385 255.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 214.385 255.769
ARA TOPLAM
271.731.064 284.192.789
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
271.731.064 284.192.789
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.467.278 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.467.278 0
Diğer Alacaklar
3.612 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.612 3.335.101
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 230.000 15.295.000
Maddi Duran Varlıklar
110.782.818 113.263.729
Binalar
15 110.300.908 112.795.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 180.253 151.318
Mobilya ve Demirbaşlar
15 280.684 292.662
Özel Maliyetler
15 20.973 24.749
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170.581 136.606
Bilgisayar Yazılımları
18 170.581 136.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.654.289 132.030.436
TOPLAM VARLIKLAR
389.385.353 416.223.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 71.984.693 93.045.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 71.368.181 92.353.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
616.512 691.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 676.056 815.753
Diğer Borçlar
225.770 466.044
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 225.770 466.044
Ertelenmiş Gelirler
370.768 651.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 370.768 651.294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.430.848 1.621.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
749.190 270.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 749.190 270.191
ARA TOPLAM
75.437.325 96.869.840
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.437.325 96.869.840
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.727.320 2.558.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.727.320 2.558.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 18.454.716 20.454.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.182.036 23.012.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.619.361 119.882.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
292.765.992 296.340.435
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 70.132.468 80.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.147.092 74.969.053
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.147.092 74.969.053
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
73.477.086 75.162.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-329.994 -193.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.536.516 6.728.782
Yasal Yedekler
30 9.536.516 6.728.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.387.491 27.669.804
Net Dönem Karı veya Zararı
16.562.425 26.840.328
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
292.765.992 296.340.435
TOPLAM KAYNAKLAR
389.385.353 416.223.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 607.864.476 582.550.794 198.514.903 166.621.078
Satışların Maliyeti
31 -589.953.173 -567.402.789 -192.034.501 -161.590.711
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.911.303 15.148.005 6.480.402 5.030.367
BRÜT KAR (ZARAR)
17.911.303 15.148.005 33,34 -5.099.538 -5.112.850 -1.610.103 -1.860.865
Pazarlama Giderleri
33,34 -12.386.541 -9.649.360 -3.938.802 -3.252.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 61.923.916 42.365.341 27.045.355 6.646.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -52.219.138 -24.634.445 -24.233.346 -1.278.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.130.002 18.116.691 3.743.506 5.285.739
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 2.795.470 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.925.472 18.116.691 3.743.506 5.285.739
Finansman Gelirleri
38 14.044.036 7.414.655 8.126.550 2.515.345
Finansman Giderleri
38 -3.151.527 -2.848.636 -3.076.228 -450.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.817.981 22.682.710 8.793.828 7.350.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.255.556 -4.553.403 -1.936.923 -1.473.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -9.216.870 -4.337.830 -1.818.848 -1.673.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 1.961.314 -215.573 -118.075 200.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.562.425 18.129.307 6.856.905 5.877.027
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.562.425 18.129.307 6.856.905 5.877.027
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.562.425 18.129.307 6.856.905 5.877.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,18000000 0,20000000 0,08000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.868 -25.447 -192.130 -14.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 -175.472 -31.809 -246.321 -17.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.604 6.362 54.191 3.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 38.604 6.362 54.191 3.501
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.868 -25.447 -192.130 -14.001
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.425.557 18.103.860 6.664.775 5.863.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.425.557 18.103.860 6.664.775 5.863.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715905


BIST
18:051.483
Değişim :  -2,30% |  -34,84
Açılış :  1.507  
Önceki Kapanış :  1.518  
En Yüksek
1.523
En Düşük
1.483
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1737 7,1758 % 0,99  
Euro 8,7152 8,7234 % 1,01  
Sterlin 10,0980 10,1486 % 0,99  
Frank 7,8795 7,9270 % 0,77  
Riyal 1,9080 1,9175 % 0,99  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -3,98  
Altın Gr. 415 416 3,05  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,75 27,78 0,10  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 0,08  
B. Petrol 66,21 66,21 1,73