***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 18:14***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.643.408.122 7.480.344.550
Satışların Maliyeti
28 -7.981.450.887 -6.953.811.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
661.957.235 526.533.418
BRÜT KAR (ZARAR)
661.957.235 526.533.418
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -74.052.667 -61.235.443
Pazarlama Giderleri
29-30 -355.841.640 -297.329.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 303.412.736 266.784.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -238.947.137 -213.950.915
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.528.527 220.802.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 16.321.060 21.516.648
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -953.076 -1.090.347
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
311.896.511 241.228.672
Finansman Giderleri
33 -6.825.455 -2.211.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
305.071.056 239.017.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.453.898 -48.319.073
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -57.635.181 -49.741.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.818.717 1.422.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
243.617.158 190.698.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
243.617.158 190.698.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.357 916
Ana Ortaklık Payları
243.615.801 190.697.176
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 36 0,39200000 0,30700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -23.215.565 104.547.259 695.566.982 165.392.514 1.563.291.190 9.195 1.563.300.385
Transferler
6.952.659 120.558.855 -127.511.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.158.521 190.697.176 185.538.655 882 185.539.537
Kar Payları
-37.881.000 -37.881.000 -37.881.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
10.338.176 137.859.000 -148.197.176 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.129.409 243.615.801 236.486.392 1.323 236.487.715
Kar Payları
27 -42.500.000 -42.500.000 -42.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.570.212 -10.089.626
Dönem Karı (Zararı)
243.617.158 190.698.092
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
243.617.158 190.698.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
134.430.013 95.027.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 21.205.758 17.116.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 32.231.310 16.551.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 9.534.581 7.444.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.262.442 -12.306.343
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -9.087.897 -14.517.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.825.455 2.211.507
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 11.943.855 13.219.984
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 61.453.898 48.319.073
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -2.604.206 -2.281.949
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 2.927.259 6.963.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.157.521 -239.087.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -418.232.858 -373.888.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 10.395.304 -7.591.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -86.389.923 -123.510.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 162.016 -1.569.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 404.825.422 284.318.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -11.208.287 -9.267.339
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 1.612.332 226.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 6.678.473 -7.804.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
285.889.650 46.638.169
Ödenen Faiz
33 -6.825.455 -2.211.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -10.890.803 -7.640.112
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -61.603.180 -46.876.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.712.609 -82.641.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 5.565.213 4.193.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -99.856.719 -101.667.718
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 491.000 314.612
Alınan Faiz
32 9.087.897 14.517.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.260.124 16.196.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 43.347.023 89.107.147
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -89.107.147 -35.029.639
Ödenen Temettüler
27 -42.500.000 -37.881.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.597.479 -76.534.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.597.479 -76.534.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 176.620.719 253.155.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 210.218.198 176.620.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
243.617.158 190.698.092
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.129.443 -5.158.555
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -8.911.804 -6.448.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.782.361 1.289.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.782.361 1.289.639
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.129.443 -5.158.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
236.487.715 185.539.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.323 882
Ana Ortaklık Payları
236.486.392 185.538.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 210.218.198 176.620.719
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
2.640.329.933 2.296.674.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 153.599 225.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.640.176.334 2.296.449.199
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
49.326.688 45.726.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 274.940 13.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 49.051.748 45.712.756
Stoklar
13 943.110.432 856.720.509
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.564.856 5.726.872
Diğer Dönen Varlıklar
26 39.779.261 32.682.268
ARA TOPLAM
3.888.329.368 3.414.150.891
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.888.329.368 3.414.150.891
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 520.366 346.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 42.294.182 24.377.444
Maddi Duran Varlıklar
18 420.128.791 362.483.029
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.103.448 32.466.994
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 909.047 1.272.593
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 26.646.661 24.533.049
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
521.693.448 444.207.453
TOPLAM VARLIKLAR
4.410.022.816 3.858.358.344
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 43.347.023 89.107.147
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
2.335.643.945 1.961.220.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 54.248.312 35.243.388
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.281.395.633 1.925.977.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 30.976.396 23.967.873
Diğer Borçlar
23.078.682 11.719.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 23.078.682 11.719.120
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 4.591.749 2.979.417
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.485.083 10.453.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.237.518 2.042.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.237.518 2.042.091
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 7.258.815 5.357.886
ARA TOPLAM
2.453.619.211 2.106.847.153
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.453.619.211 2.106.847.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.057.512 24.302.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 31.057.512 24.302.781
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 20.399.456 16.249.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.456.968 40.552.269
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.505.076.179 2.147.399.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.904.935.237 1.710.948.845
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-35.503.495 -28.374.086
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.503.495 -28.374.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -35.503.495 -28.374.086
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 121.838.094 111.499.918
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 953.984.837 816.125.837
Net Dönem Karı veya Zararı
243.615.801 190.697.176
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 11.400 10.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.904.946.637 1.710.958.922
TOPLAM KAYNAKLAR
4.410.022.816 3.858.358.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592422


BIST
18:051.454
Değişim :  -0,45% |  -6,61
Açılış :  1.467  
Önceki Kapanış :  1.461  
En Yüksek
1.469
En Düşük
1.451
BIST En Aktif Hisseler18:05
GSRAY 3,96 377.437.863 % 10,00  
VAKKO 13,75 46.991.483 % 10,00  
KUTPO 35,38 188.729.013 % 9,94  
OYYAT 24,78 86.977.280 % 9,94  
MERIT 22,58 652.720 % 9,91  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4599 8,4731 % 0,05  
Euro 10,2569 10,2782 % 0,11  
Sterlin 11,9123 11,9720 % 0,89  
Frank 9,3763 9,4328 % 0,71  
Riyal 2,2518 2,2631 % 0,91  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.867 1.867 0,94  
Altın Gr. 508 508 1,37  
Cumhuriyet 3.331 3.382 -24,00  
Tam 3.318 3.404 -17,60  
Yarım 1.604 1.647 -8,51  
Çeyrek 804 823 -4,26  
Gümüş.Ons 27,84 27,87 0,00  
Gümüş Gr. 7,59 7,59 0,00  
B. Petrol 73,11 73,11 -0,01