***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2018 18:15***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 10.686.329.979 8.643.408.122
Satışların Maliyeti
28 -9.866.695.177 -7.981.450.887
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
819.634.802 661.957.235
BRÜT KAR (ZARAR)
819.634.802 661.957.235
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -87.030.512 -74.052.667
Pazarlama Giderleri
29-30 -433.844.038 -355.841.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 441.022.758 303.412.736
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -358.491.318 -238.947.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
381.291.692 296.528.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 16.518.094 16.321.060
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -127.959 -953.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
397.681.827 311.896.511
Finansman Giderleri
33 -21.171.801 -6.825.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
376.510.026 305.071.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.409.894 -61.453.898
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -79.154.232 -57.635.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.744.338 -3.818.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
301.100.132 243.617.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
301.100.132 243.617.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.644 1.357
Ana Ortaklık Payları
301.098.488 243.615.801
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,48500000 0,39200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
10.338.176 137.859.000 -148.197.176 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.129.409 243.615.801 236.486.392 1.323 236.487.715
Kar Payları
-42.500.000 -42.500.000 -42.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.575.809 301.098.488 296.522.679 1.613 296.524.292
Kar Payları
27 -51.543.000 -51.543.000 -51.543.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.583.447 206.570.212
Dönem Karı (Zararı)
301.100.132 243.617.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
301.100.132 243.617.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.437.100 134.430.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 28.799.934 21.205.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 15.998.715 32.231.310
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 8.426.606 9.534.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.737.261 -2.262.442
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -8.434.540 -9.087.897
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 21.171.801 6.825.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 20.249.206 11.943.855
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 75.409.894 61.453.898
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -3.209.919 -2.604.206
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 -1.974.597 2.927.259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-197.888.304 -92.157.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -639.857.616 -418.232.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 5.738.962 10.395.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -69.934.249 -86.389.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 300.189 162.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 509.418.581 404.825.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -15.694.892 -11.208.287
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 1.360.304 1.612.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 10.780.417 6.678.473
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
259.648.928 285.889.650
Ödenen Faiz
33 -21.171.801 -6.825.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -12.250.980 -10.890.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3515:141.405
Değişim :  -0,40% |  -5,67
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.402
BIST En Aktif Hisseler15:12
ALKA 16,50 4.569.076 % 10,00  
TKURU 224,00 7.899.939 % 9,97  
NIBAS 13,12 6.250.640 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
YAPRK 32,26 3.149.549 % 9,95  
15:12 Alış Satış %  
Dolar 8,6908 8,6930 % -0,18  
Euro 10,3908 10,3972 % -0,08  
Sterlin 12,0461 12,1065 % -0,36  
Frank 9,4417 9,4986 % -0,07  
Riyal 2,3111 2,3227 % -0,18  
15:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.786 10,34  
Altın Gr. 499 499 1,78  
Cumhuriyet 3.302 3.352 0,00  
Tam 3.287 3.370 -0,93  
Yarım 1.589 1.630 -0,45  
Çeyrek 797 815 -0,22  
Gümüş.Ons 26,16 26,19 0,24  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 0,05  
B. Petrol 75,42 75,42 -0,14