***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:19***SANKO*** SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.784.639 -117.172 1.419.526 1.497.528 22.807.338 251.524.327 251.524.327
Transferler
22.807.338 -22.807.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-583.020 -6.882 583.020 5.148.831 5.141.949 5.141.949
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 110.132.468 65.201.619 -124.054 1.419.526 24.887.886 5.148.831 256.666.276 256.666.276
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 63.918.971 -165.656 3.642.927 13.947.133 25.708.573 267.184.416 267.184.416
Transferler
25.708.573 -25.708.573 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.332.084 7.807 2.332.084 7.967.227 7.975.034 7.975.034
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 100.132.468 61.586.887 -157.849 3.642.927 41.987.790 7.967.227 275.159.450 275.159.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.887.035 -1.360.336
Dönem Karı (Zararı)
7.967.227 5.148.831
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.967.227 5.148.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.397.777 2.939.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15,18 796.803 789.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
935.328 849.936
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 885.901 852.983
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 49.427 -3.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
177.128 210.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 177.128 210.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
482.022 -491.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.155.468 -62.218
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-673.446 -429.197
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.807 109.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
7.807 109.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 2.006.805 1.435.131
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.116 36.240
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.552.915 -10.037.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.165.543 9.286.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
202.292 -17.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.963.251 9.303.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.344 39.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.344 39.619
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.051.980 -228.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.783.908 -19.409.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
157.620 -20.314.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.626.288 905.682
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.212 274.176
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-342.212 274.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.917.919 -1.948.918
Alınan Faiz
38 830.470 1.498.427
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -2.861.354 -909.845
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.762 -72.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 462
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.762 -73.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -36.762 -34.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -38.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
132.591 162.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.591 162.628
Kredilerden Nakit Girişleri
132.591 162.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.982.864 -1.270.585
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.982.864 -1.270.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.223.681 81.558.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 49.206.545 80.288.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 49.206.545 32.223.681
Ticari Alacaklar
288.126.403 295.795.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 203.969 405.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 287.922.434 295.389.545
Diğer Alacaklar
46.809 8.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 46.809 8.029
Stoklar
11 2.855.557 1.734.070
Diğer Dönen Varlıklar
88.084 124.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 88.084 124.520
ARA TOPLAM
340.323.398 329.885.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.323.398 329.885.554
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
625.697 2.089.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 625.697 2.089.767
Diğer Alacaklar
3.335.101 3.335.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.335.101 3.335.101
Maddi Duran Varlıklar
100.006.491 100.720.627
Arazi ve Arsalar
15 124.000 124.000
Binalar
15 99.361.702 100.055.961
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 185.339 185.042
Mobilya ve Demirbaşlar
15 335.450 355.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.891 226.796
Bilgisayar Yazılımları
18 180.891 226.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.148.180 106.372.291
TOPLAM VARLIKLAR
444.471.578 436.257.845
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.591 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
132.591 0
Banka Kredileri
132.591 0
Ticari Borçlar
149.571.193 148.445.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 148.656.030 147.838.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 915.163 606.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28 530.643 959.773
Diğer Borçlar
117.688 120.206
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 117.688 120.206
Ertelenmiş Gelirler
961.666 907.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 961.666 907.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
41 1.608.563 2.734.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
352.946 309.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 352.946 309.947
ARA TOPLAM
153.275.290 153.476.808
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.275.290 153.476.808
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.469.296 2.301.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28 2.469.296 2.301.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 13.567.542 13.294.694
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.036.838 15.596.621
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.312.128 169.073.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
275.159.450 267.184.416
Ödenmiş Sermaye
30 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 100.132.468 100.132.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.429.038 63.753.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.586.887 63.918.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
61.586.887 63.918.971
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-157.849 -165.656
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.642.927 3.642.927
Yasal Yedekler
30 3.642.927 3.642.927
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 41.987.790 13.947.133
Net Dönem Karı veya Zararı
7.967.227 25.708.573
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
275.159.450 267.184.416
TOPLAM KAYNAKLAR
444.471.578 436.257.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 223.245.191 202.425.062
Satışların Maliyeti
31 -217.741.799 -197.741.481
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.503.392 4.683.581
BRÜT KAR (ZARAR)
5.503.392 4.683.581
Genel Yönetim Giderleri
33,34 -1.516.622 -1.588.305
Pazarlama Giderleri
33,34 -3.022.314 -3.205.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 28.328.636 19.241.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -20.711.566 -14.294.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.581.526 4.836.864
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.581.526 4.836.864
Finansman Gelirleri
38 2.907.319 2.347.086
Finansman Giderleri
38 -1.514.813 -599.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.974.032 6.583.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.006.805 -1.435.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -1.735.909 -1.110.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 -270.896 -324.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.967.227 5.148.831
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.967.227 5.148.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.967.227 5.148.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 42 0,13000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.807 -6.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39 9.759 -8.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.952 1.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39,41 -1.952 1.720
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.807 -6.882
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.975.034 5.141.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.975.034 5.141.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603611


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4354 7,4443 % 1,14  
Euro 8,9749 8,9954 % 1,04  
Sterlin 10,3483 10,4002 % 1,00  
Frank 8,0612 8,1098 % 0,58  
Riyal 1,9751 1,9850 % 0,98  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -13,94  
Altın Gr. 411 411 0,61  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,35 26,37 -0,35  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 -0,02  
B. Petrol 64,39 64,39 1,69