***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2017 18:22***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.240.009.236 4.300.589.455 2.564.722.220 2.147.364.352
Satışların Maliyeti
28 -4.791.420.607 -3.951.196.899 -2.348.269.206 -1.983.200.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
448.588.629 349.392.556 216.453.014 164.163.781
BRÜT KAR (ZARAR)
448.588.629 349.392.556 216.453.014 164.163.781
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -42.750.175 -37.811.998 -22.753.988 -20.193.453
Pazarlama Giderleri
29-30 -211.721.745 -175.947.666 -101.487.088 -92.934.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 197.290.326 149.715.950 108.190.983 72.733.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -144.850.742 -104.072.626 -83.727.438 -48.867.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.556.293 181.276.216 116.675.483 74.901.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.808.131 7.587.677 2.819.583 3.143.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -76.802 -199.296 -46.980 -94.577
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
253.287.622 188.664.597 119.448.086 77.950.944
Finansman Giderleri
33 -10.872.505 -3.415.845 -9.518.378 -2.169.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
242.415.117 185.248.752 109.929.708 75.781.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-48.743.310 -37.389.350 -22.045.473 -15.351.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -52.477.299 -35.766.602 -18.630.689 -12.991.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.733.989 -1.622.748 -3.414.784 -2.360.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
193.671.807 147.859.402 87.884.235 60.430.094
DÖNEM KARI (ZARARI)
193.671.807 147.859.402 87.884.235 60.430.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.081 833 478 372
Ana Ortaklık Payları
193.670.726 147.858.569 87.883.757 60.429.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 36 0,31200000 0,23800000 0,14200000 0,09700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922
Transferler
10.338.176 137.859.000 -148.197.176 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.499.093 147.858.569 143.359.476 815 143.360.291
Kar Payları
-42.500.000 -42.500.000 -42.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -32.873.179 121.838.094 953.984.837 147.858.569 1.811.808.321 10.892 1.811.819.213
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637
Transferler
12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.373.296 193.670.726 189.297.430 1.056 189.298.486
Kar Payları
27 -51.543.000 -51.543.000 -51.543.000
Dönem Sonu Bakiyeler
621.000.000 -39.876.791 134.155.774 1.133.739.958 193.670.726 2.042.689.667 12.456 2.042.702.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-380.775.941 -10.881.932
Dönem Karı (Zararı)
193.671.807 147.859.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
193.671.807 147.859.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.584.665 74.991.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 13.246.511 9.942.043
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-11 7.100.724 7.164.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22-24 2.269.308 6.547.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.754.208 -1.009.390
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -3.118.297 -4.425.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.872.505 3.415.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 22.418.469 11.524.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 48.743.310 37.389.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.533.465 -1.202.561
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24-26 16.585.600 4.636.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-633.909.091 -189.452.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -424.932.069 -299.398.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-26 -4.249.487 -4.628.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -135.253.257 -60.604.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -8.630.355 -4.076.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -39.308.762 191.755.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -12.597.982 -8.310.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 2.778.865 1.151.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-22-26 -11.716.044 -5.341.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-323.652.619 33.397.939
Ödenen Faiz
33 -10.872.505 -3.415.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -5.756.625 -7.002.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -40.494.192 -33.861.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.784.218 -30.145.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 1.765.510 2.772.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17-18-19 -43.668.025 -37.683.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 340.000
Alınan Faiz
32 3.118.297 4.425.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
310.339.156 -50.191.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 405.229.179 81.415.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.347.023 -89.107.147
Ödenen Temettüler
27 -51.543.000 -42.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.221.003 -91.218.971
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.221.003 -91.218.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 210.218.198 176.620.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 100.997.195 85.401.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
193.671.807 147.859.402 87.884.235 60.430.094
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.373.321 -4.499.111 -1.521.288 -1.012.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -5.466.651 -5.623.888 -1.901.609 -1.265.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.093.330 1.124.777 380.321 253.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.093.330 1.124.777 380.321 253.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.373.321 -4.499.111 -1.521.288 -1.012.798
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.298.486 143.360.291 86.362.947 59.417.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.056 815 468 365
Ana Ortaklık Payları
189.297.430 143.359.476 86.362.479 59.416.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 100.997.195 210.218.198
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
2.997.257.017 2.640.329.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 342.578 153.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.996.914.439 2.640.176.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
76.710.208 49.326.688
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 6.014.635 274.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 70.695.573 49.051.748
Stoklar
13 1.078.363.689 943.110.432
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.195.211 5.564.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 35.957.779 39.779.261
ARA TOPLAM
4.303.481.099 3.888.329.368
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.303.481.099 3.888.329.368
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 554.257 520.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 42.033.283 42.294.182
Maddi Duran Varlıklar
18 450.456.215 420.128.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.226.392 32.103.448
Şerefiye
20 31.194.401 31.194.401
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.031.991 909.047
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 44.061.699 26.646.661
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
569.331.846 521.693.448
TOPLAM VARLIKLAR
4.872.812.945 4.410.022.816
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 405.229.179 43.347.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
2.257.849.391 2.335.643.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 49.598.850 54.248.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.208.250.541 2.281.395.633
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 25.889.209 30.976.396
Diğer Borçlar
17.766.992 23.078.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 70.800 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.696.192 23.078.682
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 7.370.614 4.591.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 18.468.190 6.485.083
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.276.913 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.276.913 2.237.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 29.275.708 7.258.815
ARA TOPLAM
2.764.126.196 2.453.619.211
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.764.126.196 2.453.619.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

Ticari Borçlar
10-37 0 0
Diğer Borçlar

Uzun Vadeli Karşılıklar
32.997.451 31.057.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 32.997.451 31.057.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 32.987.175 20.399.456
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.984.626 51.456.968
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.830.110.822 2.505.076.179
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.042.689.667 1.904.935.237
Ödenmiş Sermaye
27 621.000.000 621.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.876.791 -35.503.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.876.791 -35.503.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -39.876.791 -35.503.495
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 134.155.774 121.838.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.133.739.958 953.984.837
Net Dönem Karı veya Zararı
193.670.726 243.615.801
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 12.456 11.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.042.702.123 1.904.946.637
TOPLAM KAYNAKLAR
4.872.812.945 4.410.022.816http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625006


BIST
18:051.411
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,02 3.779.640 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6879 8,6901 % -0,21  
Euro 10,3798 10,3893 % -0,16  
Sterlin 12,0699 12,1304 % -0,17  
Frank 9,4386 9,4954 % -0,11  
Riyal 2,3109 2,3225 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 3,74  
Altın Gr. 497 497 -0,20  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,14 26,18 0,22  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 0,05  
B. Petrol 75,64 75,64 0,08