***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.07.2020 00:19***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.462 6 1.468
Kar Dağıtımı
23 4.296 -180 -4.116
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.425 1.462 93 85.654
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
23 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Yeni Bakiye
23 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.712 20 7.732
Kar Dağıtımı
23 -4.616 4.616
Diğer
-4.616 4.616
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 7.712 208 85.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29 44.736 41.812 23.704 21.787
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
44.736 41.812 23.704 21.787
Finansal Kiralama Gelirleri
27.878 27.478 14.539 14.115
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
16.858 14.334 9.165 7.672
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -33.562 -48.086 -16.762 -24.613
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13.393 -24.391 -6.150 -13.134
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.492 -853 -1.693 -396
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-14.962 -20.482 -7.568 -9.869
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.715 -2.360 -1.351 -1.214
BRÜT KAR (ZARAR)
11.174 -6.274 6.942 -2.826
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -25.710 -13.907 -12.199 -6.877
Personel Giderleri
-4.776 -4.243 -2.523 -2.142
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-97 -106 -48 -37
Genel İşletme Giderleri
-20.837 -9.558 -9.628 -4.698
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.536 -20.181 -5.257 -9.703
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 79.671 73.734 38.079 28.421
Bankalardan Alınan Faizler
420 100 396 40
Türev Finansal İşlemler Karı
0 403 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
60.340 64.058 28.616 25.128
Diğer
18.911 9.173 9.067 3.253
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -10.589 -1.742 -1.952 2.369
Özel Karşılıklar
-7.592 -1.665 -3.696 -728
Genel Karşılıklar
-3.000 0 1.750 3.000
Diğer
3 -77 -6 97
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -46.181 -51.436 -26.201 -22.439
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -153 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-46.096 -50.528 -26.177 -22.025
Diğer
-85 -755 -24 -414
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.365 375 4.669 -1.352
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.365 375 4.669 -1.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
35 -633 1.081 -2.722 273
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
13 -3.095 0 -3.093 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 2.462 1.081 371 273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.732 1.456 1.947 -1.079
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.732 1.456 1.947 -1.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -6 10 -5
Ana Ortaklık Payları
7.712 1.462 1.937 -1.074
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
11.453 -3.191
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
46.606 32.282
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-32.929 -43.985
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.130 22.638
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 445 568
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.776 -4.243
Diğer
-31.023 -10.451
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-21.381 20.318
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-52.612 2.869
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.044 -1.837
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
29.015 -3.615
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-19.566 49.363
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.396 -2.312
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.430 -24.150
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.928 17.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-24.695 -9.369
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18.920 4.173
Diğer
-9 -20
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.784 -5.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
474.500 338.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-418.144 -354.481
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
56.356 -16.231
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1 8
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
40.643 -4.312
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.663 12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 60.306 8.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.732 1.456
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.732 1.456


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 59.302 1.012 60.314 3.220 16.446 19.666
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5 4.513 0 4.513 9.292 0 9.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 190.625 318.142 508.767 172.728 285.297 458.025
Kiralama İşlemleri (Net)
152.097 318.142 470.239 121.258 285.297 406.555
Finansal Kiralama Alacakları
207.281 346.636 553.917 162.274 321.873 484.147
Faaliyet Kiralaması Alacakları
1.302 751 2.053 1.128 741 1.869
Kazanılmamış Gelirler (-)
-56.486 -29.245 -85.731 -42.144 -37.317 -79.461
Takipteki Alacaklar
79.966 0 79.966 97.380 0 97.380
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-41.438 0 -41.438 -45.910 0 -45.910
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246 245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 116.240 0 116.240 113.735 0 113.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 31 0 31 27 0 27
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
12 534 0 534 2.331 0 2.331
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 15.966 0 15.966 17.565 0 17.565
DİĞER AKTİFLER
14 5.900 2.006 7.906 4.588 1.765 6.353
ARA TOPLAM
407.806 321.161 728.967 338.181 303.509 641.690
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15 6.198 0 6.198 928 0 928
Satış Amaçlı
6.198 0 6.198 928 0 928
VARLIKLAR TOPLAMI
414.004 321.161 735.165 339.109 303.509 642.618
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 148.031 114.869 262.900 123.125 158.708 281.833
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 44.043 0 44.043 15.028 0 15.028
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 303.223 0 303.223 250.194 0 250.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
20 4.680 0 4.680 1.586 0 1.586
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.581 0 1.581 1.487 0 1.487
Genel Karşılıklar
3.000 0 3.000 0 0 0
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
21 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 4.622 0 4.622 5.588 0 5.588
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
22 27.242 2.677 29.919 8.512 1.831 10.343
ARA TOPLAM
531.841 117.546 649.387 404.033 160.539 564.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
85.778 0 85.778 78.046 0 78.046
Ödenmiş Sermaye
23 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
23 14.282 0 14.282 14.282 0 14.282
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
13.152 0 13.152 13.152 0 13.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 10.489 0 10.489 10.489 0 10.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
23 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
24 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
7.162 0 7.162 7.162 0 7.162
Olağanüstü Yedekler
10.815 0 10.815 10.815 0 10.815
Kar veya Zarar
-7.329 0 -7.329 -15.041 0 -15.041
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.712 0 7.712 -4.616 0 -4.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 208 0 208 188 0 188
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
617.619 117.546 735.165 482.079 160.539 642.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
38 751.137 1.477.558 2.228.695 772.043 1.475.091 2.247.134
VERİLEN TEMİNATLAR
27 90.505 0 90.505 90.087 0 90.087
TAAHHÜTLER
27 20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
Cayılabilir Taahhütler
20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
Kiralama Taahhütleri
20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
Finansal Kiralama Taahhütleri
20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
11.866 5.541 17.407 16.898 4.652 21.550
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
874.152 1.490.533 2.364.685 880.659 1.487.344 2.368.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864051


BIST12:351.127
Değişim :  -0,76% |  -8,65
Açılış :  1.137  
Önceki Kapanış :  1.136  
En Yüksek
1.137
En Düşük
1.125
BIST En Aktif Hisseler
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1024 9,1481 % -0,23  
Frank 7,6023 7,6481 % -0,71  
Riyal 1,8554 1,8647 % -0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.975 1.975 18,55  
Altın Gr. 443 443 3,69  
Cumhuriyet 2.913 2.966 16,60  
Tam 3.001 3.052 17,10  
Yarım 1.456 1.488 8,40  
Çeyrek 731 746 4,20  
Gümüş.Ons 24,34 24,40 0,87  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 0,18  
B. Petrol 43,65 43,65 0,40