***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 18:18***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 6.546.282.952 5.240.009.236 3.262.180.772 2.564.722.220
Satışların Maliyeti
28 -5.991.317.062 -4.791.420.607 -3.025.313.888 -2.348.269.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
554.965.890 448.588.629 236.866.884 216.453.014
BRÜT KAR (ZARAR)
554.965.890 448.588.629 236.866.884 216.453.014
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -50.753.083 -42.750.175 -26.219.682 -22.753.988
Pazarlama Giderleri
29-30 -263.528.447 -211.721.745 -130.524.487 -101.487.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 321.444.924 197.290.326 193.835.062 108.190.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -255.875.009 -144.850.742 -158.943.271 -83.727.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
306.254.275 246.556.293 115.014.506 116.675.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 11.016.601 6.808.131 5.187.470 2.819.583
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -103.960 -76.802 -45.304 -46.980
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
317.166.916 253.287.622 120.156.672 119.448.086
Finansman Giderleri
33 -20.435.586 -10.872.505 -18.622.155 -9.518.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
296.731.330 242.415.117 101.534.517 109.929.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.134.777 -48.743.310 -22.983.946 -22.045.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -65.982.903 -52.477.299 -17.309.462 -18.630.689
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -151.874 3.733.989 -5.674.484 -3.414.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.596.553 193.671.807 78.550.571 87.884.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.596.553 193.671.807 78.550.571 87.884.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.290 1.081 497 478
Ana Ortaklık Payları
230.595.263 193.670.726 78.550.074 87.883.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,37100000 0,31200000 0,12600000 0,14200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.373.296 193.670.726 189.297.430 1.056 189.298.486
Kar Payları
-51.543.000 -51.543.000 -51.543.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -39.876.791 134.155.774 1.133.739.958 193.670.726 2.042.689.667 12.456 2.042.702.123
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693
Transferler
7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.549.275 0 230.595.263 227.045.988 1.272 227.047.260
Kar Payları
27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -43.628.579 142.081.376 1.363.352.608 230.595.263 2.313.400.668 14.285 2.313.414.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-325.511.638 -380.775.941
Dönem Karı (Zararı)
230.596.553 193.671.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
230.596.553 193.671.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.026.448 116.584.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 18.873.193 13.246.511
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 10.208.789 7.100.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 5.086.057 2.269.308
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.675.217 7.754.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.760.369 -3.118.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 20.435.586 10.872.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 37.348.771 22.418.469
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 66.134.777 48.743.310
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.315.318 -1.533.465
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 13.014.962 16.585.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-628.222.909 -633.909.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -780.744.714 -424.932.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 3.994.719 -4.249.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -359.252.314 -135.253.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -9.849.422 -8.630.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 558.384.816 -39.308.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -13.332.133 -12.597.982
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 224.997 2.778.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -27.648.858 -11.716.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-234.599.908 -323.652.619
Ödenen Faiz
33 -20.435.586 -10.872.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -7.418.495 -5.756.625
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -63.057.649 -40.494.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.279.711 -38.784.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.675.090 1.765.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -66.987.018 -43.668.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 271.848 0
Alınan Faiz
32 6.760.369 3.118.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
552.734.308 310.339.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 662.859.175 405.229.179
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -48.024.867 -43.347.023
Ödenen Temettüler
-62.100.000 -51.543.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.942.959 -109.221.003
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
168.942.959 -109.221.003
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 217.439.028 210.218.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 386.381.987 100.997.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
230.596.553 193.671.807 78.550.571 87.884.235
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.549.293 -4.373.321 -1.197.194 -1.521.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -4.436.617 -5.466.651 -1.496.493 -1.901.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
887.324 1.093.330 299.299 380.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
887.324 1.093.330 299.299 380.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.549.293 -4.373.321 -1.197.194 -1.521.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.047.260 189.298.486 77.353.377 86.362.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.272 1.056 493 468
Ana Ortaklık Payları
227.045.988 189.297.430 77.352.884 86.362.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 386.381.987 217.439.028
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
3.845.350.647 3.191.284.775
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 469.483 3.039.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.844.881.164 3.188.244.944
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
87.294.190 73.113.324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 689 512.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 87.293.501 72.600.402
Stoklar
13 1.372.296.995 1.013.044.681
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.114.089 5.264.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 58.161.202 40.359.201
ARA TOPLAM
5.764.599.110 4.540.505.676
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.764.599.110 4.540.505.676
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 556.521 638.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 60.302.827 60.926.107
Maddi Duran Varlıklar
18 532.738.100 484.512.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.309.685 32.429.343
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.115.284 1.234.942
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 70.767.636 48.905.871
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
696.674.769 627.412.620
TOPLAM VARLIKLAR
6.461.273.879 5.167.918.296
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 662.859.175 48.024.867
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
3.273.543.304 2.792.407.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 78.348.852 62.860.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.195.194.452 2.729.547.655
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 28.302.641 31.552.404
Diğer Borçlar
24.031.611 39.959.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 208.209 15.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 23.823.402 24.959.047
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 6.177.050 5.952.053
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 16.921.869 13.996.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.810.516 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.810.516 2.660.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.393.308 13.286.373
ARA TOPLAM
4.055.039.474 2.947.839.964
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.055.039.474 2.947.839.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.334.629 32.380.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 34.334.629 32.380.034
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 58.484.823 37.770.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.819.452 70.150.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.147.858.926 3.017.990.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.313.400.668 2.149.914.916
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.628.579 -40.079.304
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.628.579 -40.079.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -43.628.579 -40.079.304
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 142.081.376 134.155.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.363.352.608 1.133.739.958
Net Dönem Karı veya Zararı
230.595.263 301.098.488
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14.285 13.013
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.313.414.953 2.149.927.929
TOPLAM KAYNAKLAR
6.461.273.879 5.167.918.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704764


BIST
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4601 8,4727 % 0,04  
Euro 10,2568 10,2758 % 0,08  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 0,72  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,86 27,90 0,02  
Gümüş Gr. 7,58 7,59 0,00  
B. Petrol 73,23 73,23 0,11