***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:29***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.284.102.180 2.675.287.016
Satışların Maliyeti
28 -2.966.003.174 -2.443.151.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.099.006 232.135.615
BRÜT KAR (ZARAR)
318.099.006 232.135.615
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -24.533.401 -19.996.187
Pazarlama Giderleri
29-30 -133.003.960 -110.234.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 127.609.862 89.099.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -96.931.738 -61.123.304
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
191.239.769 129.880.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 5.829.131 3.988.548
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -58.656 -29.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.010.244 133.839.536
Finansman Giderleri
33 -1.813.431 -1.354.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.196.813 132.485.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.150.831 -26.697.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -48.673.441 -33.846.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 5.522.610 7.148.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
152.045.982 105.787.572
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.045.982 105.787.572
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
793 603
Ana Ortaklık Payları
152.045.189 105.786.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,24500000 0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
0 243.615.801 -243.615.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.852.018 105.786.969 102.934.951 588 102.935.539
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -38.355.513 121.838.094 1.197.600.638 105.786.969 2.007.870.188 11.988 2.007.882.176
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
301.098.488 -301.098.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.352.085 0 152.045.189 149.693.104 779 149.693.883
Kar Payları
27 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -42.431.389 134.155.774 1.433.378.210 152.045.189 2.298.147.784 13.792 2.298.161.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.124.684 -67.592.333
Dönem Karı (Zararı)
152.045.982 105.787.572
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
152.045.982 105.787.572
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.278.649 82.419.612
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 9.107.460 6.360.709
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.914.740 4.075.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 2.818.068 1.736.438
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.989.805 -1.224.205
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.803.236 -2.578.332
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.813.431 1.354.127
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 25.174.487 18.824.348
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 43.150.831 26.697.837
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -621.960 -378.093
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 31.724.828 26.327.343
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.078.862 -244.440.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -561.407.374 -441.568.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -16.321.772 -33.341.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -372.097.519 -265.914.957
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -11.429.756 -8.950.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 789.628.376 535.265.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -19.178.448 -18.184.790
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -151.877 720.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -27.120.492 -12.466.225
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.245.769 -56.233.334
Ödenen Faiz
33 -1.813.431 -1.354.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -3.759.348 -2.940.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -14.548.306 -7.064.807
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.014.011 -15.943.231
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 836.485 474.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -36.725.579 -18.995.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 71.847 0
Alınan Faiz
32 3.803.236 2.578.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.345.833 29.886.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 39.679.034 73.233.159
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.024.867 -43.347.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.235.160 -53.649.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.235.160 -53.649.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 217.439.028 210.218.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 205.203.868 156.568.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
152.045.982 105.787.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.352.099 -2.852.033
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.940.124 -3.565.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
588.025 713.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
588.025 713.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.352.099 -2.852.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
149.693.883 102.935.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 779 588
Ana Ortaklık Payları
149.693.104 102.934.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 205.203.868 217.439.028
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
3.662.658.202 3.191.284.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 415.907 3.039.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.662.242.295 3.188.244.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
99.021.006 73.113.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 512.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 99.021.006 72.600.402
Stoklar
13 1.385.142.200 1.013.044.681
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.694.423 5.264.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 49.008.970 40.359.201
ARA TOPLAM
5.417.728.669 4.540.505.676
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.417.728.669 4.540.505.676
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 659.670 638.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 60.654.775 60.926.107
Maddi Duran Varlıklar
18 512.204.326 484.512.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.341.053 32.429.343
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.146.652 1.234.942
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 61.623.239 48.905.871
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
667.483.063 627.412.620
TOPLAM VARLIKLAR
6.085.211.732 5.167.918.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 39.679.034 48.024.867
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
3.523.963.426 2.792.407.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 95.514.517 62.860.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.428.448.909 2.729.547.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 29.999.213 31.552.404
Diğer Borçlar
25.247.070 39.959.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 492.685 15.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.754.385 24.959.047
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 5.800.176 5.952.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 48.121.750 13.996.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.658.469 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.658.469 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 33.236.899 13.286.373
ARA TOPLAM
3.708.706.037 2.947.839.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.708.706.037 2.947.839.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.378.878 32.380.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 34.378.878 32.380.034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 43.965.241 37.770.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.344.119 70.150.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.787.050.156 3.017.990.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.298.147.784 2.149.914.916
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.431.389 -40.079.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.431.389 -40.079.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -42.431.389 -40.079.304
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 134.155.774 134.155.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.433.378.210 1.133.739.958
Net Dönem Karı veya Zararı
152.045.189 301.098.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 13.792 13.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.298.161.576 2.149.927.929
TOPLAM KAYNAKLAR
6.085.211.732 5.167.918.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682849


BIST
16:481.405
Değişim :  -0,44% |  -6,22
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415
En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler16:48
ALKA 16,50 4.857.760 % 10,00  
CMBTN 240,30 17.171.237 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.629.703 % 9,97  
TKURU 224,00 8.153.059 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
16:48 Alış Satış %  
Dolar 8,7136 8,7178 % 0,10  
Euro 10,4352 10,4397 % 0,32  
Sterlin 12,0718 12,1324 % -0,15  
Frank 9,4754 9,5324 % 0,28  
Riyal 2,3146 2,3262 % -0,03  
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 11,82  
Altın Gr. 500 500 2,72  
Cumhuriyet 3.309 3.359 7,00  
Tam 3.291 3.374 2,78  
Yarım 1.591 1.632 1,35  
Çeyrek 798 816 0,68  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 0,07  
B. Petrol 75,72 75,72 0,16