***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 21:32***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 36.097.234 29.087.376
Satışların Maliyeti
28 -25.132.046 -18.082.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.965.188 11.004.753
BRÜT KAR (ZARAR)
10.965.188 11.004.753
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -4.124.102 -4.213.791
Pazarlama Giderleri
29-30 -674.016 -505.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 12.941.627 10.983.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.413.007 -5.998.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.695.690 11.270.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 713.702 965.639
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 3.503.758 2.929.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.913.150 15.165.808
Finansman Giderleri
33 -25.787 -11.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.887.363 15.154.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.536.252 -2.474.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.367.672 -2.090.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -168.580 -383.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.351.111 12.680.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.351.111 12.680.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.351.111 12.680.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -44.108 668.737 -19.673.634 7.019.429 89.868.260 89.868.260
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -44.108 668.737 -19.673.634 7.019.429 89.868.260 89.868.260
Transferler
27 7.019.429 -7.019.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 10.877 -31.785 12.680.032 12.659.124 12.659.124
Dönem Karı (Zararı)
12.680.032 12.680.032 12.680.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 10.877 -31.785 -20.908 -20.908
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -33.231 -31.785 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -33.231 -31.785 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -33.231 -31.785 668.737 -12.654.205 12.680.032 102.527.384 102.527.384
Transferler
27 12.680.032 -12.680.032
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 2.006 -15.643 13.351.111 13.337.474 13.337.474
Dönem Karı (Zararı)
27 13.351.111 13.351.111 13.351.111
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.006 -15.643 -13.637 -13.637
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 115.864.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.496.709 5.005.279
Dönem Karı (Zararı)
13.351.111 12.680.032
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.351.111 12.680.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-254.136 455.537
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 1.140.443 1.144.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-34.878 365.608
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10-11 -34.878 365.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
282.795 212.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 250.298 167.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 12.166
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 20.331 45.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-674.990 -811.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -991.231 -1.047.942
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 306.570 314.502
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -3.518 -60.768
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 13.189 -17.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
35 -3.503.758 -2.929.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.536.252 2.474.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.694.415 -6.528.756
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.424.220 -3.891.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.234.781 -1.284.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 874.852 -1.591.102
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -131.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 183.001 298.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 255.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 260.401 -68.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 53.340 51
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.149 7.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.552 -19.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.701 26.202
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.402.560 6.606.813
Alınan Faiz
700.812 707.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22-24 -109.743 -33.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.496.920 -2.275.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.943.119 -1.643.385
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
2.306.150
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -13.045.244 -1.725.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 306.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -2.204.025 -224.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.145 8.429
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-60.145 8.429
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -60.145 8.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.506.555 3.370.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.506.555 3.370.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.616.050 19.245.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.109.495 22.616.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 13.351.111 12.680.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.637 -20.908
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 2.508 13.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 -15.643 -31.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -502 -2.719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -502 -2.719
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.637 -20.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.337.474 12.659.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.337.474 12.659.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.109.495 22.616.050
Finansal Yatırımlar
7 32.472
Ticari Alacaklar
10-37 14.145.768 9.683.152
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 1.867.412 1.560.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 12.278.356 8.122.204
Diğer Alacaklar
11 40.114 1.277.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.248.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 40.114 29.653
Stoklar
13 4.666.447 5.541.299
Peşin Ödenmiş Giderler
15 352.136 220.814
Diğer Dönen Varlıklar
26 15.552
ARA TOPLAM
39.346.432 39.354.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.346.432 39.354.820
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 43.240.322 30.227.550
Diğer Alacaklar
11 28.516 25.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.516 25.458
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 28.394.222 27.211.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.539.566 2.743.361
Maddi Duran Varlıklar
18 4.995.158 3.736.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.070 13.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.664.136 3.833.218
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.883.990 67.791.145
TOPLAM VARLIKLAR
122.230.422 107.145.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.145
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 60.145
Ticari Borçlar
10-37 3.323.066 3.126.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.545.645 1.395.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10-37 1.777.421 1.731.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 517.733 261.832
Diğer Borçlar
11-37 301.320 40.919
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11-37 301.247 40.846
Ertelenmiş Gelirler
15 151.869 98.529
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.091.217 220.465
Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 168.885 136.388
ARA TOPLAM
5.554.090 3.945.154
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.554.090 3.945.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 811.474 673.427
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
811.474 673.427
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.365.564 4.618.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.864.858 102.527.384
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -78.653 -65.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 668.737 668.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 25.827 -12.654.205
Net Dönem Karı veya Zararı
27 13.351.111 12.680.032
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.864.858 102.527.384
TOPLAM KAYNAKLAR
122.230.422 107.145.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590135


BIST
18:051.107
Değişim :  -0,37% |  -4,13
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.105
BIST En Aktif Hisseler18:05
POLTK 209,00 2.468.716 % 10,00  
YONGA 81,40 14.309.957 % 10,00  
UFUK 12,43 1.003.325 % 10,00  
EGCYH 0,88 2.239.894 % 10,00  
ETYAT 2,31 54.326.308 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4823 7,4834 % -0,28  
Euro 8,8453 8,8588 % -0,10  
Sterlin 9,7116 9,7603 % 0,87  
Frank 8,2260 8,2755 % 0,11  
Riyal 1,9965 2,0066 % 0,26  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 -0,35  
Altın Gr. 473 473 2,16  
Cumhuriyet 3.134 3.182 19,00  
Tam 3.119 3.197 17,51  
Yarım 1.508 1.546 8,48  
Çeyrek 756 773 4,24  
Gümüş.Ons 27,15 27,19 0,00  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 -0,01  
B. Petrol 42,31 42,31 0,03